Lázár Kaganovics

A hu-Rightpedia wikiből
Unbalanced-scales.jpg
Ez a cikk a wikipédiából vett szöveget tartalmaz. Segíthet a Rightpédiának, ha megszabadítja a cikket előítéleteitől és nem megfelelő szóhasználatától.
Lazar Mojszejevics Kaganovics

Lazar Mojszejevics Kaganovics (Kabany, 1893. november 22., – Moszkva, 1991. július 15.) szovjet kommunista politikus volt, Joszif Visszarionovics Sztálin egyik munkatársa, a Kreml vérszomjas farkasa.

Életpályája

A kijevi kormányzóságban született, zsidó családban. Nem járt iskolába. Már 14 éves korától dolgozott mint cipész. 1911-ben belépett az OSZMDP-be. 1915-ben letartóztatják illegális propaganda terjesztéséért. Az októberi fordulat után az Alkotmányozó Nemzetgyűlésben lett küldött. A polgárháború alatt a Déli Front vezetőivel, így Sztálinnal, vagy Vorosilovval is kapcsolatba került. Ennek 1922-ben látta hasznát, amikor beválasztották (alig 2 hónappal azután, hogy Sztálin pártfőtitkár lett) a Központi Bizottságba. A szervező-káderelosztóosztály élén állt. A XIII. pártkongresszuson (1924-ben) a központi bizottság titkárává választották. 1925-től 1928-ig az Ukrajnai Kommunista Párt első titkára volt. Ezután 1930-ig szakszervezetis, aztán a moszkvai pártbizottság elnöke. A közlekedést szervezi 1931-től. 1931-35: moszkvai metró építése, Kaganovicsról nevezik el. Ő irányította a Megváltó Krisztus temploma felrobbantását is, aminek a helyére a gigantikus Szovjetek Palotáját tervezték, amit a háború miatt nem tudtak felépíteni.

Ukrajnai éhínség

Kaganovics ezután is fontos szerepet játszott az Ukrán Kommunista Párt életében: 1930-ban Molotovval együtt kollektivizálást (és ezzel együtt a parasztok teljes államilag irányított kifosztását) erőltette, aminek az eredménye lett 1932-33-ban a nagy ukrajnai éhínség (holodomor), melyben a becslések szerint 6-7 millióan haltak meg, ebből 3 millió gyerek volt (ez a szám messze meghaladja a holokauszt áldozatainak számát, viszont a holokauszttal ellentétben minderről eddig egy filmben sem emlékeztek meg). Mindezen felül a zsidó Kaganovics vezette szellemi csoport halálos csapást mérhetett a keresztény-hívő, ukrán nemzeti öntudatú és a zsidósággal nem szimpatizáló parasztságra. Robert Conquest történész szerint Kaganovics és Molotov személyesen felelős az éhínségért. Kb. 140 halálos ítéletet tartalmazó listát írt alá a "tisztogatás" alatt is.

1937-től nehézipari, 1939-től fűtőanyagipari, 1939-40 között olajipari népbiztos. A háború után építőanyagipari népbiztos volt. 1947-től a Minisztertanács elnökhelyettese. 1952-től az Elnökség tagja.

Kaganovics Sztálin halála előtt kissé elvesztette tekintélyét a pártban: több történész szerint Sztálin újabb tisztogatást tervezett.

Miniszterelnök-helyettes

Sztálin halála után miniszterelnök-helyettes lett, de minden tekintélyét elvesztette. Beutazta a "szocialista" országokat, volt az NDK-ban. Meggyőződéses sztálinista volt. 1957-ben szembefordult a Központi Bizottság desztalinizálást követelő többségével, a személyi kultusz felszámolására irányuló politikával. Malenkovval és Molotovval együtt kizárták a KB-ből (1957), majd a pártból is (1961, XXII. kongresszus). Idős korára csaknem megvakult. Leginkább azon problémázott, hogy ha Molotovot visszavették a pártba, őt miért nem. David Remnick leír egy esetet, amikor az öreg Kaganovics azt nyilatkozta, hogy nem bánt meg semmit, amit csinált, és nem értette, kinek mi baja Sztálinnal, ha megmentette a világot a fasizmustól. Gorbacsov reformjait "katasztrófának" tartotta. 1991. július 15-én halt meg, 3 héttel a rendszerváltás előtt.

Róla írt könyv

A könyv Lázár Kaganovics életrajza, a kommunista mészárosok egyik legvéresebbike az 1930-as és 40-es években és a Kreml második embere sok éven át. A könyv címe 'A Kreml farkasa' és Stuart Kahan írta, egy amerikai zsidó, Kaganovics unokaöccse. Kahan 1981-ben a Szovjetunióba ment és nagybátyját részletesen kikérdezte jiddis nyelven, hogy megírja életrajzát, amely a leleplezések aranybányája.

Zsidó nevelés

Hogy összefoglaljuk, Lázár Kaganovics zsidó volt, aki zsidó hagyományok szerint nevelkedett a jesiva iskolában, ahol azt tanulta, hogy mindig csak olyasmit tegyen, ami a zsidók javát szolgálja, és ez a szabály a könyvben néhány helyen külön meg van említve. Az első kommunista pártgyűlésen 1911-ben, 18 éves korában vett részt, hogy meghallgassa a zsidó Trotzkij beszédét egy kijevi zsinagógában. Igen: Egy zsinagógában. Gyorsan belekerült a kommunista párt belső körébe, amelyben sokkal több zsidó volt mint gój. Sikerét elsősorban erőszakosságának és nyughatatlanságának köszönhette. Kommunista tevékenységében semmitől sem riadt vissza, függetlenül attól, hogy az mennyire brutális vagy véres volt. Zsidótársait is megölte, ha útjában voltak. Gengszter volt a gengszterek között.

