Vélemények a zsidókról

A hu-Rightpedia wikiből

Külföldi személyek véleménye a zsidókról

"Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." (Jézus Krisztus)

"Bizonyosan a zsidó maga a megtestesült ördög; lelkemre! lelkismeretem némileg irgalmatlan lelkismeret, ha azt tanácsolhatja, hogy zsidónál maradjak. Az ördög nyájasb tanácsot ad; megszököm, ördög, parancsolj inaimmal, megszököm." (William Shakespeare)

"Itt jő fajtájából egy másik: harmadikat nem lehetne hozzájok találni, hacsak maga az ördög zsidóvá nem változik." (William Shakespeare)

"Ejnye, te semmire kellő, hisz mindegyikök meg volt kötözve; zsidó legyek, héber zsidó, ha nem volt." (William Shakespeare)

"Még egy zsidó is sírva fakadt volna, ha látja, hogy szakadtunk el egymástól!" (William Shakespeare)

"Gazember legyek, ha nem sajnálom; zsidó legyek, ha bele nem szerettem."(William Shakespeare)

"Gazdám igazi zsidó: neki ajándékot? zsineget neki!" (William Shakespeare)

"Derék zsidó. Im még a héber is
Keresztyénné lesz: mert jó szive van." (William Shakespeare)

"mert zsidó legyek, ha tovább szolgálom a zsidót." (William Shakespeare)

"Hadd mondjak áment, jókor, mielőtt az ördög keresztet húzna imámra. Mert ime ő jön itt, zsidó képében." (William Shakespeare)

"Követem az önöktől tanult gonoszságot, s bajnak kellene közbejönni, ha tanítóimon túl nem tennék." (William Shakespeare)

"Tudod, kérlek, zsidóval osztozol.
Inkább eredj, s állván a part fölé,
Mondd a vizárnak, hogy szálljon lejjebb:
Inkább idézd a farkast számadásra,
Mért bégetett bárányaért juhot?
Inkább parancsold bércz fenyőinek,
Sudáraikkal ne suhogjanak,
Midőn az ég viharja rázza őket:
A legkeményebb tárgyba vágj előbb,
Mintsem zsidó szivét, (melynél keményebb
Nincs) megkisértenéd lágyítani." (William Shakespeare)

"Szabadságunk és biztonságunk ettől függ (...)minden dolgot, ami hasznos lehet a köznek, felvásárolt ezen gonosz emberek csoportja, akik hatásosabban dolgoznak ellenünk, mint az ellenség hadserege; és százszor veszélyesebbek szabadságunkra és a nagy ügyre, amin dolgozunk." (George Washington a spekulánsokról)

"Sokat sopánkodhatunk azon, hogy miért nem pusztította ki őket minden állam már régen, mint a társadalom pestisét és Amerika boldogságának legnagyobb ellenségeit.
Bár adná az Isten, hogy minden államban az egyik legkegyetlenebb fel legyen húzva egy ötször magasabb akasztófára, mint amit Haman készített.
Megítélésem szerint nincs túl nagy büntetés az ember számára, aki nagyságát hazája romjain építi fel." (George Washington a spekulánsokról)

"Távol áll tőlem, hogy csatlakozzam a zsidókhoz, és a zsidók társaihoz." (Johann Wolfgang Goethe)

"Semmi esetre sem akarjuk a kiválasztott nép Ádámtól való származásának becsületét vitássá tenni. Nekünk azonban bizonyosan más ősapáink voltak." (Johann Wolfgang Goethe)

"Olyan a hitük, amely feljogosítja őket, hogy az idegent megrabolják." (Johann Wolfgang Goethe)

"Miközben a cionizmus a világ számára azt igyekszik bizonyítani, hogy a zsidóság faji célkitűzései egy palesztinai állam megalapításában kielégülést találnak, ... csak nemzetközi garázdálkodásuk saját felségjogaik alatt szervezett és a többi állam beleszólási joga alól kivont központját akarják abban megteremteni. Azt akarják, hogy a kiutasított szélhámosok menekülő helye és egyben a jövő zsiványainak főiskolája legyen." (Adolf Hitler)

"Ma megint egyszer próféta leszek: ha a nemzetközi zsidó finánctőkének Európában és Európán kívül ismét sikerül világháborúba taszítania a nemzeteket, az eredmény nem a Föld bolsevizálása, tehát a zsidóság győzelme lesz, hanem a zsidó faj megsemmisítése Európában." (Adolf Hitler)

"A zsidóságnak éppen úgy építő tevékenységet kell folytatnia, mint más népeknek, vagy előbb-utóbb szörnyű válságban semmisül meg." (Adolf Hitler)

"Ha hatalomra jutok, legelső dolgom a zsidók megsemmisítése lesz. Amint meglesz hozzá a hatalmam, akasztófasorokat fogok állítani – például a müncheni Marienplatzon –, amennyit csak a forgalom enged. Oda lesznek a zsidók felakasztva, kivétel nélkül; és addig lógnak ott, amíg bűzleni nem kezdenek; addig lógnak, amíg a higiénia szabályai engedik. Amint levágják őket, jön a következő adag, és így tovább, amíg csak marad zsidó Münchenben. Más városok követni fogják a példát, amíg Németország teljesen meg nem tisztul a zsidóktól." (Adolf Hitler)

"Miután meglátogattam ezt a két helyet (Berchtesgadent és a Sasfészeket Obersalzbergben), most már értem, hogy mint a valaha élt egyik legjelentősebb ember, Hitler néhány éven belül ki fog emelkedni a most őt övező gyűlöletből. Minden határon túl a hazájáért élt, ezért jelentett végül veszélyt a világ békéjére. Rejtélyes ember volt életében, különös halálával pedig hírneve még nagyobbra fog nőni. Olyan anyagból volt ő, amiből a legendák születnek." (John F. Kennedy)

"Fasizmus? Megfelel Németország számára." (John F. Kennedy)

"Mi olyan gonosz a fasizmusban, ha a kommunizmushoz mérjük?" (John F. Kennedy)

"A németek tényleg túlságosan jók – ezért is van, hogy minden nép szervezkedik ellenük, hogy megvédjék magukat." (John F. Kennedy)

"Az északi fajok egyértelműen felsőbbrendűnek tűnnek a latinoknál." (John F. Kennedy)

"Kedves apa: gondoltam, megírom neked benyomásaimat Palesztináról, míg azok frissek bennem, habár (...)ha ismerem a zsidókat, ismerem az „egész” történetet." (John F. Kennedy)

"A helyi emberek szimpátiája az arabokkal látszik lenni. Nemcsak azért, mert a zsidóknak, legalábbis néhány vezetőjüknek sajnálatosan arrogáns, hajthatatlan volt a hozzáállása, de úgy is érzik, hogy végül is az ország arab volt az elmúlt pár száz évben, és természetszerűleg szimpatizálnak velük. (...) Van az erősen ortodox zsidó csoport, mely nem hajlandó semmilyen kompromisszumot kötni, mely olyan államigazgatást szeretett volna, ami ezt a hozzáállást fejezi ki, van a fiatalabb csoportból álló liberális zsidó rész, akik félnek ezektől a reakciósoktól, és egy nagyon liberális, majdnem kommunista államigazgatást szeretnének, és vannak a köztesek, akik hajlandóak kompromisszot kötni." (John F. Kennedy)

"Az ironikus az, hogy a zsidó terroristák felrobbantották a saját telefonvonalukat és elektromos csatlakozásukat és másnap kétségbeesetten hívták a briteket, hogy jöjjenek és intézzék el." (John F. Kennedy)

"Abba a helyzetbe kényszerültünk, hogy a zsidóktól való szabadulásunkért kell küzdenünk. (...) Gondolják el, hogy egyetlen módszer létezik az önöket terhelő átok leküzdésére: Ahasvérus megváltása - a megsemmisítés." (Richard Wagner)

"Hogy a kulturális lecsúszást meg lehet-e akadályozni a romboló külső hatás erőszakos elutasításával, azt nem tudom megállapítani, mert ahhoz olyan erők szükségesek, amelyeknek én nem tudok a létezéséről." (Richard Wagner)

"A zsidók – akiknek közismerten saját istenük van – mindenekelőtt már külső megjelenésükkel zavart keltenek a mindennapjainkban. Az ilyen külső, függetlenül attól, hogy melyik európai nemzethez tartozunk, valahogy kellemetlenül idegen minden nemzetnek. Ösztönösen úgy érezzük, hogy semmi közünk nem lehet valakihez, aki így néz ki." (Richard Wagner)

"Anglia zsidó kézben van. A legmagasabb régiók: sajtó, pénzügyek. És ez: egy nemzet pusztulásának előjele. Ahol csak megjelennek, kiszívják a nemzet életerejét. Évek óta figyelem a gyülekező fekete felhőket. Olyan biztos, ahogyan itt állunk: a zsidó kereskedelem már megkezdte destruktív munkáját. A régi Anglia halálán van." (James Joyce)

"Ezek után Jézus Galileába ment. Nem tudott a zsidók között maradni, mivel ezek meg akarták ölni őt." (Szent János)

"Minél inkább zsidóellenes egy német személy vagy mozgalom, annál értékesebb. Ha a zsidók támadnak valakit, az annak értékét jelzi. Akit a zsidók nem üldöznek vagy akár dícsérnek, az haszontalan vagy veszélyes." (Joseph Goebbels)

"Ők a csalók nemzete, amelynek legnagyobb része nem részesül a polgárok tiszteletéből, ennek hiányát az azoktól kicsalt haszonnal próbálják pótolni, akik között élnek, akiknek védelmét élvezik." (Immanuel Kant)

"Attól tartok, hogy a zsidó bankok ravasz, tekervényes trükkjeikkel egészen ellenőrizni fogják majd Amerika összes gazdagságát és arra fogják azt felhasználni, hogy szisztematikusan korrumpálják a modem civilizációt." (Otto von Bismarck)

"Ennek a leghírhedtebb népnek az erkölcsei és szokásai annyira szívósak, hogy minden országban elterjedtek: a legyőzöttek tukmálták rá a győztesekre törvényeiket." (Seneca)

"A zsidók egy sötét és visszataszító erő részei. Tudjuk, hogy klikkjük számos tagból áll, hogy mennyire összetartanak és szövetségeik milyen hatalommal bírnak. Csirkefogók és gazemberek népe." (Cicero)

"Halkan! Halkan! Azt akarom, hogy csak a bírók hallják amit mondok. A zsidók már nagy nehézségeket okoztak nekem, mint ahogy másoknak is. Nem kívánok nekik további szívességeket tenni." (Cicero)

"Amikor... még a zsidók békében éltek velünk, vallásuk már akkor is összeférhetetlennek mutatkozott birodalmunk fényével, nevünk méltóságával, őseink intézményével." (Cicero)

"A héberek... egy nép, amely mindig aljas, szolgalelkű, kufárkodó, magát elkülönítő és a többi néptől elzárkózó volt..." (Giordano Bruno)

"olyan pestises, leprás és közveszélyes fajta, amely rászolgált arra, hogy megszületése előtt kiirtsák." (Giordano Bruno)

"Mindenki, aki a zsidók barátja, hozzájuk fog tartozni sőt közülük lesz egy. Isten nem tűri el ezt az aljas népet. A zsidók elhagyták az isteni vallást. Nem szabad megállnod abban a munkádban, hogy bemutasd a zsidók csalásait." (Mohamed)

"Sáskák és hernyók a zsidók, s felfalják Franciaországot." (Napóleon)

"A zsidók gonoszsága nem az egyénekből jön, hanem ennek a népnek az alaptermészetéből" (Bonaparte Napoleon)

"Semmi megvetendőbb dolgot nem tehetsz, mint ha befogadod a zsidókat magadhoz. Elhatároztam, hogy megjavítom a zsidókat, de nem akarok többet belőlük a királyságomban. Valójában mindent megtettem, hogy bebizonyítsam a világ legaljasabb nemzete iránti megvetésemet." (Napóleon)

"Törvénykezni kell mindenhol, ahol az általános nyugalom veszélyben van. A kormány nem nézheti közömbösen, ahogy ez az alávaló népség megszállja Franciaország minden provinciáját. A zsidókkal sajátságos népként kell bánnunk. Államot alkotnak az államban. Elriasztó a francia nemzet számára a legalantasabbak uralma alatt végezni. A zsidók a modern kor rablómesterei, az emberiség dögkeselyűi... Politikai, nem pedig emberi igazságot kell velük szemben érvényesíteni. Ők nem valódi polgárok." (Napóleon)

"A Gulág szigetcsoportban a vértől megőrült zsidó terroristák 66 millió áldozatot öltek meg 1917 és 1957 között!" (Alexander Szolzsenyicin)

"A zsidóknak nevezett arabok csavargó hordája ... erőszakkal kaparintott meg egy kis országot, oly utálatos fosztogatások és kegyetlenségek árán, amely példa nélkül álló a történelemben. (...) A zsidók csak egy tudatlan és barbár nép, amely régóta párosítja a legpiszkosabb fösvénységet és a legutálatosabb babonát a kiolthatatlan gyűlölettel mindazon népek iránt, amelyek elviselik őket, és amelyeknek hála meggazdagodnak." (Voltaire)

