Személyek 1956-ból

A hu-Rightpedia wikiből
KI KICSODA VOLT MAGYARORSZÁGON?
Az életkort az 1956-os felkelés időpontjában kell érteni.

A forradalom leverésének haszonélvezői közül néhányan:

Biszku Béla a fő bosszúálló, ma rabolt budai villában havi több százezer forint nyugdíjjal dőzsöl
Hollós Ervin, Biszku Béla jobbkeze a megtorlásoknál
 • Aczél Tamás. 35 éves, zsidó. Sztálin-díjas író, újságíró és az írószövetség kommunista párttitkára. Az USA-ba menekült.
 • Andics Erzsébet. 54 éves, zsidó. A dialektikus materializmust követő filozófus. A Pártfőiskola igazgatója. Férje Berei Andor, 56 éves, zsidó, közgazdász, a Tervhivatal elnöke. Mindketten Budapesten élnek.
 • Jurij Andropov. Zsidó. Magyarországi nagykövet, helytartó. A szovjet beavatkozás egyik felelőse.
 • Angyal István, zsidó. A Tűzoltó utcai felkelőcsoport vezetője, hithű kommunista, kivégezték.
 • Apró Antal. 43 éves, zsidó. Kommunista szakszervezeti funkcionáriusból lett miniszterelnök-helyettes. Egyike Magyarország leghosszabb ideig működő politikusainak. A forradalom miniszterelnök-helyettese. Még mindig működik.
 • Bata István. 46 éves, korábban buszsofőr, 1950 októberétől 1953 júliusáig vezérkari főnök, akkor honvédelmi miniszter lett.
 • Benke Valéria. 36 éves, zsidó, a Magyar Rádió igazgatója, jelenleg a Politikai Bizottság tagja, Budapesten él.
 • Benjámin László. 41 éves, zsidó. Korábban gyári munkás, most költő.
 • Berei Andor. Zsidó. A Tervhivatal elnöke, Farkas Vladimir apósa.
 • Betlen Oszkár Zsidó. Kommunista felforgató, a forradalom után a forradalmat ellenforradalomként feltüntető "fehér könyv" egyik szerkesztője. Fia Betlen János szerkesztő.
 • Bibó István. 45 éves, zsidó, jogász professzor, a Nemzeti Parasztpárt tagja, Nagy Imre utolsó kormányában egy napig államminiszter. A kormány egyetlen tagja volt, aki nem menekült el, amikor az oroszok megszállták a Parlamentet. Életfogytiglani fegyházra ítélték. 1963-ban amnesztiával szabadult, 1979-ben halt meg Budapesten.
 • Biszku Béla. Zsidó. A Kádár-kormány belügyminisztere, a megtorlások fő felelőse, kevesellte a halálos ítéleteket, 2012-ben is büszke volt tetteire, sosem vonták felelősségre.
 • Boldizsár Iván. 44 éves, zsidó. Diplomata, hivatásos újságíró, a Hétfői Hírek és más pártújságok főszerkesztője. Született túlélő, még mindig ír Budapesten.
 • Brankov, Lazarus . Jugoszláv követségi ügyvivő, hamisan megvádolták, a Rajk-perben bíróság elé állították 1949-ben és börtönbüntetésre ítélték.
 • Déry Tibor. 50 éves, zsidó. Díjat nyert regényíró és régi kommunista. Kilenc évre ítélték.
 • Dobi István. 64 éves, kommunista szimpatizáns. Kisgazda politikus, majd 1952-ben az Elnöki Tanács elnöke lett.
 • Donáth Ferenc. 41 éves, zsidó. Régi kommunista párttag (és a kommunisták foglya). Tizenkét évet kapott.
 • Dudás József. a felkelők egyik parancsnoka, a Magyar Függetlenség főszerkesztője. Felakasztották.
 • Eörsi István, zsidó. Író, Angyal István barátja.
 • Erdei Ferenc . 45 éves, zsidó. Nagy Imre miniszterelnök-helyettese. A felkelés leverésekor Tökölön a szovjetek rövid úton elrabolták, majd szabadon engedték. 1971-ben halt meg, természetes halállal.
 • Erdős Péter zsidó, a Rádiónál dolgozott, mint újságíró. Jelenleg sikeres budapesti menedzser.
 • Faludy György. 45 éves, zsidó. Költő és egykor Rákosi foglya. A felkelést követően Torontóba menekült. A Prohászka-szobor ledöntője.
