Maurer Dóra

A hu-Rightpedia wikiből

Mauer Dóra (Budapest, 1937. június 11.) Kossuth-díjas grafikus, festő. A magyar új avantgárd jeles képviselője.

Maurer Dóra a kiállítóteremben murálisának festése közben 2008-ban

Életútja

Felsőfokú tanulmányokat a Magyar Képzőművészeti Fősiskolán folytatott 1956-61 között, Hincz Gyula volt a mestere. 1967-ben ösztöndíjjal kijutott Bécsbe tanulmányútra, azóta is felváltva Bécsben, Budapesten él és alkot. 1975-77 között Kreativitási gyakorlatok címen vizualitás szakköri foglalkozásokat tartott a Ganz–MÁVAG-ban Erdély Miklóssal. 1981-83 közt fotó- és filmszakkört (InDiGó-csoport) vezetett a Szépművészeti Múzeumban. 1987-91 közt audiovizuális gyakorlatokat tartott az Iparművészeti Főiskolán. 1990-2000 között a Képzőművészeti Főiskola interdiszciplináris festőosztályán tanított.

Munkássága

Az 1960-as évek kezdetén pályakezdése organikus és groteszk formákban gazdag rézkarcokkal, fametszetekkel indult. Az eltakarás, elfedés, elrejtés motívuma, amely majd későbbi munkáiban fontos szerepet játszott, kezdeti munkáiban is megjelent. Az évtized vége felé konceptuális műveket kezdett alkotni, képzőművészeti eszköztára fotókal, személyes akciókkal bővült. Nagyon változatos anyagokat vont be alkotásaiba, például ágak, gallyak, kalászok, nádszálak, gézzel lefedett különböző csomagocskák, melyeknek növekvő-csökkenő rendszerbe sorolásával tárgyakat hozott létre, sőt ugyanennek a matematikai rendszernek geometrikusan absztrahált festészeti és plasztikai (relief) variánsait is megalkotta. A mozgások folyamatait részben fotókkal, de inkább a film segítségével rögzítette.

Az 1970-es évek közepén indította Kvázi-képek sorozatát, mely képeken egy geometrikus raszter-rendszer valamelyik részletét kiemelte, felnagyította, s elhelyezte a síkban, később a térben is. Az 1980-as években mindez a Zsilipekhez, a fénnyel, folyadékkal végzett struktúra-elemzésekhez vezetett, sőt később kiszínesedtek és kiléptek a térbe a Kvázi-képek. Színekkel megkülönbözteti és kiemeli a síkokat és a mennyiségeket, melyekhez formázott vásznakat használ. Az 1990-es évektől nyolc standard színből álló alkotásait oldottabb kompozíciós rendszerrel váltotta fel például a Hommage à Monet-sorozatban. Később a görbült síkok és a tér formáját állította művészete középpontjába. Alkotásai az iróniát és a humort sem nélkülözik. Igen figyelemreméltó művészetpedagógiai és kiállításszervezői tevékenysége is.

Kiállítások, közgyűjtemények

Két helyen alkotott (Bécs, Budapest), így munkái mind a külföldi, mind a hazai tárlatokon gyakran nagy érdeklődés közepette szerepeltek és szerepelnek. Műveiből jeles közgyűjtemények őriznek alkotásokat, köztük Albertina, Bécs; Forum Konkreter Kunst, Erfurt; Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár; Janus Pannonius Múzeum, Pécs; Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest; Kunsthalle, Nürnberg; Kupferstichkabinet, Drezda; Magyar Nemzeti Galéria, Budapest; Museum Bradford, Nagy-Britannia; Museum Konkreter Kunst, Ingolstadt; M. Sztuki, Lodz; Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz; Neue Nationalgalerie, Berlin; Sammlung der Stadt Wien, Bécs; Szombathelyi Képtár, Szombathely; Szépművészeti Múzeum, Budapest.

Kötete

 • Fényelvtan - a fotógramról. (2001)

Díjak, elismerések (válogatás)

Irodalom (válogatás)

 • Vekerdy Tamás: Rézkarcok, fametszetek (katalógus, Dürer Terem, 1966.)
 • Németh Lajos: Modern magyar művészet. Budapest, 1968.
 • Beke László: Fotólátás az új magyar művészetben. Fotóművészet, 1973/3.
 • Beke László: Beszélgetés Mauer Dórával. Mozgó Világ, 1977/3.
 • D. Honisch: Neue Kunst aus Ungarn. Kunstmagazin, 1977/1.
 • Perneczky G.: A fekete négyzettől a pszeudo-kockáig. Magyar Műhely, 1978/56-57. p.
 • Rózsa György: Nyitott galéria. Cikkek, tanulmányok. Budapest, 1980.
 • Beke László: Mauer Dóra experimentális filmjei. Filmkultúra, 1984/3.
 • Sinkovits Péter: Kvázi képek. Beszélgetés Mauer Dórával. Művészet, 1987/5.
 • D. Ronte, Beke László: Munkák/Arbeiten/Works :1970-1993 : monográfia. Budapest, 1994.
 • Antal I.: Zenei struktúrák Mauer Dóra filmjeiben. Balkon, 1994/4.
 • Mauer Dóra: Munkák/Arbeiten : 1990-1997. (Katalógus irodalommal) Kortárs Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum és Josef Albers Museum, 1997.
 • Magyar kortárs művészeti lexikon. Főszerk. Fitz Péter. 1. köt. Budapest : Enciklopédia Kiadó, 2000. Mauer Dóra lásd 742-745. p.

Források

 • Magyar művészeti kislexikon : kezdetektől napjainkig. Főszerk. Körber Ágnes. Budapest : Enciklopédia Kiadó, 2002. Mauer Dóra lásd 286-287. p. (A Mauer szócikket írta Fitz Péter). ISBN 963 8477 66 0

Külső hivatkozások