"A zsidó nép engesztelhetetlen gyűlöletet mutat minden nép iránt. Minden uralom ellen lázad.Mindig uralkodni akar, mindig kapzsi mások jólétét illően, mindig barbár - alázatos ha szegény, dölyfös ha gazdag." (Voltaire)

"Tudom, hogy az angol gyarmatokon van néhány zsidó.Ezek a szefárd zsidók odamennek, ahol pénzt lehet csinálni. De hogy ezek a körülmetéltek akik régi ruhákat adnak el azt állítják, hogy ők Naphtali vagy Isachar törzséből vannak, annak a legkisebb jelentősége sincs. Ők egyszerűen a a legnagyobb gazemberek, akik valaha ennek a földnek a felületét össze mocskolták." (Voltaire)

"Minden időben a pénz volt viselkedésük célja." (Voltaire)

"Ők mind a szívükben dühöngő fanatizmussal születnek, éppúgy, ahogy a bretonok vagy a németek szőke hajjal születnek.Egy csöppet sem lennék meglepve, ha ezek az emberek ne válnának halálos veszéllyé az emberiség számára." (Voltaire)

"Miért utálják a zsidókat? Ez az ő törvényeiknek az elkerülhetetlen következménye: Vagy mindenkit uralni akarnak vagy azt akarják, hogy az egész emberi nem gyűlölje őket..." (Voltaire)

"Úgy tűnik, hogy ti vagytok a legbolondabbak. A kafferek, a hottentották, a Guineai négerek sokkal okosabb és becsületesebb emberek mint a ti őseitek, a zsidók. Túltesztek minden népen szemtelen mesék kiagyalásában, rossz viselkedésben és barbarizmusban. Megérdemlitek büntetéseteket, mert ez a ti végzetetek." (Voltaire)

"Az önök vallása több rosszat tett az emberi nemnek, mint a világtörténelem Attilái és Tamerlánjai: lealjasította a természetet." (Voltaire)

"Adversus omnes alios hostile odeum" (Minden fajnak ellenségei, kivéve a sajátjukét - Tacitus)

"A zsidók az emberiség szégyene. Ők mindent megvetnek, ami nekünk szent; nekik mindent szabad, amit mi bűnösnek tartunk. Valamennyi nép közül ők a legalantasabb faj." (Tacitus)

"Moyses, hogy népét a jövőre magához láncolja, új s más halandók szokásaival ellentétes szokásokat vezetett be. Közönséges ott minden, ami nálunk szent, ám meg van engedve náluk, ami nekünk tisztátalan." (Tacitus)

"Szokásaikat, bármiképpen honosodtak is meg, a régiség védi: egyéb fonák és rút intézményeik ocsmányságuk miatt kaptak erőre. (...) ...egymáshoz megátalkodottan hűségesek és készségesen könyörületesek, viszont mindenki mást ellenségesen gyűlölnek. Különválnak étkezésnél, félrehúzódnak pihenéskor, és ez a kéjelgésre igencsak hajlamos nemzet az idegen nőkkel való érintkezéstől távol tartja magát; egymás közt semmi sem tilalmas. Nemi szervük körülmetélését azért vezették be, hogy a különbözőségről felismerhetők legyenek.
Akik az ő szokásaikra tértek át, ugyanezt művelik, de semmit oly hamar magukba nem szívnak, mint az istenek megvetését, hazájuk megtagadását, szüleik, gyermekeik, testvéreik semmibevételét." (Tacitus)

"A zsidó nem minden, de ő az ördög és ez épp' elég. Nem az ördög teremti meg valamennyi bűnt, de képes létrehozni egy teljesen bűnös világot." (Louis-Ferdinand Céline)

"A demokrácia a zsidó diktatúra paravánja." (Louis-Ferdinand Céline)

"Meg fogunk szabadulni a zsidóktól vagy bele fogunk dögleni a zsidókba, háborúk, börleszk keveredések, halálos elnégeresedések által. A faji probléma uralja, elhalványítja, elhomályosítja az összes többit." (Louis-Ferdinand Céline)

"Megkülönböztetni a jó zsidókat és a rossz zsidókat? Ennek nincs semmi értelme. Az elviselhető zsidók hazafiak, az elviselhetetlen zsidók nem hazafiak? Nevetséges! Elválasztani az ocsút a búzától! (...) A sebész különbséget tesz a jó s a rossz mikrobák között?" (Louis-Ferdinand Céline)

"Inkább lőjön le egy német, mint hülyítsen el egy zsidó" (Louis-Ferdinand Céline)

"Gyűlölik Krisztus nevét és titkos és velük született módon gyűlölik azt a népet, akik között élnek." (Francis Bacon)

"Emellett sok zsidó van az országban, akik sok kárt okoznak... Ismernetek kell a zsidók gyalázkodását és erőszakra való hajlamát a Megváltó nevében napról napra. Emiatt Uraim, a hatalom nevében ne tűrjék őket el, hanem utasítsák ki őket. Ők a mi nyilvános ellenségeink akik szakadatlanul gyalázzák Urunkat Jézus Krisztust, Szűz Máriát kurvának nevezik és szent fiát fattyúnak, és minket a fattyú és a torzszülött jelzővel illetnek. Ezért bánjatok keményen velük mivel mást sem tesznek, mint kínzó módon káromolják Urunkat, Jézus Krisztust, és megpróbálnak minket életünktől, egészségünktől, becsületünktől és javainktól megfosztani." (Luther Márton)

"A nap még sohasem sütött egy olyan vérszomjas és bosszúálló népre mint ők, akik azt képzelik magukról, hogy ők Isten kiválasztott népe és úgy gondolják, hogy nekik meg kell gyilkolni és szét kell morzsolni a pogányokat. Úgy gondolják, hogy Messiásuk első cselekedete az lesz hogy megöli és kiirtja az egész világot kardjával. Ahogy ezt már bemutatták ellenünk keresztények ellen és ha csak tudnák, szeretnék újra bemutatni." (Luther Márton)

"Aki az ördögöt nem ismeri, az csodálkozhat, hogy miért gyűlölik mindenek előtt a keresztényeket, mivel erre nincs okuk, hiszen azok csak jót tesznek velük." (Luther Márton)

"A zsidóknak, mint idegeneknek semmijük sem szabadna hogy tőlünk legyen. Amijük csak van, az mind tőlünk van. Dolgozni nem dolgoznak, nem keresnek nálunk semmit, nem is adakozunk nekik. Ennek ellenére övék a pénzünk és javaink és ők az urak a mi országunkban, ahol ők menekültek.
Ha egy tolvaj 10 guldent lop, akkor azt felakasztják. Ha az úton rabol ki embereket, akkor lefejezik.De ha egy zsidó rabol el 10 tonna aranyat uzsoraként, akkor őt nagyobb becsben tartják, mint Istent. Nem írja TALMUDJUK és nem írják rabbijaik, hogy egy keresztény meggyilkolása nem bűn, de egy másik izraelita meggyilkolása bűn? Hogy az nem bűn, ha nem tartja meg a pogánynak tett esküjét? Ennélfogva lopnak és rabolnak (mint ahogy ezt a pénzkölcsönzéssel teszik) a pogánytól, és ez egy Istennek tetsző szolgálat. És ők a világ urai és mi a szolgáik vagyunk- sőt jószágaik! Ismétlem, három Aesopus mesében több bölcsesség található, mint az ő egész Talmudista és rabbijaik által írt könyveikben és több, mint amit zsidók valaha is fel fognak fogni. Ha valaki azt gondolja, hogy túl sok mindent mondok ki - túl keveset mondok ki! Mert látom, hogy hogy kezelnek minket, gójokat írásaikban és hogyan kívánnak nekünk minden rosszat iskoláikban és imaházaikban. Pénzünket uzsorájukkal rabolják el, és amikor csak lehet, aljas cseleket vetnek nekünk... Egy pogány sem viselkedik így és egy sem viselkedne így, kivéve, ha ő maga ördög vagy őt ördög birtokolja, úgy, ahogy a zsidókat birtokolja." (Luther Márton)

"Most vegyük észre, hogy milyen szép kövér vastag hazugság az, amikor arról panaszkodnak, hogy ők rabok közöttünk! Jeruzsálemet több mint 1400 évvel ezelőtt rombolták le és azóta a zsidók kínoznak és üldöznek minket mindenütt a világon. Amellett nem tudjuk, melyik ördög hozta őket a mi országunkba. Mi nem hoztuk őket Jeruzsálemből ide! Igen, úgy tartjuk őket fogva, mint én szeretném a reumámat fogva tartani és minden más betegséget és szerencsétlenséget, hogy szolgáljak nekik mint szegény szolga minden pénzemmel és tulajdonommal és mindennel, amim van." (Luther Márton)

"Lehet hogy lágyszívű és finomérzésű keresztények azt hiszik, hogy én túl szigorú és drasztikus vagyok a szegény elnyomott zsidókkal szemben, hogy kifigurázom és kigúnyolom őket. Szavamra, túl gyenge vagyok ahhoz, hogy ezt a sátanfajzatot kigúnyoljam. Szívesen megtenném, de ők sokkal nagyobb szakértői a gúnynak, mint én vagyok, és nekik van egy Istenük, aki ennek legnagyobb mestere. Az pedig maga az ördög.
Ha az ótestamentumon kívül más tényt nem ismernék ,akkor is azt állítanám, és a világon senki sem tudná ezt a véleményemet megváltoztatni, hogy a ma élő zsidók valóban a világon élő rossz és rosszindulatú gazemberek keverékei, hasonlóan a cigányokhoz, a tatárokhoz és hasonló népekhez." (Luther Márton)

"Ez a bűn ott sugárzik a szemükből és a bőrükből. Vétkezünk, ha nem mészároljuk le őket." (Luther Márton)

"Ha ti urak és hercegek nem tiltjátok meg törvény által az ilyen uzsorásoknak a nyilvános utak használatát, egy nap majd gárdák állnak fel ellenük, miután ebből a könyvből megismerték a zsidók igazi természetét, és felismerték azt, hogyan kell bánni velük, ahelyett, hogy védelmeznék őket." (Luther Márton)

"Természetesen! Arcul ütném az ilyet, és ha tehetném, leütném és kardommal keresztül szegezném őt haragomban." (Luther Márton)

"Ha meg akarok keresztelni egy zsidót, elviszem őt az Elba hídjára, követ kötök a nyakába, a mélybe lököm, és azt mondom: "Megkeresztellek Ábrahám nevében!"" (Luther Márton)

"Nem lenne szabad megengedni, hogy a zsidók megtartsák, amit mások kiuzsorázásával szereztek. Legjobb lenne munkára kényszeríteni őket, hogy maguk keressék kenyerüket meg, ahelyett hogy semmit sem tesznek és kapzsi módon élnek." (Aquinoi Szent Tamás)

"A zsidók meglátásom szerint nagyon önzők. Nem érdekli őket, hány észt, lett, lengyel, jugoszláv vagy görög kitelepített vesztette életét, mindaddig, amíg ők különleges bánásmódban részesülnek. Ha pedig hatalmat szereznek, legyen az pénzügyi, fizikai vagy politikai, Hitlernél és Sztálinnál is kegyetlenebbül elbánnak a hátrányos helyzetben lévőkkel." (Harry Truman)

"Minden zsidó tökéletes reklámfigurája egy következő holokausztnak." (Harry Truman)

"És ha rossz vágyak másfelé vezetnék
Éltedet: ember légy, ne bamba állat,
Hogy gyengeséged a zsidók nevessék." (Dante)

"...majd zsidók ős biráját
Látod a sorban: ő táplálta manna
Étkével hálátlan, könnyelmü nyáját." (Dante)

"A legrosszabbak minden ember között." (Posidonius)

"Noha volt hely, a zsidók förtelmesen össze voltak zsúfolva. Minden helyiségben volt egy sarokban egy szemétdomb, amit WC-nek is használtak. A zsidókat csak a puskatussal való fenyegetéssel lehetett rávenni arra, hogy undorító szokásaiktól lemondjanak és eltakarítsák a szemetet. Természetesen ismerem az 'Izrael elveszett törzse' kifejezést azokra a törzsekre, akik eltűntek - nem Júda törzsére, akitől a mai kurafiak erednek. Személyes véleményem szerint ez is elveszett törzs - elveszett minden tisztesség számára." (George S. Patton)

"Jom Kippur ünnepe volt, mindannyian összegyűltek egy nagy fa épületben, amit zsinagógának neveznek. Eisenhower tábornok is ott volt beszédet tartani. Bementünk a zsinagógába, ami az emberiség legbüdösebb részével volt megtöltve abból, amit valaha is láttam. Mikor kb. a terem felében voltunk, jött a főrabbi, akin szőrmekalap volt, hasonló angliai VIII. Henrik viseletéhez, hímzett és nagyon mocskos palást, ez jött le, és üdvözölte a tábornokot. A szag olyan szörnyű volt, hogy majdnem rosszul lettem, és később ebédnél tényleg hánynom kellett mikor erre gondoltam." (George S. Patton)