 • Farkas Mihály. 52 éves, zsidó. Sztálinista honvédelmi miniszter Rákosi alatt.
 • Fazekas György. zsidó. Korábban szovjet partizánvezér. A Párt újságírója, Budapesten él.
 • Fekete Sándor. 29 éves, a Szabad Nép újságírója, a Petőfi Kör tagja. Négy évet töltött börtönben.
 • Fischer József. Zsidó. Nagy Imre minisztere, építész.
 • Földes Gábor. Zsidó. Kommunista színész, rendező, a Győri Nemzeti Tanács tagja, kivégezték.
 • Földes László. Zsidó. Partizán, 56-ban források szerint a Kossuth téri vérengzés egyik felelőse. Fia Földes László (Hobo)
 • Gáli József Zsidó, író. A Péterfy Sándor utcai kórházban működő ellenállócsoport tagja, Angyal István barátja
 • Gerő Ernő. 58 éves, zsidó. Sok éven át élt szovjet emigrációban. A spanyol polgárháborúban fondorlatos cselszövések értelmi szerzője. A második világháború után Magyarországon különböző miniszteri posztokat töltött be. 1955.56 között miniszterelnök-helyettes. 1956 júliusában Rákosi utódjaként a Magyar Kommunista Párt főtitkára lett. A felkelés alatt Moszkvába menekült; kegyvesztetten tért vissza 1960-ban. Budapesten, 1980-ban halt meg.
 • Gimes Miklós. zsidó. A Szabad Nép fiatal újságírója. Miután tisztán látott, a Nagy Imre-csoport fő agitátora lett. Felakasztották.
 • Göncz Árpád. zsidó. Partizán, 1963-ban szabadult amnesztiával, később magyarellenes köztársasági elnök lett a „rendszerváltás” után.
 • Haraszti Sándor. 59 éves, újságíró, régi párttag, Rákosi alatt bebörtönözték. Csatlakozott a Nagy Imre-féle összesküvéshez. Nyolc évre ítélték.
 • Háy Gyula zsidó. Kommunista drámaíró. A második világháború alatt Moszkvában élt, amit később nagyon megbánt. Az 1956-os népi elégedetlenség egyik szóbeli mozgatójává vált. Hat évi börtönre ítélték. Svájcban halt meg 1975-ben.
 • Hegedűs András. 34 éves, szociológus, jól képzett politikus. 1951 óta a Politikai Bizottság tagja, egyike a Rákosihoz legközelebb álló személyeknek. A földművelési miniszter helyettese lett, majd 1955-ben miniszterelnök. Ezt a posztot Gerő alatt is megtartja; az 1956-os felkelés idején is miniszterelnök. A felkelés alatt Moszkvába menekül, 1958-ban tér vissza Budapestre és még mindig ott él.
 • Heltai György. zsidó. Egy helyi pártszervezet titkára Budapesten, majd később a Külügyminisztériumban dolgozik; a felkelés alatt Nagy Imre nem hivatalos külügyminisztereként működik. Ezek után Kádár pártja megkönnyíti számára az USA-ba távozást: örülnek, hogy megszabadulhatnak tőle.
 • Hidas István, zsidó. A minisztertanács első elnökhelyettese a forradalmi kormányban, korábbi ellenálló és kommunista miniszter.
 • Hollós Ervin, zsidó. Sztálinista, a megtorlások egyik vezetője, a Ságvári-ügyben 45-ben részt vett Kristóf László csendőrt a forradalom után bosszúból koncepciós perben kivégeztette, amikor Kristófot 2006-ban rehabilitálták, beszédet mondott Ságvári Endre csendőrgyilkos emléktáblájánál, az ellenforradalmi propaganda résztvevője.
 • Horn Gyula, zsidó. Szadista pufajkás, részt vett a forradalom leverésében és a Nyugati téri mészárlásban, bátyját egy szovjet teherautó ütötte el, akinek megölésével a forradalmárokat vádolta. A kommunizmus bukása után miniszterelnök.
 • Horváth Imre, zsidó. Kommunista külügyminiszter, egy ideig a Nagy Imre-kormány tagja.
 • Horváth Márton. 50 éves, zsidó. A Szabad Nép főszerkesztője.
 • Nyikita Szergejevics Hruscsov, zsidó. Szovjet főtitkár, a forradalom leverője.
