Válasz a zsidó gárdistának

A hu-Rightpedia wikiből
Reiner Péter, Magyar Gárda tag

A zsidó arcképcsarnok agitátor részében napjaink példányai közé kitettük Reiner Péter képét is. Ezt a Nemzeti Hírháló is átvette, az érintett pedig értetlenkedésének hangot adva levelet írt nekik, melyet ők továbbítottak nekünk. Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük Reiner észrevételeit, alatta pedig szerkesztőségünk válasza olvasható.

Reiner Péter levele a Nemzeti Hírhálónak:

Kedves Kovács János!

Ma többen felhívták a figyelmem a Nemzeti Hírhálón megjelent három fényképre és a hozzájuk fűzött magyarázatra, "az agitátor" címmel.

Nem értem az írás szerzőjének szándékait, hiszen egy általam készített és a világhálóra tavaly föltett képpel, mely a szentendrei Gárda eskütételen készült, illusztrál valamit olyan emberekkel, Steiner Pállal, Fónagy Jánossal összekeverve, akikkel soha nem találkoztam és ismerve "életpályájukat", nincs egy közös gondolatom velük. Valóban, talán a legkisebb közös többszörös lehet a "művelt" szerkesztő érvrendszerében,hogy én is vállalom zsidó gyökereim.

Egész életemben kora gyermekkoromtól csak a rövidebbet húztam igazság keresésem és magyarságtudatom miatt a bolsevik rendszerben. Ezek után nem értem a szerkesztői kezet, elrettentő példaként láttat engem annak ellenére, hogy jószerivel fogalma sincs életpályámról, baráti kötödéseimről.

Őszintén érdekelne az a hátsó szándék bemutatása, mellyel engem besorol mindabba, amit ő képvisel saját véleményeként. Szeretném tudni a nevét telefon számát,hogy az arcába nézzek nagyon közelről, amikor férfiként és magyarként kérdéseket teszek föl neki akár négyszemközt,vagy minden fórumon nyilvánosan, hogy ki ő, mit képvisel és ki mindenki vállalja álláspontját.

Másszóval, milyen mérhető politikai és emberi erővel a háta mögött képviseli azt amit a fényképeivel és macskakörmös idézeteivel sugall egyúttal kibúvót talál magának, mintegy menekülési útvonalként. Magamutogató sugallatából csak a feneketlen és negyed műveltségre utaló gyűlöletet érzem, mely bizonyítottan sehova sem vezet!

Tisztelettel várom Kovács úr válaszát

Üdvözlettel

Reiner Péter

A Magyar Nemzeti Gárda pártoló tagja


A válaszunk:

Kedves Reiner Péter!

Azért döntöttünk amellett, hogy nyíltan lehozzuk hozzánk címzett levelét és válaszunkat, mert az Ön esete egy olyan jelenségre világít rá, amely személyén túlmutat. A kérdés a következő: lehet-e magyar a zsidó? Vagy, hogy még pontosabban fogalmazzunk, lehet-e két identitása egy embernek? A válaszunk az, hogy nem. Ön vagy magyar, vagy zsidó. De olyan nem létezik, hogy "magyar zsidó". Azok a zsidó származású emberek (ők többnyire fél, vagy negyedrészben voltak zsidók, de teljesen szakítottak is zsidóságukkal, sőt, megtagadták azt, ellentétben Önnel), akik magyarként tudtak élni, elenyészően kevesen voltak, ezek a kivételek csak erősítik a szabályt. A kettő együtt nem megy. Hogy miért? Azért, mert a magyar nép lelki alkata, mentalitása, szellemisége, hanyatt homlok mond ellent a zsidóság tulajdonságainak. Nem is beszélve arról, hogy nincs két olyan vallás, melyek között nagyobb lenne a különbség, mint a keresztény és a zsidó.

Az, hogy a mai magyar társadalom viselkedésében már nem emlékeztet népünk eredeti tulajdonságaira, értékeire, pont azt bizonyítja, hogy szellemileg el van zsidósodva. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy a zsidóság már régen túllépett vérségi keretein, és jóval több zsidó él Magyarországon és Európában annál, mint ahánynál a zsidó származás vérségileg is megvan. De a "csupán" szellemileg elzsidósodott embereknél még van esély, hogy visszavezessük őket népünkhöz.

De aki zsidónak születik, az is marad. Ezen nincs mit szégyellni. Ön nem is teszi. Hogy van-e jó zsidó? Természetesen van. Az ilyen zsidó céljai megegyeznek a Hungarizmus zsidókérdésben alkotott álláspontjával. Ez pedig nem az antiszemitizmus, hanem az aszemitizmus. A múlt század elején a cionizmus kifejezést még arra használhatták, amire való. Azaz, hogy a szétszóratásban élő zsidóságnak létre kell hoznia egy önálló hazát. Ez volt a célkitűzés. Ez - a látszat szerint - meg is valósult, de még sem látjuk azt, hogy a világ zsidóságának egésze ott élne.

Más kérdés, hogy bebizonyították, nem képesek sem szétszóratásban, sem egy ország határain belül békében együtt élni másokkal. És ez mindaddig így lesz, amíg a zsidó soviniszta mentalitás vezérli őket. Egy kiút van számukra; ha megtérnek Jézus Krisztushoz, és konnacionalista elvek mentén vezetik azt a térséget. Ez lenne Isten akarata. A becsületes zsidó embereknek az lenne a feladatuk, hogy ezen munkálkodjanak, hogy a világ összes zsidója egy olyan országban éljen, ahol nincs háborúskodás, nem gyilkolnak le módszeresen válogatás nélkül nőket és gyermekeket is. Az a zsidó, aki ezt tekinti céljának, jó zsidó.

Tehát aki zsidónak született, vérségileg is zsidó származású, nem lehet, sőt, nem is tud teljes mellszélességgel magyar lenni, nagyon ritka kivételtől eltekintve, de mint írtam fentebb is, a kivétel csak erősíti a szabályt. De hangsúlyozom újra, ezek az emberek vagy teljesen megtagadták zsidó származásukat, vagy akár nem is tudtak róla!

A "kettős identitás" veszélyeire akkor derül fény végérvényesen, ha a történelem viharai egy olyan választásra kényszerítik, amikor nincs lehetőség maszatolásra, választania kell zsidósága és magyarsága között. És egy zsidó a zsidóságát fogja választani, ezzel felháborodást, csalódottságot fog okozni azoknak a magyaroknak, akik megbíztak benne.

Nos, kedves Reiner Péter, ezért került ki a zsidó arcképcsarnok c. sorozatunk napjaink példányai közé, mint agitátor. Azt akartuk ezzel jelezni, hogy a zsidó mindenhol megtalálható (teljesen mindegy, hogy milyen színezetű az adott politikai formáció), és megtéveszt. Még akkor is, ha feltételezzük az Ön esetében, hogy nem szándékosan, de megtéveszt. Azt akarja elhitetni jóhiszemű magyarokkal, hogy létezik olyan, hogy "magyar zsidó". Ezt nevezhetjük agitálásnak. A kérdéseit megválaszoltnak tartjuk.

Lantos János - Kitartas.hu

Forrás