"Nyilvánvalóan egy szemita bosszú minden németen, ami Morgenthauból és Baruchból indul ki, még hat. Harrison (az US külügyminisztérium egy tisztviselője) és munkatársai úgy vélik, német polgárokat kell kitenni az utcára házaikból, hogy oda elhurcolt személyeket tegyenek. Ebben a föltevésben két hiba van. Először is, ha német egyéneket eltávolítunk, egyéneket büntetünk, a büntetés a német népnek van szánva, és is angolszász jogi érzékem is tiltakozik az ellen, hogy ítélet nélkül tegyek ki valakit lakásából, ami pereljárás nélküli büntetés. Másodszor, ha Harrison és bandája azt hiszik, hogy egy elhurcolt személy emberi lény, ami nem áll, különösen a zsidókra nem, akik az állatok alatti szinten vannak." (George S. Patton)

"A protestánsok üldözték a katolikusokat - de nem vették el tőlük a megélhetés lehetőségét. A katolikusok üldözték a protestánsokat - de nem zárták ki őket a mezőgazdaságból és a kézműiparból. Meggyőződésem, hogy a Kereszthalálnak kevés köze van a világnak a zsidók irányában tanúsított magatartásához; az okok sokkal régebbiek ..." (Mark Twain)

"Úgy vélem, hogy a zsidóüldözés egyáltalán nem a vallási előítélet megnyilvánulása. Nem; a zsidó pénzharácsoló fajta. (...)ez életének végső célja. Ilyenek voltak Egyiptomban 36 századdal ezelőtt, ilyenek voltak Rómában, amikor a keresztényeket tévedésből üldözték helyettük, ilyenek öröktől fogva. Ennek az ára súlyos volt; sikerük az egész emberi nem ellenségévé tette őket..." (Mark Twain)

"Lehet-e a fanatizmus egyedüli felelőse [a zsidóüldözésnek]? Évekkel ezelőtt azt hittem, csaknem kizárólag ezért van, de később felismertem hibámat. Ma már az a meggyőződésem, hogy szinte semmi köze hozzá. Ezzel kapcsolatban felidéztem a Teremtés Könyvének 47. fejezetét. Mind olvastuk már a történetet az egyiptomi szűkös és bőséges esztendőkről, és Józsefről, aki élt a megtört szívek és az emberi szabadság felvásárlásának lehetőségével (...) és elvette a nemzet pénzét az utolsó garasig, kifosztotta a nemzet éléskamráit az utolsó gabonaszemig, elvette a nemzet földjét az utolsó rögig. Azután megszerezte a nemzetet magát, megvette kenyérért férfiről-férfira, asszonyról-asszonyra, gyermekről-gyermekre, míg mind rabszolgákká váltak. Ez a felvásárlás mindent vitt és semmit sem hagyott, és oly hatalmas volt, hogy ehhez képest az elkövetkezendő korok pénzügyi tranzakciói gyerekjátéknak tűnnek: a kiosztásra került több százmillió tonna gabonáért járó profit több millió dollárra rúghatott. Olyan katasztrófa volt ez, melynek hatásai a mai napig érezhetők Egyiptomban, több mint háromezer évvel az eset után. József e történetben tulajdon népének jellemrajzát alkotta meg, mely messze túlélte Egyiptomot, és akkoriban nevét ennek a karakternek a kifejezésére használták - mint Schylockét." (Mark Twain)

"Fajtájánál és módszereinél fogva alapjában véve idegen, bárhol legyen, és még az angyalok sem szeretik az idegeneket. (...) Majd mindnyájunk ellenszenvet érez egy idegennel szemben, még a saját honfitársainkkal szemben is. (...)Ti mindig idegenek - külföldiek - lesztek módszereiteknél, szokásaitoknál és részrehajlásotoknál fogva bárhol is legyetek, és ez várhatóan életben fogja tartani a faji előítéleteket veletek szemben." (Mark Twain)

"A továbbiakban egy zsidó sem maradhat itt, mindegy milyen indoklással írásos engedélyem nélkül. Nem ismerek egy másik kellemetlen kártevőt az államon belül, mint ezt a fajt, akik csalásukkal, uzsorájukkal és pénzkölcsönzésükkel elszegényítik az embereket és semmitől sem riadnak vissza, amit egy tisztességes ember nem csinál. Következésképpen amennyire csak lehet, meg kell szabadulnunk tőlük." (Mária Terézia)

"Teljesen egyetértek Washington tábornokkal abban, hogy védenünk kell ezt a fiatal nemzetet alattomos befolyásoktól és áthatolhatatlanságtól. A fenyegetés, uraim, a zsidók. Amelyik országban zsidók nagyobb számban betelepedtek, rontották a közerkölcsöt; lerontották a gazdasági élet tisztességét; különváltak és nem asszimilálódtak; gúnyolódtak és azzal próbálták meg aláásni az államot alapító keresztény vallást, hogy ellenezték annak tiltásait; államot hoztak létre az államon belül; ha ellenkezést éreztek, megpróbálták az illető államot gazdaságilag megfojtani mint Spanyolország és Portugália esetében. 1700 év óta siratják szomorú sorsukat, hogy elűzték őket hazájukból, amit ők Palesztínának neveznek. De uraim, ha most a világ odaadná az nekik, hirtelen találnának valami okot arra, hogy ne térjenek oda vissza. Miért? Mert ők vámpírok, és vámpírok nem élősködnek vámpírokon. Nem tudnak egymás között élni. Keresztények és más nem saját fajú népek szükségesek fennmaradásukhoz. Ha nem utasítjuk őket ki ebből az Egyesült Államokból az alkotmány alapján, akkor kevesebb mint 200 éven belül olyan nagy számban fognak ide csődülni, hogy az országot uralni fogják és elnyelni, megváltoztatva államformánkat, amelyért a mi, az amerikaiak vére folyt, amiért életünket és mindenünket odaadtuk és szabadságunkat kockáztattuk. Ha nem utasítjuk ki őket, akkor kevesebb mint 200 év múlva leszármazottaink a mezőn fognak dolgozni, hogy a nekik szükséges dolgokat megtermeljék, míg ők az intéző irodájában fogják a kezüket dörzsölni és a pénzt számolni." (Benjamin Franklin)

"Zavar bennünket a sajtóban, rádióban, és a filmekben levő zsidó befolyás." (Charles Lindbergh)

"Vagy a keresztényeknek, vagy a zsidóknak kell gonosznak lenniük." (Blaise Pascal)

"Ők mind nyomorult lények, azt hiszem, sosem láttam ilyen alantas emberek gyülekezetét, kilopnák a szemünket is, ha tudnák." (John Quincy Adams)

"Az antiszemita előítéletek és vádak gondos tanulmányozása nagyon hasznos lenne sok zsidó számára, akik nem fogják fel kellően azt az ingerültséget, amit okoznak." (H. G. Wells)

"A cionizmus annak kifejezése, hogy a zsidók nem akarnak asszimilálódni. Ha szenvedtek, az azért volt, mert magukat a kiválasztott népnek tekintették." (H. G. Wells)

"Azt kérdezed, vannak-e zsidók Franciaországban? Tudd meg: mindenütt a világon, ahol pénz van, zsidók is vannak. Azt kérdezed, mit csinálnak? Pontosan ugyanazt csinálják, amit Perzsiában; egy ázsiai zsidóhoz semmi nem hasonlít jobban, mint egy európai zsidó. A keresztények közt, akárcsak köztünk, oly leküzdhetetlen makacssággal ragaszkodnak vallásukhoz, hogy az már egyenesen hóbort. A zsidó vallás vén törzs: két ág sarjadt belőle, s ezek koronájukkal beborították az egész földet: az egyik a mohamedanizmus, a másik a kereszténység." (Montesquieu)

"A most javasolt háború célja a zsidó befolyás megalapozása világszerte." (George Mosley)

"Ne merüljünk illúziókba. A zsidó szellem, amely a nagytőke és a marxizmus szövetségéért felelős volt, és annyi spanyolellenes forradalmi szövetségi megállapodást hozott létre, nem fog máról holnapra eltűnni." (Francisco Franco)

"A zsidók az egész emberiség ellenségei." (Apollonius Molo)

"Ó, ti markomannok, kvádok és szarmaták, végre találtam egy népet, amelyik rosszabb nálatok!" (Marcus Aurelius)

"Végy ötven zsidót a leggazdagabb pénzemberek közül, azok közül, akik háborúkat szítanak saját hasznukra! Tartsd őket féken, és minden gondnak véget fogsz vetni." (Henry Ford)

"A zsidóság a világ legszigorúbban szervezett hatalmassága. (...) Egyetlen államot alkot, és polgárai rendületlenül hívek hozzá, bárhol is élnek, és akár szegények, akár gazdagok. (...) Ezt az államok fölött való államot Németországban »All-Judá«-nak nevezik. (...) A világ zsidó államának hatalmi eszközei a kapitalizmus és a sajtó, vagyis a pénz és a propaganda. (...) Ez a zsidó államszervezet az egész világon uralkodik, a többi állam uralmának nemzeti határai vannak." (Henry Ford)

"Évezredek óta, mióta a történelemben előbukkannak, mindig is más népek törzsén élősködtek, dörzsölt ügynökök mindenütt a világon." (Johann Gottfried Herder)

"A zsidók azok maradtak, akik mindig is voltak: egy kirekesztő, magabiztos és uralkodó nép." (Charles de Gaulle)

"Farkasok, oroszlánok, párducok, leopárdok és tigrisek emberszámba mennek ezekhez az emberi alakot öltött vadállatokhoz képest." (Karl Lueger)

"Hogy ki a zsidó, azt én döntöm el." (Karl Lueger)

"Nos, az a véleményem, hogy nem a zsidók a németek vértanúi, hanem a németek a zsidók vértanúi." (Karl Lueger)

"Nem kell valakinek hiteles hettita orrot viselnie, hogy zsidó legyen. E szó mindenekfölött az érzés és gondolkodás mikéntjét jelenti. Az ember nagyon gyorsan lehet zsidó, anélkül hogy izraelita lenne. Némely embernek csak sokat kell zsidókkal érintkeznie, zsidó újságot olvasnia, zsidó életfelfogást, irodalmat és művészetet magáévá tenni, hogy azzá váljon. Pál apostollal be kell látnunk: nem az a zsidó, aki kívülről az, hanem aki belülről az." (Houston Stewart Chamberlain)

"Mert legyőztem sakkban a zsidókat és felfedtem csalásukat a sakknál, gyűlölnek. És természetesen azért is, mert mindenütt a világon megmondom, hogy soha nem volt holokauszt, ami teljes mértékben kitaláció. Semmi, de abszolút semmi nem igaz belőle." (Bobby Fischer)

"Halál a zsidókra! Egyszerűen meg kell ölni az anyabaszókat!" (Bobby Fischer)

"Ideje véletlenszerűen zsidókat gyilkolni." (Bobby Fischer)

"Menjetek, vegyétek vissza könyveiteket és magatokat belőlem. A Talmud tanította meg a zsidókat a keresztények javainak ellopására, arra, hogy a keresztényeket vadon élő állatokként kezeljék és a szakadékba taszítsák... hogy büntetlenül öljék meg őket és minden reggel szörnyű átkokat szórjanak rájuk." (Denis Diderot)

"A zsidók és azon népek vallása, amelyeknél laknak, nem teszi számukra lehetővé, hogy egybeolvadjanak velük; külön nemzetet kell alkotniuk." (Denis Diderot)

"Sose bízz meg egy zsidóban!" (Nikola Tesla)

"A zsidókat nagyon kézenfekvően lehet besorolni a legkellemetlenebb faj kategóriájába. Mint közismert, hiányoznak belőlük a civilizált emberre jellemző tulajdonságok: a bátorság, a méltóság, a nem megvesztegethetőség, a könnyedség, a megbízhatóség. Hiúak büszkeség nélkül, kéjsóvárak ízlés nélkül, tanulnak anélkül, hogy bölcsek lennének tőle. Állhatatosságukat, amennyi van nekik, gyerekes célokra vesztegetik, jótetteik merő magamutogatás." (H. L. Mencken)

"Szétszórtan, mint a zsidók, ahogy ők, ma is egy nemzetet alkotnak, amely idegen a földön, ahol élnek." (Thomas Jefferson a helyi kvékerekről)

"Azok, akik a földön dolgoznak, azok az Úr kiválasztott népe, ha egyáltalán van neki kiválasztott népe." (Thomas Jefferson)

"Ez a felekezet már megmutatta hódolata tárgyát: egy rettenetes jellemű lény, kegyetlen, bosszúálló, szeszélyes és igazságtalan." (Thomas Jefferson)

"Mózes sok-sok üres szertartásra, hókuszpókuszra és obszervanciára kötelezte a zsidókat, mely hatástalan volt a szociális hasznosság megteremtése irányában, ami az erkölcs lényegét alkotja; Jézus kifejtette ezek hiábavalóságát és jelentéktelenségét. Az egyik a legantiszociálisabb szellemet csepegtette az emberek fejébe más népek irányában; a másik filantrópiát és egyetemes szeretetet és jóindulatot hirdetett." (Thomas Jefferson)