 • Illyés Gyula. 53 éves, költő és színműíró.
 • Jánosi Ferenc. református. Korábban a hadsereg politikai tisztjeinek feje. Nagy Imre veje, barátja és tanácsadója.
 • Kádár János. zsidó, 44 éves, géplakatos, a második világháború alatt a földalatti Párt vezetője, Rákosi belügyminisztere 1948.1951-ig, valamint az ÁVO általános felügyelője. Rákosi bebörtönöztette, Nagy Imre 1954-ben szabadlábra helyeztette. A Budapesti Pártbizottság feje lett, csatlakozott Nagy Imre forradalmi kormányához, 1956. november 1-jén a kormányt otthagyta és három nappal később a szovjet csapatokkal tért vissza, hogy ő maga vegye át Nagy Imre posztját. Hosszú ideig széles körben tisztelt pártvezető Magyarországon.
 • Kardos György, zsidó. Kommunista ÁVH-alezredes, a felkelők ellen harcolt.
 • Karinthy Ferenc . 45 éves, zsidó, író.
 • Kende Péter. 39 éves, zsidó. Egy időben a Szabad Népnél rovatvezető. Párizsba menekült.
 • Kiss Árpád. Zsidó. A Tervhivatal elnöke Berei Andor leváltása után.
 • Kiss Károly. 53 éves, zsidó. Titkos kommunista aktivista, vezető pártszervező. A Politikai Bizottság tagja, miniszter, majd miniszterelnök-helyettes Rákosi alatt. A politikai bizottság tagja a Kádár-kormány idején.
 • Kopácsi Sándor. A felesége zsidó, korábban szovjet partizán. Budapesti rendőrfőkapitány 1952.1956 között. Hatékonyan Nagy Imre ügye mellé állt. Életfogytiglani börtönre ítélték. 1963-ban szabadult amnesztiával; jelenleg Torontóban él.
 • Kossa István, zsidó. Sokféle miniszteri posztot töltött be, a Nagy Imre-, majd a Kádár-kormány pénzügyminisztere
 • Kovács István. a felkelés alatti Nagy Imre-kormány idején vezérkari főnök. A szovjetek Tökölön elrabolták, majd börtönbüntetésre ítélték. Jelenleg Budapesten él.
 • Krassó Miklós, zsidó. kommunista filozófus, Lukács György tanítványa, a forradalom alatt szerepe volt a Nagybudapesti Munkástanács megszervezésében
 • Losonczy Géza. párttag, újságíró; Rákosi alatt börtönbe került. Nagy Imre miniszterelnöksége alatt a Politikai Bizottság tagja. Bebörtönözték és 1957-ben fogságban halt meg, állítólag erőszakos táplálás következtében.
 • Lukács György. 59 éves, zsidó, 1919-es tömeggyilkos. Marxista filozófus, Nagy Imre kulturális minisztere. A Nagy Imre-csoporttal együtt Romániába szállították, de hamarosan visszatért és a Kádár-rendszer kisebb pozícióba helyezte. 1971-ben halt meg.
 • Maléter Pál. korábban szovjet partizán, majd a Magyar Hadseregben ezredes. Nagy Imre honvédelmi miniszterré nevezte ki. A szovjetek Tökölön elrabolták. Kádár bebörtönöztette, bíróság elé állították és felakasztották.
 • Marosán György. 48 éves, szociáldemokrata vezető. Elárulta pártját Rákosinak és a kommunistáknak. Nem sokkal később Rákosi bebörtönöztette. 1956-ban visszahelyezték a Politikai Bizottságba, a Nagy Imre-kormány elnökhelyettese, majd Kádár erős embere lett. A salgótarjáni sortűz felelőse. Budapesten él.
 • Márton László. 22 éves, zsidó. Diákvezér, majd Angliába menekült. Párizsban él.
 • Mező Imre. Zsidó. Kommunista politikus, a Köztársaság téri csatában halt meg tisztázatlan körülmények között.
 • Mécs Imre, zsidó. Halálra ítélték, amit később börtönbüntetésre változtattak. Angyal István barátja. Később SZDSZ-, majd MSZP-politikus.
 • Méray Tibor. 42 éves, zsidó. A Szabad Nép újságírógárdájának tagja 1947-től kilenc éven át. Párizsba menekült, még mindig ott él.