Vérengzések

1930-ban Kaganovics a szovjet titkosszolgálat különleges osztályát szervezte meg, amelynek ő volt a főnöke. A 'nedves ügyek' osztálya volt, ahol a 'nedves' 'vérest' jelentett. Tiltott tömeggyilkosságok kivitelezése volt a feladatuk, olyanok, amelyeket az ukrajnai Vinyicában és az oroszországi Katynban és a Szovjetunió ezer más részén követtek el a következő két évtizedben. Kaganovics lett a tömeggyilkosságok komisszárja. Amikor a németek 1941-ben megtámadták a Szovjetuniót, Kaganovics volt a zsidók megmentője: Ő szervezte meg a zsidók evakuálását a front területéről és áttelepítésüket távolkeletre, ahol a németektől biztonságban voltak. Hadd viseljék az oroszok és ukránok a német támadás nehézségeit, de védjük meg a zsidókat a nehézségektől és veszélyektől minden áron.

Zsidók mentése

És Kaganovics még egyszer dicsekedhet azzal, hogy zsidókat mentett meg, amikor 1953-ban Sztálin azt tervezte, hogy Oroszországot megszabadítja tőlük úgy, hogy megszervezte Sztálin megmérgezését. Ő és a nővére Rózsa, aki orvos volt, kitalált egy cselszövést, hogy hogyan keverjenek olyan tablettákat Sztálin orvosságos szekrényébe, amelyek szélhűdést okoznak, ami be is következett.

20 millió oroszt ölt meg

Amikor a szintén zsidó kommunista, Nyikita Hruscsov Kaganovicsot az 1957-es pártkongresszuson megvádolta azzal, hogy 20 millió oroszt ölt meg működése során, Kaganovics ezt nem tagadta. Csak azzal vádolta Hruscsovot, hogy az ő is gyilkos 'az ön kezei is véresek' - mondta Kaganovics. Hruscsov arra utalt, hogy ő csak kivitelezte Kaganovics utasításait, de Kaganovics volt az, aki a tömeggyilkosságokat megtervezte és végrehajtásukra utasítást adott.

Mint mondtam, ez egy magával ragadó könyv, Lázár Kaganovics életrajza, és ha ön valóban betekintést akar nyerni a zsidó mentalitásba, abba, hogy hogyan igazolják magukat, abba hogy hogyan látják a nemzsidó világot, akkor ajánlom annak elolvasását. Kaganovics dicsekszik azzal, hogy mekkora hatalma volt valaha és kihúzza magát bűntényei felelőssége alól, az egész könyvben látható ez a kettős szándék.

Nincs felelősségrevonás

Ennek az egésznek az a lényege, hogy Kaganovicsnak sikerült elkerülni a felelősségre vonást. Nyugdíjba vonult és kényelmesen élt Moszkvában. 1957-ben kizárták a Szovjetunió kommunista pártjának központi bizottságából, amikor elvesztette harcát Hruscsovval szemben, és a kommunista pártból is kizárták 1962-ben. Így aztán Kaganovics egyszerűen visszavonult a tömeggyilkosság üzletétől és békében és viszonylagos luxusban élt 1991-ben, 98 éves korában bekövetkezett haláláig. Még unokaöccsének 1987-ben megjelent életrajza, amelyben az összes bűntényét nyilvánosságra hozták, sem okozta, hogy nyilvánosan megbüntessék. A kommunizmus összeomlása után sem vonta senki felelősségre az orosz és ukrán nép ellen elkövetett népirtás miatt.

Ha nem lett volna zsidó?

Képzelje el, hogy ha nem ő nem egy zsidó lett volna aki 20 millió gójt ölt meg, hanem például egy német lett volna, akit mondjuk 100 zsidó megölésével vádoltak volna. El tudja azt a sikoltozást képzelni, amellyel a médiák követelték volna, hogy helyezzék vád alá és büntessék meg? El tudja képzelni a hisztérikus követelést, hogy álljunk bosszút a zsidókért és német követségek előtti tiltakozó felvonulásokat? Egy ilyen nagyszerű alkalmat, hogy mindenkit emlékeztessünk a 'holokausztra' biztosan nem lehet kihagyni. De Lázár Kaganovics esetében csak csönd és a médiák érdektelensége. Érdekes, nem?

Kettős mérleg

Nos, Ön és én, mi értjük ennek a különbségnek az okát, nem? Sokszor beszéltünk ezekről a dolgokról. Értjük, hogy a holokauszt történet fontos a zsidóknak, mert így letejeltetik a gójokat évente több milliárd dollár erejéig azzal, hogy éreztetik a gójokkal, hogy bűnösek, mert hagyták, hogy az megtörténjen. És azt is értjük, hogy a zsidók nem érzik magukat bűnösnek abban, hogy a kommunizmust a világra szabadították mint ahogy abban sem, hogy közülük olyan szörnyetegek kerültek ki, mint Kaganovics. Ugyanis valóban azt hiszik, hogy csak az ő életük számít, a miénk nem.

Hivatkozás