"Jézusnak az ész és a vallás veszedelmes határain kellett járnia: és egy lépés jobbra vagy balra a babona papjainak kezére juttathatta, egy vérszomjas faj kezére, mely olyan kegyetlen és könyörtelen, mint az a lény, melyet képvisel" (Thomas Jefferson)

"Egyet azonban biztosan tudok, azt ugyanis, hogy sehol a világon nincs még egy nép, mely annyit panaszkodnék sorsára, mely oly szakadatlanul — minden lépésnél és minden szónál — megaláztatása, szenvedései, mártírsága miatt jajongana, miként a zsidók. Igazán azt hihetné az ember, hogy nem ők uralkodnak Európában." (Fjodor Dosztojevszkij)

"Kérdezzék csak meg a határszéli autochton népeket, mit csinál a zsidó és mit csinált oly sok évszázadon keresztül! Egyforma lesz a válasz mindenütt: «Embertelenséget... Évszázadokon keresztül csupán az a vágy fűtötte, hogy izzadságunkból és vérünkből jól lakjon.»" (Fjodor Dosztojevszkij)

"Nem épp azt mutatja, hogy magában a zsidók munkájában, a kizsákmányolásukban van valami helytelen, valami erkölcstelen, valami természetellenes, mi önmagában hordozza büntetését? A zsidó közvetítéseken keres, mások munkájával kereskedik." (Fjodor Dosztojevszkij)

"Azonban olykor azt kérdeztem magamban: mi lenne, ha Oroszországban 3 millió orosz és viszont 80 millió zsidó élne, mivé változtatnák ez esetben az utóbbiak az oroszokat és hogyan bánnának velük? Megadnák neki csak megközelítőleg is ugyanazokat a jogokat? Megengednék nekik, hogy úgy imádkozzanak, ahogy akarnak? Nem alacsonyítanák le őket egyszerűen rabszolgáikká? Vagy ami még rosszabb: nem nyúznák le teljesen a bőrüket? Nem pusztítanák ki, nem semmisítenek meg őket épp úgy, miként régi történetükben más népekkel megcsinálták?" (Fjodor Dosztojevszkij)

"Ezek az ismertetőjelek: a vallásos dogmáig fokozott elkülönülés és elzárkózás mindattól, mi nem zsidó, képtelenek más népbe beolvadni, a hit, hogy az egész világon csak egyetlen igaz nép van — a zsidók — és a meggyőződés, hogy a többi létező néppel szemben úgy kell viselkedni, mintha azok nem is lennének. «Válj külön ezektől a népektől és alkosd, meg a magad közösségét és tudd meg, hogy ettől kezdve egyedül vagy Isteneddel. A többieket megsemmisítem vagy rabszolgáiddá teszem, vagy kizsákmányolod őket. Higyj az egész világ fölötti győzelmedben, hidd, hogy mindenki a te alattvalód lesz. Minden idegen néptől óvakodj és ne közlekedj velük. És bár országodat és politikai személyiségedet is elvesztenéd, bár a föld összes népei közt szét lennél szórva — mindegy — higyj. örökre mindabban, mit megígértem neked, hidd, hogy ez mindig így lesz, — közben azonban élj, gyűlölj és kizsákmányolj és — várj, várj, várj...» Ez ennek a «status in statu»-nak quintessenciája." (Fjodor Dosztojevszkij)

"Amit a zsidókról mondok, mindenki jól tudja. Nem a földnek szorgalmas megművelésétől, nem a háborúban teljesített törvényes szolgálattól, nem valami tisztességes és hasznos foglalkozástól telnek az ő csűreik gabonával, pincéik borral, zsákjaik pénzzel, ládáik arannyal-ezüsttel, hanem egyedül attól, amit a keresztényektől csalárd módon elragadtak, amit a tolvajoktól potom áron megvesznek." (Petrus Venerabilis)

"... a zsidó biblia tagadhatatlanul olyan vallási könyv, amelynek erkölcse nem német, a kereszténység megalapítója pedig fajtiszta zsidó nő magzataként, valamint Dávid leszármazottjaként nem árja." (Georg Ritter von Schönerer)

"A zsidó keze mint mindig, mint Izmaelé, mindenki ellen volt kivéve azok ellen, akik a zsinagógához tartoztak. Heves szenvedélyei és ördögi fortélyai kombinálva abnormális szellemi képességeivel, intenzív vitalitásával, a világon ritkán látható konok kitartásával, akiben a veszteség vagy ellenkezés intenzív vérszomjasságot idéz elő, ezeknek a kombinációja tette őt minden emberi lény halálos ellenségévé, míg nem szociális és gonosz szóbeli törvényei hozzájárultak ahhoz, hogy lángralobbantsák vad vágyát a pénz iránt és igazolják bűntetteit, melyeket gonoszságból vagy babonából követ el." (Sir Richard Burton)

"A zsidók mindig zsidók maradnak." (Frédéric Chopin)

"Faji és vallási okok nemkívánatossá tesznek akármennyi szabadgondolkodó zsidót." (T. S. Eliot)

"Micsoda rablás és elnyomás, amit a zsidók errefelé a szegényekkel tesznek, olyannyira, hogy nem tűrhetik már tovább! Az Isten legyen hozzájuk irgalmas! A zsidó uzsorások a legkisebb falvakban is hamar gyökeret vernek és ha öt gulden kölcsönt adnak, annak hatszorosát követelik biztosíték gyanánt. A haszonnak a hasznát is kifacsarják, majd abból is hasznot hajtanak, míg a szegény szerencsétlen elveszíti mindenét." (Rotterdami Erasmus)

"Mi mást remélhetnek ezek a körülmetélt nyomorultak vagy vezetőjük, a Sátán, mint az egyszerű keresztények egységét kettéhasadni látni...?" (Rotterdami Erasmus)

"Pusztuljak el, ha nem úgy lenne, hogy ha felboncolnák, akkor nem egy, hanem hatszáz zsidót találnál a szívében. Óvakodni kell a Sátán angyalától, még ha a világosság angyalává is lesz. Bár ne lenne igaz a mondás, hogy a rossz zsidóból mindig csak rosszabb keresztény lesz" (Rotterdami Erasmus)

"Mélyen lent a szívünkben a zsidó csak egy jelző, amellyel uzsorásokat, harácsolókat, tőzsdespekulánsokat szoktunk megjelölni - mindazokat, akik visszaélnek a pénz mindenhatóságával." (Maurice Barres)

"A zsidók zsidók maradnak" (Robert Schumann)

"A zsidók a görögöket és a rómaiakat is pusztították. Megették áldozataik húsát, övet készítettek maguknak beleikből és vérükkel kenték be magukat... Összesen 220 ezren pusztultak el Cyrenében és 240 ezren Cipruson, és ezért ma egyetlen zsidó sem teheti a lábát Ciprusra." (Dio Cassius)

"Egy zsidó nem lehet igaz hazafi. Ő valami más, olyan, mint egy káros rovar. Őt el kell különíteni, olyan helyen tartani, ahol nem csinálhat bajt - akár pogromok alkalmazásával, ha ez szükséges. A bolsevizmusért a zsidók felelősek Oroszországban és Németországban is. Én uralkodásom alatt túl elnéző voltam velük és ma keserűen bánom azokat a szívességeket, amelyeket prominens zsidó bankároknak tettem." (II. Vilmos német császár)

"A zsidók mint osztály, mivel minden kereskedelmi szabályt megsértenek, amelyet a kincstár fölállított, és a kereskedelmi osztály szabályait sem tartják be, ezennel kizárjuk őket a kereskedelmi kamarából." (Ulysses Grant)

"A zsidóknak nem szabad polgárjogot biztosítani, hacsak nem lehet egy éjszaka alatt levágni valamennyiük fejét és olyanokéval helyettesíteni, akiknek a fejében egyetlen zsidó eszme sincsen..." (Johann Gottlieb Fichte)

"Az összes európai országban egy erős, ellenséges állam nőtte ki magát, és állandó hadiállapotot hirdetett minden más állam ellen; elnyomó zsarnoksága súlyos szenvedést okoz minden más ország polgárainak, és ez az állam a Judenthum. Nem hinném, hogy ez a félelmetes állapot abból ered, hogy a zsidók egy különálló és rendkívül összetartó közösséget alkotnak, sokkal inkább az egész emberi nem iránti gyűlöletükön alapszik..." (Johann Gottlieb Fichte)

"Az állam általában összeegyeztethetetlen a zsidó elvvel... A zsidó történelem egészében magával ragadó, de minden más népek vallásos kirekesztése valamint a civilizáltság teljes hiánya és a babona, amely nemzeti egyediségük túlértékelésének az eszméjéből fejlődik ki, az egészet hamissá teszi." (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

"Az egész Földkerekségen alig van olyan hely, amelyet nem a zsidók uralnak." (Strabón)

"Szörnyűbbek a vadállatnál / ezek a zsidók, semmi kétség. / Sokan gyűlölik őket úgy, mint én / És Isten is gyűlöli őket, ahogyan én vágyom / És valóban mindenkinek gyűlölnie kell őket." (Gautier de Coincy)

"A zsidó, ez a par excellence antiszociális lény, csakis bomlasztó lehet; mindig újrakezdi örökös romboló szerepét; tűzbe borította az új Hazát, amelyet neki csináltak, mint ahogyan egykor felgyújtotta Jeruzsálemet is." (Édouard Drumont)

„Ma a szemitizmus biztosan hisz a győzelmében. Ma már nem a karthágóiak vagy a szaracénok irányítják a mozgalmat, hanem a zsidó; aki az erőszak helyett ravaszsággal él. A lármás inváziót a csöndes, állandó, lassú elözönlés váltotta föl. Nincsenek többé fegyveres hordák, amelyek érkezésüket csatakiáltásokkal tudatják, de vannak egyének, akik apródonként kicsiny csoportokba állnak össze, sporadikus alakzatokba tömörülnek és meghódítják egy ország valamennyi hadállását, valamennyi hivatalát, a legkisebbtől a legmagasabbakig. Ahelyett, hogy frontálisan megtámadnák Európát, a szemiták hátulról rohamoznak: megfordultak; Vilna környékéről, ebből a Vagina Judeorumból kiindulva exodusokat szerveztek, meghódították Németországot, átkeltek a Vogézeken és elfoglalták Franciaországot." (Édouard Drumont)

"A zsidók ereje már nem úgy hat, mint valaha, vagyis elszigetelt gonosztettek révén; egy rendszert alapítottak, amelyben minden összefügg, amely átfogja az egész országot, amely el van látva a működéséhez szükséges minden szervvel, megerősítették azokat a pontokat, amelyeknél el lehetne őket kapni, zaj nélkül megváltoztatták azokat a törvényeket, amelyek zavarták őket, vagy olyan rendeleteket csikartak ki, amelyek megbénították ezen törvények hatását, alávetették a sajtót a tőkének, hogy képtelen legyen beszélni." (Édouard Drumont)

"A zsidók korrupciós járványt és társadalmi nyugtalanságot okoztak. Kisajátítják a sajtót, amely külföldi segítséggel a románok minden szellemi kincsét ostorozza. Megvédeni magunkat ettől nemzeti és hazafias kötelesség, nem pedig antiszemitizmus. Ha nem intézkedünk annak érdekében, hogy e pestistől megszabaduljunk, gyáva semmirekellők vagyunk, akik hagyjuk, hogy élve sírgödreinkbe dobáljanak. Miért is ne szabadulnánk meg ezektől a parazitáktól, akik románok és keresztények vérét szívják? Logikus és szent dolog fellépni ellenük." (Christea román pátriárka)

"A Biblia teljes zsidó része ördögien fekete." (Ezra Pound)

"A zsidók a mi szerencsétlenségünk!" (Heinrich von Treitschke)

"Ez a valódi ellenség, a keletről jött támadó, a drúz, a csőcselék, a keleti élősködő; egyszóval a zsidó." (George Bernard Shaw)

"A zsidók virágcsokrok iránti erős vágya a faji degeneráció szimptómája. A zsidók rosszabbak, mint a saját népem. Azok a zsidók, akik még mindig a kiválasztott faj (a későbbi Lord Balfour által kiválasztott) akarnak lenni, elmehetnek Palesztinába és megfőhetnek a saját levükben. A többiek jobban tennék, ha megszűnnének zsidónak lenni, és elkezdenének emberi lények lenni." (George Bernard Shaw)

"... a zsidók hazája a többi zsidó." (Arthur Schopenhauer)

"Különben a benyomás, amely a Septuaginta tanulmányozása után bennem megmaradt nem más, mint szívből jövő szeretet és benső tisztelet a nagy Nabukodonozor király iránt, jóllehet nagyon enyhén bánt el ezzel a néppel, amely afféle istent tartott magának, aki neki ajándékozta szomszédai országait..." (Arthur Schopenhauer)