 • Molnár Miklós. 38 éves, zsidó. Újságíró, a Szabad Nép színházi kritikusa, az Irodalmi Újság főszerkesztője. Genfben él.
 • Mindszenty József, bíboros, a magyarországi katolikusok vezetője, 1948. december 26-án letartóztatták és 1949-ben életfogytiglani börtönre ítélték. Mint hercegprímás törvényes államfő híján (vagy akadályoztatása esetén) az államfői jogok birtokosa.
 • Münnich Ferenc. magas rangú NKVD-ügynök; moszkvai, majd belgrádi magyar követ. Nagy Imre kormányában belügyminiszter, majd a felkelést leverő Kádár-kormányban a fegyveres erők minisztere.
 • Nagy Imre. 60 éves, zsidó, régi vezető kommunista. A második világháború alatt Moszkvában élt. A világháború után ő az első földművelésügyi miniszter; alatta ment végbe a földreform. Ezt követően rövid ideig belügyminiszter. 1953-tól 1955-ig miniszterelnök, majd az 1956. októberi felkelés alatt újra miniszterelnök 1956 novemberéig. Az oroszok elrabolták, Romániába deportálták. A Kádár-kormány bíróság elé állíttatta, és halálra ítélték.
 • Nezvál Ferenc, zsidó. Nagy Imre kormányának városgazdálkodási minisztere, közvetlenül ezután igazságügyminiszter, a megtorlás egyik véres kezű vezetője.
 • Nickelsburg László – Baross téri felkelőparancsnok, hithű kommunista
 • Nyers Rezső Zsidó. A forradalom minisztere, majd a Kádár-kormányban vállal szerepet, az MSZP első elnöke, nem vonták felelősségre 2010 után sem.
 • Obersovszky Gyula. az Igazság nevű felkelő-újság főszerkesztője. Halálra ítélték, majd az ítéletét életfogytiglani börtönre változtatták.
 • Péter Gábor. 50 éves, zsidó. Az ÁVO főnöke.
 • Piros László. 39 éves, zsidó. Belügyminiszter, a forradalom minisztere egy ideig.
 • Rajk László. zsidó, 1909-ben született, Rákosi alatt belügyminiszter. Hírhedt kirakatper után 1949-ben felakasztották. 1956-ban rehabilitálták: közvetlenül a felkelés előtt állami temetésben részesült.
 • Rajnai Sándor. Zsidó. ÁVH-tiszt, ő tartóztatta le a forradalom vezetőit, részt vett a Nagy Imre-perben, 1992-ben Izraelbe távozott.
 • Rákosi Mátyás. 64 éves, zsidó. 1940.1944 között a moszkvai emigráns kommunisták vezetője. A Magyar Kommunista Párt főtitkára 1944.1956 között. 1952.1953 között miniszterelnök.
 • Révai József. 58 éves, zsidó. A második világháború alatt moszkvai emigrációban élt. 1945-1951 között a Szabad Nép főszerkesztője, majd propaganda-miniszter. A Rákosi-rendszer fő ideológusa. A forradalom idején elszökött, majd minél véresebb megtorlást követelt.
 • Révész Géza. kommunista partizán.
 • Szántó Zoltán, zsidó. Egykori Tanácsköztársaság-beli népbiztos-helyettes, Nagy Imre minisztere. Testvére Szántó Béla hadügyi népbiztos.
 • Szilágyi József. rendőrezredes Budapesten, majd Nagy Imre alatt a felkelők egyik vezetője. A Nagy Imre-per előtt külön perben halálra ítélték és felakasztották.
 • Tausz János Zsidó. Miniszter a Nagy Imre-kormányban, majd kommunista miniszter.
 • Tildy Zoltán. református pap, a felesége zsidó. Korábban köztársasági elnök. Rákosi alatt házi őrizetben volt. A felkelés alatt a Nagy Imre-kormány tagja. Hat évre ítélték.
 • Vas Zoltán. 56 éves, zsidó. A második világháború alatt moszkvai emigrációban élt, a magyar partizán iskola vezetője volt. 1945 után volt katonatiszteket "káderez". Forradalmi kormánybiztos.
 • Vásárhelyi Miklós. zsidó újságíró, Nagy Imre sajtófőnöke 1953. 1955 között, majd a felkelés alatt. Öt évre ítélték.
 • Zelk Zoltán. zsidó, költő.

Lásd még