Luzsénszky Alfonz

A hu-Rightpedia wikiből
Talmud

Luzsénszky (1919-ig? Szentesy) Alfonz (*Budapest, 1876. jan. 13. - 1946. márc. után): újságíró. - L. Félix br. örökbe fogadott fia. Belépett a szervita r-be, teológiát kezdett tanulni, de ismétlődő betegeskedése miatt elbocsátották. 1898-1903: a Páduai Szt Antal Lapja munk. 1902. XI. 5: megindította a kéthetenkénti Szt József Lapját, mely 1905-10: Katolikus Magyarország néven jelent meg, majd pártolás hiányában megszűnt. A P. Napló szerint 1910: g.k. hitokt. Budapesten (neve a Mo. lat. és gör. szertart. papság 1909/10. évkv-ében nem található). - Növényi szerekből előállított kivonatokra 1925-ig 3 szabadalmat kapott.

A talmudnak keresztények számára érdekes részeit lefordította és kiadta. Az 1924-ben tartott budapesti perben szakértők igazolták, hogy fordítása hiteles és nem kifogásolható. Idézet az egyik per ítéletének indoklásából:

"A kir. törvényszék megállapította, hogy Luzsénszky Alfonz fordításában előfordult ocsmányságok az eredeti Talmudban kivétel nélkül mind feltalálhatók. Az eredeti szöveg durvaságát nem túlozza, nem torzítja. L. A. fordítása általában az eredeti héber szövegben előforduló részek hű fordítása."

A Népbíróság 1945. X. 2: A zsidóság bűnei c. műve miatt 10 év börtönre és vagyonelkobzásra ítélte, amit 1946. III: a NOT 3 é. börtönre enyhített (további sorsa ismeretlen). Ez napnál világosabban illusztrálja, hogy a névleg ateista és nyíltan és brutálisan vallásüldöző bolsevista terroristák mennyire szívükön viselték fajuk, a zsidóság érdekeit.

Munkái

 • M: Tévelygő Izrael. Ford. Alfonz testvér. Szatmárnémeti, 1901.
 • A Szt József lapja nagy képes naptára az 1904. és 1905. évre. Szerk. és kiad. Uo., 1903-08.
 • A kisded Jézus nagy képes naptára az 1905. és 1906. évre. Szerk. és kiad. Uo., 1905-06.
 • A Szt Háromság nagy képes missziós naptára az 1906., 1907. és 1908. évre. Szerk. és kiad. Uo., 1905-07.
 • Páli Szt Vince nagy képes naptára az 1906. és 1907. évre. Szerk. és kiad. Uo., 1905-06.
 • Szt Alajos nagy képes naptára az 1906. és 1907. évre. Szerk. és kiad. Uo., 1905-06.
 • Mária szent szíve nagy képes naptára az 1906. és 1907. évre. Szerk. és kiad. Uo., 1905-06.
 • Jó Pásztor nagy képes naptára 1906-1910. Szerk. és kiad. Uo., 1905-10.
 • Mindszentek nagy képes naptára 1906-1910. Szerk. és kiad. Uo., 1905-10.
 • A Kath. Mo. kis képes naptára 1907-1910. Szerk. és kiad. Uo., 1906-10.
 • A Kath. Mo. nagy képes naptára 1907-1910. Szerk. és kiad. Uo., 1906-10.
 • M. breviarium, vagyis a papi zsolozsmák a nép magán használatára alkalmazva. Ford. (A himnuszokat ford. Bálint György.) Bp., 1907.
 • Szt Benedek nagy képes naptára 1907-1910. Szerk. és kiad. Uo., 1906-10.
 • Keresztényvédelem. (benne: Zsidóvédelem. A Talmud m-ul.) Ungvár (ny. Bp.), 1910.
 • A Talmud magyarul. Ford. és kiad. Bp., 1911. (Új kiad. 6 füz-ben: Zsidóveszedelem, vagyis a Talmud magyarul. Uo., [1913])
 • Utolsó idők. Szeged, é.n. (új kiad. Hiteles kútfőkből összegyűjt. Bp., 1912. (5. kiad. Mi vár ránk a 20. sz-ban? Uo., [1919], 6. kiad. Mi vár ránk a közeli jövőben? Uo., 1920).
 • Jeruzsálem pusztulása. Írta Josephus Flavius. Ford. és kiad. Bp., 1914. (4. kiad. 1918. ez már L. A. néven)
 • Öngyógyítás. A betegségek fölismerése, meghatározása és gyógykezelése. Uo., 1915. (2. kiad. Uo., 1917).
 • A természetes gyógymód recipekv-e. Uo., 1915. (2. kiad. 1915)
 • Védekezés a sexualis bajok ellen. Uo., 1915.
 • A Talmud magyarul. 15 füz-ben. Ford. és kiad. Uo., 1919-20. (12. kiad. 1944)
 • Asszonyok kv-e. Uo., 1924. - Schulchan Arukh. (Der gedeckte Tisch.) Leipzig, é.n.
 • Der Talmud in nichtjüdischere Beleuchtung. Uo. (ny. Bp.), 1932.
 • Die Talmudmoral. Oebisfelde. Radwitz, 1936.
 • A talmudzsidó. Írta Rohling Ágoston.
 • A keresztények a Talmudban. Írta I. B. Pranaits.
 • Feleletek a keresztényeknek. Írta Kimchi Dávid. Ford. Bp., 1940.
 • A zsidó nép bűnei. Uo., 1941.
 • Mi az igazság? Szerzői kiadás, Bp., 1941.

Írói neve: Alfonz testvér; Szentesy Alfonz (1918-ig); Luzsénszky (Szentesy) Alfonz (1919-20). 88

Utalások

P. Napló 1910:305. sz. (Följelentés egy pap ellen) - M. Nemz. 1945. X. 3. - Szabad Nép 1946. III. 19. - Gulyás XVII:1302.

Hivatkozások