"A jó isten bölcs előrelátással tudván, hogy kiválasztott népe szétszóródik az egész világra, minden tagjának egy különleges szagot ajándékozott, hogy mindenütt megismerje és megtalálja őket; a foeter Judaicust." (Arthur Schopenhauer)

"A tulajdonképpeni zsidó vallás a legdurvább minden vallás között, mert ez az egyedüli, amelynek semminemű halhatatlansági tana sincs. (...) Hogy az Európában uralkodó vallások alapjává vált, szerfelett sajnálatos,... míg a többi vallás a népnek az élet természetfölötti értelmét akarja képek és hasonlatok útján szemléletessé tenni, a zsidó vallás csupán csatakiáltást ad más népek leküzdésére." (Arthur Schopenhauer)

"A zsidók a hazugság nagymesterei." (Arthur Schopenhauer)

"A zsidóság a világtörténelem legkülönösebb népe, mivel - szembesülve a lét és nemlét kérdésével - a legfélelmetesebb tudatossággal a mindenáron való létet helyezték előtérbe: ennek ára pedig mindennemű természet, minden természetesség, minden realitás, az egész belső-valamint külső - világ gyökeres meghamisítása volt. Mindama feltétel ellenében határozták meg magukat, melyek között egy nép élhetett s szabad volt élnie; magukból kiindulva egy olyan fogalmat alkottak meg, amely a természetes feltételekkel éles ellentétben áll, - a vallást, a kultuszt, a morált, a történelmet, a pszichológiát - egyiket a másik után s jóvátehetetlen módon - átfordították azok természetes értékeinek ellentétébe. Ugyanezzel a jelenséggel még egyszer találkoztunk; kimondhatatlanul felnagyított arányokban ugyan, de mégis csak mint másolattal: - a keresztény egyházból, »a szent néphez« hasonlóan, hiányzik az eredetiség igénye." (Friedrich Nietzsche)

"A zsidó mindig is a szélhámos, a csaló gazember szinonimája volt. Az emberiség egyetlen más fajára sem érvényes ez." (William Cobbett)

"Egy hét múlva félredobja ezt minden valószínűség szerint, és elmerül majd a zsidóság újraegyesítésére és Madagaszkáron történő letelepítésére vonatkozó tervekben." (Sir Arthur Conan Doyle)

"Egy kultúrába tartozó ember akkor is igenli a kultúrája végső alapjait, ha azokat lerombolja. De aki belsőleg idegen egy kultúrában, akkor is tagadja azt, ha vele tart és vele épít. A szükségességnek ez az ellentétes felfogása vezet a félelmetes, mélyen a vérben szunnyadó metafizikai gyűlölethez." (Oswald Spengler)

"A zsidó az emberi nem ellensége. Gyorsan vissza kell küldeni ezt a fajt Ázsiába vagy ki kell irtani." (Pierre Proudhon)

"A zsidó temperamentumánál fogva a termelő ellentéte, se nem földműves, se nem iparos, még csak egy igazi kereskedő sem. Csak egy közvetítő, mindig csaló és élősködő, aki mind a kereskedelemben, mind a filozófiában a hamisítás, az utánzás, az átverés révén működik. (...) Gazdaságpolitikája mindig teljességében káros, teljességében uzsorás; az ördögi elv, a Sátán, Ahriman - Sém fajában testesül meg." (Pierre Proudhon)

"Hazugság és csakis hazugság (amit a zsidóktól várhatunk)... A zsidók, az üzlet iránti megszállottságuk miatt, minden nemzet kémjei, s ha a szükség úgy hozza, informátorai és hóhérai is..." (Charles Fourier)

"Hallottam egy zsidóról, akinek milliói voltak, és a városában igen befolyásos volt. Ez volt a szavajárása: »Ha nem csalok, az kizárólag azért van, mert nincs rá lehetőségem...« A zsidók meghatározásuknál fogva árulók. Bonaparte szenvedélyesen kedvelte őket (vagy legalábbis ezt állítják róla), mert hízelegni akart a kereskedőknek és spekulánsoknak, viszonzásképpen Lengyelországban elárulták, és ő elrendelte Sanhedrinük feloszlatását. És ahogy Napóleonnal viselkedtek, úgy fognak viselkedni minden civilizált országgal, amely szívesen fogadja őket..."(Charles Fourier)

"(A zsidó vallás) egyenesen bátorítja a csalárdságot. Nyilvánvaló hát, hogy híveinek ez veszélyesen erkölcstelen jellemet ad. (...) Hagyd a zsidókat száz évre Franciaországban és létrehozzák szektájukat minden egyes városban. Azzá lesznek, amivé lettek Lengyelországban; és meg fogják kaparintani az összes kereskedelmi lehetőséget a polgároktól... Ez történik éppen Németországban, ahol a becsületes burgereknek fel kell adniuk minden vállalkozásukat, mert nem tudják túlélni a zsidók szervezett versenyét." (Charles Fourier)

"Volt valaha alávalóbb népség, mint a héberek, akik nem értek el semmit a művészetekben és a tudomány terén, akik csupán a bűn és brutalitás feljegyzése révén váltak ki, amivel utálatos krónikáik minden oldalán beteggé tesznek benneteket?" (Charles Fourier)

"A zsidók láthatóan a Föld legintoleránsabb néptörzse volt és az ma is, ha mégoly vastagon be is vonják magukat az ellenkezőjére utaló külső mázzal. Nemcsak vallásukban azok, hanem minden vonatkozásban. Ha türelemről beszélnek, úgy alapjában véve csak magukat a szemtelenségükkel akarják türelemben tudni. (...) Annak számára, aki közelebbről ismeri a zsidó fajt és annak történetét, alig van tátongóbb ellentmondás, mint egy zsidó, aki az általános toleranciát emlegeti. Az általa követelt tolerancia végeredményben nem más, mint a zsidó törzs intoleranciára való szabadsága. (...)
Az egész történelem azt mutatja, hogy a nép és a népek héberek ellen alkalmazott eszközei teljesen elégtelennek bizonyultak. A látszólag legerősebb eszközök egyike Jeruzsálem és a zsidó állam rómaiak általi lerombolása volt. De mit segített a fészek elpusztítása, ha az egész világra és a római birodalomra szétszórt fajzat tovább tevékenykedhetett! Csak az egész nemzetiség megsemmisítése szabadíthatta volna meg az akkori világot a lopakodó bajtól. (...) A keresztény propaganda - melyet kezdetben csak a héberek és ezen belül túlnyomóan a csőcselék képviselt - elleni belső római támadások nem tudtak semmit sem tenni a faj tovább-burjánzása és besurranása ellen. A római világbirodalom rothadása maradt az a talaj, melyen a kizsákmányoló, csaló nép gyarapodott.
Mikor végül elismerték a kereszténységet, a Mózes-hittel való házi súrlódások ellenére, állandóan, s még a középkorban is, a hebraizmus menedékéül kellett szolgálnia. (...)
Szembe kellett volna fordulni ezzel a nem megfelelő szellemmel, tehát magát a krisztusit kellett volna elítélni és megszüntetni. így lehetett volna olyan helyzetbe kerülni, hogy a valós héberek soha vissza ne térhessenek.
Ide tartozik az a belopódzó népi rögeszme is, hogy a zsidók Palesztinába tartoztak, és jó lenne, ha mindnyájan oda távoznának. (...) Ha ilyen egyáltalán kivitelezhető lenne, az csak a zsidó hatalom növekedését jelentené. Az ügy, ami most a világ fölé kanyarog, ily módon egy fejet kapna... (...) A modern és jobb népek különös hivatása lenne, ha a héber kígyónak, amely ezeknek a népeknek éppen elég hosszú ideig a megszégyenítésére és kárára tevékenykedett, még egy extra-fejet akarnának szerezni. Ez a történelem visszaforgatását, és utána valami új, a rómaiak rendteremtéséhez hasonló tett elvégzésének a szükségességét jelentené. (...)
A zsidók egy belügyi Carthago, amelynek hatalmát a modern népeknek meg kell törniük, nehogy saját erkölcsi és anyagi alapjaik általa való elpusztítását kelljen elszenvedniük." (Eugen Dühring)

"A zsidó vallás elve az önzés. A zsidók közömbösek minden iránt, ami nem kapcsolódik közvetlenül a jólétükhöz. A héber egoizmus mérhetetlenül mély és hatalmas. A zsidók Jehova kegyelméből parancsot kaptak a lopásra." (Ludwig Feuerbach)

"...a legostobább, leghiszékenyebb, legvadabb, legösszeférhetetlenebb nép, amely valaha a Földön létezett" (Paul Holbach)

"Mózes, aki korlátlan hatalomra törekedett a zsidók fölött, nem elégedett meg azzal, hogy a maga kieszelte vallás kötelékeivel fűzze őket önmagához, hanem még azt is akarta, hogy ezek a bilincsek tartósak legyenek. Ezért elhitette velük: istenük féltékeny isten, aki utálja a többi istent, azt követeli, hogy valamennyit száműzzék a Föld színéről, s azt parancsolja, hogy elvetemült imádóikat könyörtelenül irtsák ki. A zsidók törvényhozója ezzel a hitvány furfanggal ércfalat emelt népe és valamennyi többi nemzet közé. A zsidók, akik egyedül saját papjaiknak tartoztak engedelmességgel, a többi ember ellenségeivé váltak. így kölcsönös gyűlölet keletkezett. Azt hitték, nekik mindent szabad az olyan lényekkel szemben, akiket az ő istenük haragja sújt. Mózes számítóan szabadjára engedte minden szenvedélyüket azok ellen, akiket visszataszító, szánalomra méltatlan lényeknek ábrázolt. Ezek iránt nem tartoznak semmivel, és lelkiismeret-furdalás nélkül bármit művelhetnek velük. (...) Saját országukon kívül semmi sem volt számukra szent. A vallási türelmetlenség, a rablás, az árulás, az álnokság parancs volt számukra, s istenüknek kedves cselekedetnek számított. (...) A zsidók történelme számunkra nem egyéb, mint felfordulások, lázadások, gyilkosságok és merényletek szakadatlan sorozata, amelyeket mindig olyan egyének okoztak, akik magukat a magasságbeli küldötteinek tartották." (Paul Holbach)

"Hazugság és tolvajlás, ez a zsidó cégér." (Victor Hugo)

"El kell törölni az uzsora pestises csapását és üszkösítő férgét, ami hatvan éve tart Firenzében az álnok és istentelen zsidó szekta révén" (Girolamo Savonarola)

"Helyesen mondta Ben-Zuf, hogy se istene, se hazája uzsorás, ez az emberfajta minden hitnél és hazánál előbbrevalónak tartja a pénzt, és nem bánja, milyen úton jut hozzá, csak minél több legyen belőle, mert az ilyen embert úgy vonzza a pénz, mint a mágnes a vasat; a pénz a hitvallása és életének az értelme." (Jules Verne)

"A zsidók régóta fellázadtak nemcsak Róma, hanem az emberiség ellen." (Euphrates)

"A kommunizmus semmi más, mint egy zsidó összeesküvés azért, hogy a világot a kezébe kaparintsa. A világon egy intelligens ember sem találja azt másnak, kivéve a zsidók, akik maguk között a 'földi paradicsom'-nak hívják." (Adrien Arcand)

"Nem ismerem a nagy dolgokat, amelyeket a zsidó nép vitt végbe, csupán egy olyan könyvben olvasván a történelmét, amelyben nincs másról szó mint házasságtörésről és vérfertőzésről, mészárlásokról és vad háborúkról; amelyben minden név amelyet tisztelnek, gyalázattal van beszennyezve-amelyben minden nagy életpálya csalással vagy árulással kezdődik; amelyben a szentnek nevezett királyok legyilkoltatják a férjeket, hogy elrabolhassák hitvesüket; amelyben a szentnek tartott asszonyok bebújnak az ellenséges hadvezérek ágyába, hogy levágják a fejüket álmukban..." (Alphonse Toussenel)

"Adolf Hitler: én nem vagyok méltó arra, hogy az ő nevét hangosan kimondjam, s az ő élete és tettei nem indokolnak semmilyen szentimentális eszmefuttatást. Ő harcosként az emberiségért küzdött, és az evangélium prófétája volt minden nép számára. A legmagasabb természet reformátoraként az volt a sorsa, hogy egy páratlanul barbár korban lépjen fel, amely végül leterítette őt. Így szemlélheti az átlagos nyugat-európai ember Adolf Hitlert. Mi, a legközelebbi támogatói, meghajtjuk fejünket az ő halálhírére." (Knut Hamsun)

"Hitler emléke mélyen és kitörölhetetlenül él bennem. A világtörténelem egyik legnagyobb alakjának tekintem, és most már nincs az élők sorában. Németországot világhatalommá tette, s ez az ország ma a szakadék szélén áll, mert ellenfelei nem viselték el növekvő erejét és hatalmát. De egy nyolcvan milliós népet, amely hat éven keresztül ellenállt – Japán kivételével – az egész világnak, soha nem lehet elpusztítani. A nagy Führer emléke évezredeken át megmarad a német nép emlékezetében." (Sven Hedin)

"A zsidók azon nézete, mely szerint ők nemesebb származékok volnának mindenki másnál, és ezért tűrhetetlen megvetéssel nézik az idegen népeket, egy máig élő téveszme... Semmi olyan nem történik egy zsidó életében, amit ne tudna a hasznára fordítani. De közel már az idő, amikor isteni ; bosszú fogja sújtani ezeket a szemteleneket... Hamis szenvedély vakítja el őket, és gyűlöletessé teszi őket minden ember számára." (Jacques Bossuet)

"A zsidók Európában anyagias természetűek és hírhedtek csalásaikról." (David Hume)

"A zsidók, akik valamiképpen nomádok, eleddig önmaguktól semmilyen kulturális formát nem hoztak létre, és valószínű, hogy már nem is fognak, minthogy minden ösztönük és tehetségük többé-kevésbé civilizált nemzetet kíván meg, hogy fejlődésükhöz vendéglátóként működjön. A zsidó faj mint teljesség - legalábbis az én tapasztalatom szerint - olyan tudatalattit birtokol, amely csak fenntartással hasonlítható az árjáéhoz. (...) A germán népek legértékesebb titka - kreatív és intuitív lelki mélységük - banális infantilizmus mocsaraként volt magyarázva, miközben az én figyelmeztető hangomat évtizedek óta antiszemitizmusként gyanúsították. Ez a gyanúsítgatás Freudtól eredt..." (Carl Jung)

"Nagyon sok zsidó és spekuláns kereskedik itt gyapottal, és az elszakadás hívei olyan nyíltan utasítanak el minden fizetőeszközt az arany kivételével, hogy úgy éreztem, kötelességem ennek a megállítása. Az aranynak csak egy használata lehetséges: fegyverek vagy muníció vásárlása. Természetesen tiszteletben tartottam az Ön illetve a Kincstár rendelkezéseit, de ebben az új esetben (a zsidók nyüzsgése) megállítottam azt." (William T. Sherman)

"Másrészt kifejezetten megparancsolom a zsidóknak, hogy ne követeljenek több privilégiumot annál, mint amit hosszú ideje élveznek, és a jövőben ne küldjenek külön követséget, mintha külön városban élnének, amely példa nélküli eset, továbbá megparancsolom, hogy ne furakodjanak be a gümnasziarkhoszok és a koszmétikoszok játékaira és versenyeire, miközben ők (a zsidók) saját privilégiumaikat élvezik és nagy hasznot húznak abból a városból, amely nem is a sajátjuk. Továbbá ne hozzanak be (Alexandriába) zsidókat Szíriából és Egyiptomból, amely komoly gyanút ébresztő gyakorlat.
Máskülönben (ha a zsidók nem engedelmeskednek) mindenképp bosszút állok rajtuk, minthogy terjesztői egy általános járványnak szerte a civilizált világban." (Claudius)

"Ne legyen hát semmi közös bennünk a megvetendő zsidó csőcselékkel, mert minket másképpen áldott meg a mi Megváltónk." (Nagy Konstantin)

"A zsidók egy gyalázatos és perverz szekta" (Nagy Konstantin)

"Kibaszott zsidók! A zsidók felelősek az összes háborúért (...)Maguk zsidók?" (Mel Gibson)

"A holokauszt egy rakás lószar" (Mel Gibson)

"Sok barátja győzködte, hogy rohamozza meg a várost, és hogy irtsa ki a teljes zsidó népet; mert minden nép közül csak ők gyűlöltek érintkezni más népbeliekkel, és kezelték mindet ellenségként." (Diodórosz)

"Ha újraválasztanak, majd jól megbaszom a zsidókat." (Jimmy Carter)

"Josephus egy nagy szabadgondolkodó volt. Igazán írhatott volna valami jobb témáról is, mint ezekről a tudatlan, barbár, nevetséges csibészekről, a zsidókról, akiket Isten (ha hihetünk a papoknak) alkalmasnak talált arra, hogy saját népének válasszon." (Anthony Collins)

"Imádkozunk is magunkért és méltóságod új közösségének érdekében, hogy az álnok fajnak- ilyen gyűlölködő ellenségeknek és Krisztus nevének megszentségtelenítőinek - ezután nem lesz lehetősége ezt az új gyarmatot tovább fertőzni és itt bajt okozni." (Peter Stuyvesant)

"Nem azt mondom, hogy újra János királyt szeretném a trónon látni, de ha azt kérdezné tőlem, hogy melyik velük való bánásmódot tartom közelebbinek a Mindenható akaratához, efféle palotákat építeni nekik vagy a harapófogót hozni, én bizony az utóbbit javasolnám." (Thomas Carlyle)

"bölcs, megfontolt átszellemültség, amely megfeneklett a csupasz számítások talaján" (Thomas Carlyle a zsidó vallásról)

"Ugyanis maguk vallási kötelességből minden más nép ellenségei. Különösen a keresztényeket gyűlölik, s úgy vélik, érdemdús cselekedetet hajtanak végre, ha megcsalnak bennünket. Nem úgy tekintenek ránk, mint a fivéreikre. Túlzásba viszik az uzsorát, amikor szükséget látunk, s rászorulunk arra, hogy pénzt kölcsönözzünk önöktől. Végül pedig gyűlölnek bennünket, s ezért nem szeretem magukat." (Giacomo Casanova)

"Való igaz, jómagam ugyanannyira undorodom a zsidóktól, mint mások, csak én sokkal valóságosabb okoknál fogva, nem kicsinyes féltékenységből vagy irigységből. Az a tény, hogy valamennyien olyan feltűnően gazdagok, olyan mélységes titok számomra, aminek okát csak a transzcendentális metafizikában lehet keresni. Isten saját akaratuk ellenére, azaz természetfeletti módon kényszeríti őket undorító disznóságaik elkövetésére. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy mélységes elvetemültségükben megváltónk eszközeivé válhassanak. Erkölcsi és metafizikai értelemben azonban a zsidó bagázs természetesen a világ valamennyi förtelmességének a zagyvaléka." (Leon Bloy)

"A Világköztársaság felé haladunk mert ez az egyetlen mód a zsidóság gazdasági uralmának önkéntes megvalósítására. Republikánus maszkja alatt azonban a »zsidókirályság« despotikusabb lesz, mint bármely önkényuralom. A zsidóság szükségleteink révén fog uralkodni rajtunk..." (Léon de Poncins)

"Joggal merül föl a kérdés: ki csinálja a világban az antiszemitizmust? — Ha csaláson, hazugságon rajtakapott zsidó ellen föllépő nemzsidó eljárás csupán antiszemita gyűlölködés, akkor már nincs messze a zsidók világuralma. És akkor ez a világ valóban Átalakuló világ lesz..." (Léon de Poncins)

"Hollywoodot a zsidók irányítják, ők a tulajdonosok, és nagyobb érzékenységet kellene mutatniuk a szenvedő emberek ügye iránt. Mert már láttunk latinokat, láttunk kínaiakat, láttunk ferdeszemű, veszedelmes japcsikat, láttunk minden hájjal megkent filippínókat, már mindent láttunk, de bibsiket soha. Mert pontosan tudják, hogy ott húzod meg a vonalat." (Marlon Brando)

"Az I. században a zsidók többségben voltak Ciprus szigetén; elhatározták, hogy nemzeti államot alapítanak s e cél elérésére az Ótestamentumból oly jól ismert tapasztalatot követték: az összes másfajtája bennszülöttet, szám szerint 240 ezret lemészárolták, s hogy ennek a szigetállamnak biztos szárazföldi támpontot nyerjenek, lemészárolták ugyanekkor Cyrene 220 ezres nem zsidó lakosságát." (Theodor Mommsen)

"Igazából csak tömegben (a szövegben franciául: en masse) szeretem a zsidókat; egyenként (en détail) szigorúan kerülöm őket." (Wilhelm von Humboldt)

"Ami a gázkamrákat illeti, a teljesen megbízhatatlan szemtanúk hazug beszámolóinak véget nem érő áradata, továbbá az utólag fabrikált dokumentumok léte – amelyekre igyekeztem is felhívni olvasóim figyelmét – számomra teljesen egyértelművé teszi: a Harmadik Birodalom vezetői sohasem tervezték a zsidók tömeges megsemmisítését, és nem is adtak soha utasítást a legyilkolásukra." (Paul Rassinier)

"Higgye el Apella zsidó, én nem hiszem." (Horatiustól eredő közmondás)

"a zsidók esküsznek Istenre, az ég, a föld és a tenger teremtőjére, hogy nem viseltetnek jó szándékkal egy idegennel szemben sem, és különösen egy göröggel szemben nem" (Apion)

"Hajóra szálltam, és kiderült, hogy ez mentette meg az életemet: a folyó másik ágán lévő hajót elfoglalták a zsidók." (Appianosz)

"Ti zsidók gyűlöltök minket. Népetek papjai elérték azt, hogy Krisztus neve az egész világon megszentségteleníttetett és meggyaláztatott. Ti mindenkit meggyaláztok zsinagógáitokban, aki Krisztusban hisz. Nem mindég van hatalmatok, hogy minket megöljetek. De valahányszor ennek birtokában voltatok, ezt mindig megtettétek. Ti vagytok azon rágalmak terjesztői, amelyek szerint a keresztények istentelen, csúf, utálatos tettek elkövetői. Kezeiteket állandóan gonosztettek elkövetésére nyújtjátok ki. Arról is gondoskodtok, hogy a keresztényeket ne csak tulajdonukból, hanem a világból is kiforgassátok. Nem engeditek meg egyetlen egy kereszténynek sem, hogy éljen." (Szent Jusztinusz)

"Ami azt a tényt illeti, hogy rendkívül irigy vagy, és mindenhol ócsárolod az írásaimat, megbocsájtok neked, körülmetélt költő, megvan rá az okod. Az sem érdekel egyáltalán, hogy miközben ócsárlod a verseimet, ellopod őket, erre is megvan az okod, körülmetélt költő. Az viszont, körülmetélt költő, bosszant engem, hogy bár Jeruzsálem szívében születtél, megpróbálod megrontani vonzalmaim tárgyát. Te tagadod, hogy ez a helyzet, és Jupiter templomaira esküszöl. Nem hiszek neked, esküdj, körülmetélt költő, Anchialusra." (Martialis)

"- Te biztos égsz a vágytól, hogy meghalj, mivel úgy megveted a halált, hogy még nekem is pimaszsággal felelsz.
- Mivel nagyon megszomorít bennünket, hogy a te tanácsod tele van istentelen zsidókkal.
- Most mondom neked másodszor, Hermaiskos, pimaszsággal felelsz nekem, kihasználva nemesi származásod.
- Mit értesz az alatt, hogy pimaszsággal felelek, legnagyobb császár? Magyarázd el nekem.
- Mivel azt állítod, hogy a tanácsom tele van zsidókkal.
- Tehát akkor a zsidó szó sértő számodra? Ebben az esetben a saját embereidet kellene segítened és nem az istentelen zsidók szószólóját játszanod." (Traianus beszéde Hermaiskosszal)

"Egy kis zsidó, akiről nem tudok semmit, de gyűlölöm, mint az egész kiválasztott népséget." (Thomas Huxley)

"Durva jellemvonásaik közül legmarkánsabb a lomposság, a pénzsóvárság, az uzsoráskodás..." (Jacob és Wilhelm Grimm)

"ők a világ nagy pénzkölcsönzői, hitelüzlet-kereskedői... Ennek eredménye, hogy az összes nemzet kemény adórendszerek és államadósságok súlya alatt nyög. Ők voltak örökké a szabadság legnagyobb ellenfelei." (Lord Harrington)

"A zsidó-bolsevik rendszert egyszer és mindenkorra ki kell irtani. Soha többé nem jelenhet meg az európai életterünkön belül." (Erich von Manstein)

"A zsidók teremtik meg a kapcsolatot a hátországbeli ellenség és a vörös hadsereg, a vörös vezetőség még harcoló maradványai között. A zsidók itt erősebbek, mint Európában, kezükben tartják a politikai vezetés és adminisztráció, a kereskedelem és az ipar kulcspozícióit, valamint az összes zavargások és engedetlenség felbujtói." (Erich von Manstein)

"Mi van az zsidóellenes rasszizmussal?", erre ezt válaszolhatjuk: "Mi van a zsidó gojellenességgel?" A zsidó faj szerencsétlensége, hogy soha nem jött ki semmilyen más fajjal. Ez rendkívüli történelmi jelenség. Ha valaki a zsidók történetét tanulmányozza - ezt teljesen tárgyilagosan mondom minden érzelem nélkül -, fejlődésüket a századok folyamán, észrevesszük, hogy mindig, mindenütt és mindenkor gyűlölték őket. Gyűlölték őket a régi Egyiptomban, az ősi Görögországban, a római idők alatt annyira, hogy 3 ezret közülük Szardíniába deportáltak. Ez volt az első zsidó deportáció. Gyűlölték őket Spanyolországban, Franciaországban, Angliában (Angliából évszázadokra ki voltak tiltva) és Németországban. Egy őszinte zsidó író, Bernard Lazare írt egy nagyon érdekes könyvet az antiszemitizmusról, amelyben megkérdezte sajátmagát: "Nekünk zsidóknak meg kellene kérdeznünk: miért gyűlölnek bennünket mindenütt? Ennek oka nem üldözőink, mert ezek más-más helyeken vannak, más-más időben. Ez azért van, mert bennünk van valami nagyon gyűlöletes." Ami gyűlöletes, az az, hogy a zsidók mindig előjogokkal rendelkező osztályként, isten kiválasztottjaiként akartak élni, és törvények fölött. Ez a viselkedésük tette őket gyűlöltté. A zsidó faj ezért sajátos faj. Hitler nem akarta azt megsemmisíteni: azt akarta, hogy a zsidók találják meg saját identitásukat saját környezetükben, és nem mások rovására. Ha a nemzetiszocializmus harcban állt a zsidókkal, akkor ez egyetlen tárgyra volt korlátozva: hogy a zsidók békésen hagyják el Németországot. Saját országot akartak nekik adni Németországon kívül. Madagaszkárt vették tervbe, de a terveket nem követték tovább, amikor az Egyesült Államok belépett a háborúba. Időközben Hitler arra gondolt, hogy a zsidók éljenek tovább hagyományos gettóikban. Meglesz saját vezetőségük, önkormányzatuk lesz és úgy élnek, ahogy akarnak. Saját rendőrségük volt, saját villamosuk, saját zászlójuk, saját gyáraik, amelyeket mellékesen a német állam épített. A többi fajok képviselőit szívesen látták Németországban, de nem mint előjogokkal bíró megszállókat." (Leon Degrelle)

"A zsidó az első számú ellenség. Az 1,1 millió zsidó az ország ugyanolyan számú szabotőrjét is jelenti, és legalább ugyanannyi, ha nem kétszer annyi azoknak a magyaroknak száma, akik a zsidók csatlósaiként a szabotázsra és kémkedésre irányuló nagyszabású tervek megvalósításában segítőtársaik és külső álcázóik. (...)Csodálatos, hogy milyen jól működik a zsidók hírszolgálata. 24 órán belül mindenről értesülnek, nem utolsósorban a birodalom legintimebb eseményeiről. (...) Különféle okokból ütött az óra, hogy a zsidókérdéshez alaposan hozzányúljunk. Annak tisztázása előfeltétele, hogy Magyarországot beiktathassuk a birodalom harcába, melyet védelméért és létéért folytat... (...)Minthogy számításba kell venni Budapest bombázásának lehetőségét, a kellő időre vadászvédelem biztosítandó. Egyidejűleg közölni kell az ellenséggel, hogy a bombák által megölt minden egyes magyarért 100 gazdag zsidót fogunk agyonlőni, és azok vagyonát a károk jóvátételére fordítjuk." (Edmund Veesenmayer)

"egy zsidó sosem bocsájt meg! Nem fog megölni, de elveszi a munkád... A zsidók nem hisznek a barátságban vagy a hálában" (August Strindberg)

"Nero uralkodásától Antoninus Piuséig a zsidók ádáz türelmetlenséggel viseltettek a római uralom ellenében, ami ismételten a legdühödtebb mészárlásokban és felkelésekben tört ki. Az emberiséget megdöbbentette a rendkívüli kegyetlenségek leírása, amelyeket Egyiptom, Ciprus és Cyrene városaiban követtek el, ahol hitszegő barátságban éltek a gyanútlan bennszülöttekkel... Cyrenében lemészároltak 220 ezer görögöt, Cipruson 240 ezret, Egyiptomban nagyon sokat. Számos szerencsétlen áldozatukat kettéfűrészelték, egy olyan előzmény alapján, amelyet Dávid szentesített. A győzedelmes zsidók felfalták húsukat, megitták vérüket és övekként testük köré csavarták beleiket." (Edward Gibbon)

"Annak a régi francia kultúrának és civilizációnak a nevében, amelyet magaménak érzek ... és amelyet, sajnos, szinte egyáltalán nem hallok már ugyanabban az országban, amely ezé a kultúráé és civilizációé volt, nem tartom illendőnek, hogy az országunkba való »beilleszkedésről«, a közszolgálati rádióban, egy általános jellegű műsorban tartott vitára majdnem kizárólag zsidó vagy zsidó származású újságírók és értelmiségiek között kerüljön sor..." (Renaud Camus)

"Németországban gyakorlatilag lehetetlen az izraeli politika kritikai megvitatása. Az a német értelmiségi, legyen akár konzervatív, akár liberális, aki manapság a jóváhagyott jámbor semmitmondás szűkre szabott spektrumán kívül bármi mást is merészel mondani a zsidókról, az a szakmai és társadalmi öngyilkossággal játszik. A német szellemi életet a zsidó értelmiségiek munkáinak elemzése uralja, szinte teljesen kirekesztve a nem zsidó németeket. A tudósok elveszítették minden normális intellektuális kritikai érzéküket, és többé-kevésbé a nemzeti szocializmus zsidó áldozataival azonosultak.
A zsidókat, mint például Kafka, olyan szellemi óriásoknak tekintik, akik minden bírálaton felül állnak. Még a kisebb tehetségű zsidó írókat is az irodalmi rangsor tetejére tolják fel, míg Thomas Mann-jelentőségű németeket főleg azért elemezgetik, mert olyan nézeteket vallottak a zsidókról, amilyenek utóbb elfogadhatatlanná váltak jobb társaságban. Nem túlzás az a feltételezés, hogy a német kultúra, mint a németek kultúrája teljesen eltűnik, és a holokauszt kultúrája lép helyébe." (Kevin McDonald)

"Logikám a következő: az etnikai csoportok között meglévő érdekkonfliktusokat a természeti világ részének tartom. Az egyedüli különbség összehasonlítva ezeket a zsidók és a nem-zsidók közötti – tőlük alig megkülönböztethető – etnikai konfliktussal, abból a tényből adódik, hogy egy évszázada a zsidók a különböző európai és európai eredetű társadalmakban elitréteggé váltak, egy sajátos profilú elitté, amely erősen etnocentrikus és hajlamos etnikai alapon való megszerveződésre; ez az érdekcsoport jómódú, intelligens, agresszívan érvényesíti az érdekeit és a tömegtájékoztatás ellenőrzésére, valamint a kultúra előállítására törekszik. Azokban a társadalmakban, ahol ő alkotja az elitet, a hagyományos népekkel és társadalmi kultúrákkal szemben ellenséges a beállítódása. Elitként a zsidók számukhoz képest rendkívül nagymértékben rendelkeznek a hatalommal, úgyhogy a zsidóellenes érzelmekkel és magatartással számolni lehet, amikor a zsidó hatalom érdek-összeütközésbe kerül a többiek érdekeivel. A modern antiszemitizmus különböző kérdései a zsidóságra, mint ellenséges beállítódású elitre vezethetők vissza, amelynek viselkedése és módszerei konfliktusban állnak mások érdekeivel: ehhez tartozik a Kelet, valamint Kelet-Európa számos részén a második világháború előtt meglévő gazdasági dominancia; ilyen a kulturális felforgatás, a tömegtájékoztatásban és a tudományos életben, az ott betöltött zsidó szerep útján (azaz a keresztény jelképek eltávolítása a közterekről); ilyen a bennszülött lakosság kiszorításának a megkönnyítése a nyugati társadalmakba történő tömeges bevándorlás segítségével; ilyen a zsidók kettős lojalitást eredményező szimpátiája a külföldi zsidókkal, különösen 1948 óta; ide sorolható a zsidóknak mint ellenséges érzületű elitnek a történelme a Szovjetunióban, főleg annak második szakaszában, amikor a bolsevik uralom az európai történelem leggyilkosabb rendszerévé vált. Mivel meggyőződésem, hogy ezek az álláspontok intellektuálisan igazolhatóak, és mivel ezek a vélemények, ha azokat elfogadják a nem-zsidók, akkor arra ösztönözheti őket, hogy kísérletet tegyenek a zsidó hatalom visszaszorítására, és saját érdekeik érvényesítésére, ezért munkásságom valóban nyújthat intellektuális legitimációt a zsidóellenes beállítódásokhoz és magatartáshoz. Ez lényegében nem különbözik attól, amit a cionista teoretikusok tesznek, amikor intellektuális legitimációt nyújtanak a palesztinok eltávolításához, vagy amikor a pszichoanalitikus irányzat vagy a Frankfurti-Iskola nyújt intellektuális legitimációt a nyugat-ellenes beállítódásokhoz. Végül is az számít, hogy írásaim vajon intellektuálisan igazolhatóak-e vagy sem." (Kevin McDonald)

"Így vagy úgy – igen nyíltan megmondom Önöknek – végeznünk kell a zsidókkal. A Führer egyszer már szóvá tette: ha az egyesült zsidóságnak ismét sikerül kirobbantania egy világháborút, akkor a véráldozatot nem csak a háborúba rántott népeknek kell meghozniuk, de az európai zsidónak is találkoznia kell majd végzetével. (...)El kell pusztítanunk a zsidókat bárhol is találjuk őket, mindenhol ahol ez lehetséges, azért, hogy fenntartsuk a Birodalom sértetlen szerkezetét..." (Hans Frank)

"Végülis Ebert, a pacifisták, demokraták, fekete, vörös, arany, és a franciák mind ugyanaz a dolog, azaz az emberek, akik el akarják pusztítani Németországot. Lehetnek kisebb különbségek, de végülis mind ugyanazzal egyenlőek." (Werner von Fritsch)

"Fél kilenckor Nipperdey jött meg. Kelsen miatt Berlinbe utazik, a kar nevetséges beadványát én nem írtam alá, siralmas társaság, így kiállni egy zsidóért, miközben [ők] ezer tisztességes németet hidegvérrel kiéheztetnek, tönkretesznek" (Carl Schmitt)

"Közeleg a zsidók holokausztja, és mindaz a hajmeresztő hazugság, amit a II. Világháborúban részt vevő németekről elmondtak - mint a valóban megtörténtek Spielberg-szerű torzításai - egy nap kísérteni fogja őket, és én nem akarok majd a közelben lenni." (Ernst Zündel?)

"Látni se bírom többet, ez egy megrögzött hazudozó" "Neked van eleged belőle? Nekem mindennap tárgyalnom kell vele!" (Barack Obama amerikai elnök és Nicolas Sarkozy francia elnök Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökről)

"Csak a zsidó tartja faját az emberiség legfelsőbbrendűjének, és nem szövetséget kíván más fajokkal, hanem mindannyiuk legyőzését és végső felemelkedését egy faji Messiás uralma alatt." (Goldwin Smith)

"Ha ez az ellenségesség, ez az ellenszenv csak egy bizonyos időszakban és csak egy bizonyos országban lett volna látható zsidók és keresztények között, akkor egyszerű lenne helyi okokat kutatni erre az érzésre. De ezt a fajt minden nép gyűlölte, amely közé betelepedett. Mivel a zsidók ellenségei különféle fajok tagjai, melyek messze laktak egymástól, ahol különféle törvények uralkodtak és akik különféle elvek szerint éltek; mivel más és más szokásaik voltak és szellemük is különbözött egymástól, így valószínűleg semmiféle témában nem ítélkeztek hasonlóan, tehát az antiszemitizmus általános okai magában Izrael népében keresendők és nem azokban, akik szembeszálltak vele.
Ez nem jelenti azt, hogy az igazság szükségszerűen mindig Izrael üldözőinél keresendő, vagy hogy azok nem mindig elégítettek ki minden olyan szélsőséget, melyet a gyűlölet szült; csak annyit mond, hogy maguk a zsidók voltak, legalábbis részben saját bajaik okozói.
Az antiszemita megállapítások félreérthetetlenségét tekintve nemigen lehet föltételezni, ahogy régebben túl szívesen történt, hogy ezek csak vallásháború következményei voltak, és nem szabad a zsidó ellenes harcot mint a többistenhit harcát tekinteni az egyistenhit ellen, vagy a Szentháromság harcát Jehova ellen. Mind a többistenhitű, mind a keresztény nemzetek harca nem az egyetlen Isten ellen folyt, hanem a zsidó ellen." (Bernard Lazare)

"Legtöbbjük, ha épp nem mindegyikük, elhagyta ősapáik hitét és szakított az eljövendő világ reményével is. Ez a mozgalom azonban nem újkeletű a zsidók körében. Spartacus-Weishaupttól egészen Karl Marxig, Trockijon, Kun Bélán, Rosa Luxemburgon vagy éppen Emma Goldmanon keresztül, ez a világméretű összeesküvés a civilizáció megbuktatására és a társadalom újjáépítésére, amely az elmaradottságon, az irigy rosszakaraton és a lehetetlen egyenlőségen alapul, egyre csak növekszik. (...) Ez volt a fő oka a XIX. század minden felforgató mozgalmának, végül pedig ez a rendkívüli személyiségekből álló, Európa és Amerika nagyvárosainak alvilágából származó banda megmarkolta az orosz népet hajánál fogva, és gyakorlatilag ama roppant birodalom vitathatatlan urává vált.
Nem kell eltúlozni azt a részt, amit a bolsevizmus megteremtésében és az orosz forradalom jelenlegi folyamatában ezek a nemzetközi - többnyire ateista - zsidók betöltenek. Bizonyára nagyon nagy; valószínűleg túlsúlyos a többiekéhez képest. Az egyetlen nevezetes kivételtől, Lenintől eltekintve, a vezetők többsége zsidó... A szovjet intézményekben elképesztő a zsidók túlsúlya, és a CSEKA által alkalmazott terror rendszerében is zsidók, és némely esetben zsidó nők játsszák a főszerepet.
Ugyanehhez az ördögi kiválósághoz jutottak hozzá a zsidók a terror rövid időszakában, mialatt Kun Béla irányította Magyarországot. Ugyanez a jelenség mutatkozott Németországban (különösen Bajorországban), minthogy ez az őrültség ahhoz, hogy zsákmányul ejtse, számításba vette a német nép pillanatnyi földreborulását. Noha ezekben az országokban is szerephez jutott sok hasonlóan alávaló nem zsidó forradalmár is, a zsidók része azonban meghökkentő a népességben való arányukhoz képest." (Winston Churchill)

"A zsidók természetüknél fogva hajlamosak a bűnözésre. Csalnak, lopnak, hazudnak, és uzsorakamatot szednek" (Salvador Allende)

"A zsidók győzelme a többi népek fölött közvetlenül előttünk áll, sőt már meg is történt. A politikai élet területén a föld többi népeinek a cionista világszövetség által véghezvitt körülkerítése és behálózása a legteljesebb tökéletességre emelkedett, s túlzás nélkül meg lehet állapítani, hogy ma egyetlen politikai akció, semmiféle tanácskozás nép és nép között, egyetlen külpolitikai terv és sakkhúzás sem vihető végbe, amit ne a cionista titkos szövetség szervei irányítanának vagy legalább is nem ezeknek a beható felügyelete és ellenőrzése alatt történnek."(Arthur Trebitsch)

"Hasonlóan bibliai őseikhez, az izraeliek halálra verve szeretik látni az ellenfeleiket... bármilyen szörnyen is hangzik, az izraelieknek örömöt okoz mások szenvedése. Az együttérzés fogalma teljesen távol áll tőlük." (Gilad Atzmon)

"Nem bírom egyenkint felsorolni gáztetteiket, s ezért röviden csak annyit mondok, hogy véleményem szerint, soha egy más város sem szenvedett annyi mindenfélét és emberemlékezet óta nemzet, nem volt még féktelenebb a gonoszlelkűségben" (Josephus Flavius)

"Zsidóként születtem és úgy is halok meg. Amikor keresztény lettem, nem szűntem meg az lenni, amivé szüleim tettek." (Jean-Marie Lustiger, Párizs püspöke)

"Mi zsidók vagyunk a pusztító erő és maradunk a pusztító erő. Semmit olyat sem tehetsz ami igényeinknek megfelelne." (Maurice Samuel)

"Zsidó vallású amerikai állampolgár vagyok. Zsidó vagyok. 63 éve vagyok amerikai de 4000 éve vagyok zsidó." (Stephen S. Wise)

"Néhányan kommunizmusnak hívják, én judaizmusnak hívom!" (Stephen S. Wise)

"Lesz világkormányunk, akár tetszik, akár nem. Az egyetlen kérdés, hogy ez a kormány, hódítással vagy megegyezéssel jön létre." (Paul Warburg)

"Nem túlzok. A zsidó élet két elemből áll: Pénzt gyűjteni és tiltakozni." (Nahum Goldmann) [1] [2]

"Zsidó jellemvonás a konok törekvés munka nélkül értéket produkálni, vagyis, minthogy ez önmagában képtelenség, értéket előteremteni csalással, vesztegetéssel, tőzsdemanőverekkel, a sajtóban terjesztett hamis híresztelésekkel, ezeket eltulajdonítani, aztán a munka reális értékeivel kicserélve másokra sózni." (Conrad Sittenfeld)

"Kiválasztott nép az elvakultságra, kiválasztott arra, hogy Krisztus hóhéra legyen. A zsidók, ez a maroknyi gyökértelen okozta az egész Földgolyó elgyökértelenedését... Izrael átka nehezedik a kereszténységre. Az atrocitások, az inkvizíció, az eretnekek és hitetlenek ellen elkövetett emberirtások, mindez Izrael műve volt." (Simone Weil)

"A lengyelországi zsidók a halálba vezető útjukon alig találkoztak németekkel. A táborban a zsidó kápók nyomorgatták a népet. Hogy milyen nagymérvű autonómiával rendelkeztek, mi sem mutatja ékesebben, mint az a tény. hogy pl. Theresienstadtban még a hóhér is zsidó volt." (Hannah Arendt)

"A keresztényekben büszkeség és alázat, a zsidókban hencegés és csúszás-mászás küzd egymással. Azokban önérzet és töredelem, emezekben arcátlanság és meghunyászkodás." (Otto Weininger)

"A zsidó antiszemitizmus ... azt bizonyítja, hogy senki, aki ismeri, a zsidót szeretetre méltónak nem érzi - még a zsidó sem." (Otto Weininger)

"Amily kevéssé van a valóságban női méltóság, oly lehetetlen egy zsidó »dzsentlemen« elképzelése. Az igazi zsidóban nincs meg az a belső előkelőség, amelynek következménye a saját méltóság és az idegen Én megbecsülése. Nincs zsidó nemesség; s ez annál figyelemre méltóbb, mert hiszen a zsidók évezredek óta csak maguk közt szaporodtak.
Ebben leli továbbá magyarázatát az is, amit zsidó arroganciának nevezünk: a saját Énjük tudatának hiányában és abban az erőszakos szükségérzetben, hogy a személy a saját értékét az embertárs lealacsonyításával fokozza." (Otto Weininger)

"Úgy látszik, semmi sem illik bele a gázos történetbe. Az áldozatok száma, akiket bezsúfoltak a helyiségekbe, az üzemeltetők védelmének a teljes hiánya, a halottégetés sebességének a teljes valószínűtlensége, az óriási hibák, hiányosságok és következetlenségek a szemtanúk beszámolóiban – mindezek és még mások, ha hozzávesszük a mellettük szóló tárgyi bizonyítékok teljes hiányát, csodálkozásra késztetik az embert, hogy először is hogyan lehetett egy ilyen történetet elhinni. Még senki sem tudta megmagyarázni, hogy miképp működött egy gázkamra. Senki sem tudta megmagyarázni, hogy a CiklonB szemcséket miképp szórták be olyan nyílásokba, amelyek soha nem léteztek. Senki sem tudta megmagyarázni, hogy a zsidó börtönlakókból álló Sonderkommandó (üzemeltető különítmény) tagjai hogyan tudtak azonnal bemenni (még ha gázálarcot viseltek is, ami minden, csak nem megfelelő védelem, különösen, ha a viselője mozog), miképp tudták a holttesteket eltávolítani egy tömeges kivégzés után, mert a környezetnek egy hidrogéncianid óceánnak kellett lennie. A halálos gáznak ott kellet lennie mindenütt, különösen a holttestek lágy szöveteiben. Összefoglalva, még eddig senki sem volt képes fölvállalni Faurisson kihívását: „Mutass, vagy rajzolj nekem egy náci gázkamrát." (Israel Shamir)

"Európa sorsát mindössze 300 egymást jól ismerő ember irányítja, akik közvetlen környezetükből választanak utódokat. Ezeknek a zsidóknak megvannak az eszközeik arra, hogy az általuk elfogadhatatlannak minősített államformákat megváltoztassák." (Walter Rathenau)

"Sohasem fog ön nagy szellemi mozgalmat bárhol tapasztalni Európában anélkül, hogy izraeliták ne volnának tetemes részesei. Az első jezsuiták izraeliták voltak; ama titokteljes orosz diplomácia, mely nyugot Európát annyira nyugtalanítja, izraeliták által van szervezve, és jobbára ezektől vezettetik is; azon hatalmas forradalom, mely e pillanatban Németországban készül, s melyből tulajdonképpen egy második, sokkal nagyobb reformáció leend, és melyről még ekkorig oly keveset tudnak Angliában, szintén egészen izraeliták auspiciumai alatt fejlődik, kik valamennyien a német egyetemek számos tanszékét foglalják el. (Benjamin Disraeli)

"A zsidó nép egészében lesz a saját megváltója.. A világuralmat más fajok megsemmisítésével fogja elérni és egy világköztársaság alapításával, amelyben mindenütt csak a zsidóknak lesznek állampolgári jogai. Ebben az Új Világban Izrael gyermekei lesznek a vezetők és ellenzék nem lesz. (Karl Marx)

"Ne keressük a zsidó titkát vallásában, hanem keressük vallása titkát az igazi zsidóban. Mi a zsidóság világi létalapja? A praktikus szükséglet, az önzés. Mi a világi kultuszuk? A kufárkodás. Mi a világi istenük? A pénz." (Karl Marx)

"Miért kockáztatták, hogy szétveti õket az elháríthatatlan kötelesség, mint gõzkatlant a nyomás, ahelyett hogy szétengedték volna ezt a ki tudja miért harcoló és miért öldökölt csapatot? Miért nem mondták, hogy "Térjetek észre! Elég volt. Ennyi elég volt. Ne bújjatok össze, széledjetek szét! Legyetek a többiekkel!" (Borisz Leonyidovics Paszternak)

"Ez egy trükk, mindig használjuk. Ha valaki Európából bírálja Izraelt, akkor felhozzuk a holokausztot, ha pedig ebben az országban (Amerikában - a szerk.) kritizálja Izraelt, arra azt mondjuk, hogy antiszemita. És a szervezet erős, és sok pénze van, a kapcsolat pedig az amerikai és az izraeli zsidó intézmények között nagyon erős, ők pedig különösen erősek ebben az országban, mint ahogy azt Ön is tudja. És hatalommal rendelkeznek, ami rendben is van. Tehetséges emberek, hatalmuk és pénzük van, sajtójuk és más eszközeik, és a hozzáállásuk ez: "Izrael az én országom, ha igaza van, ha nincs". És nem állnak készen a kritikára. És nagyon könnyű antiszemitizmussal vádolni az izraeli kormány egyes lépéseit bírálókat, vagy felhozni a holokausztot és a zsidó emberek szenvedéseit, mint ami igazol mindent, amit a palesztinokkal teszünk." (Shulamit Aloni izraeli miniszter)

"Mi nem lehetünk csak hollandok, angolok vagy bármely más nemzet polgárai, hanem emellett mindig zsidók is vagyunk és azok is akarunk maradni." (Anna Frank)

"Hitlernek majdnem mindenben igaza volt" (Stanley Kubrick) [3] [4]

"Ah, milyen édes érzés zsidónak lenni a 20. század végén! Immár többé nem vagyunk a történelem vádlottjai, sokkal inkább a kedvencei vagyunk. Korunk szelleme szeret, tisztel és védelmez minket, és felügyel az érdekeinkre. Mindehhez még a beleegyezésünket is kéri. Az újságírók könyörtelen vádakkal illetik mindazt, ami a nácikkal történő kollaborálással összefüggésbe hozható, és erőteljesen támadják azokat, akik nosztalgiát éreznek a náci korszak iránt. Az egyházak bűnbánást tanúsítanak, az államok vezekelnek..." (Alain Finkielkraut)

Magyarországi személyek véleménye a zsidókról

"Aki a bibliát figyelmesen olvassa, tisztán fogja látni, hogy az abban lévő jóslások teljesedésbe kezdenek már menni. Egy nép a többi fölé emelkedik: a magyar. A zsidókat felszabadítják, Magyarország az ő birodalmuk lesz, az új Paradicsom négy folyóval, három heggyel és a kettős kereszttel. És az Apokalipszisben én, szerencsétlen, főszerepet játszom. Nem tudom, miért írom egyáltalán ezeket; nincs semmi haszna. A kevesek, akik ezt talán majd olvassák, nem hiszik majd el, amit mondok. »Szegény meg van zavarodva« – legföljebb ezt mondják majd rólam." (Széchenyi István)

"Nem egy tiszteletreméltó zsidó létezik, — megengedem; de általában véve a legtöbb zsidóban van valami átkozott keverék, mely más fajtákban nem létezik, és melyet belőlük nem irthatni ki." (Széchenyi István)

"... minden előkelőt s minden felsőbbséget egyiránt illet megbocsáthatlan durva faragatlansággal, vagy mi több: kiállhatlan s minden jobb vért bosszúra gerjesztő kevélység- és gőggel." (Széchenyi István)

"Zsidóküldöttség volt nálam. Egyenjogúsítást akarnak. Most, hogy minden tönkre van téve, nem vagyok ellene. Magyarország amúgy is megszűnt létezni!" (Széchenyi István)

"Munkácstól egy jó etetés Beregszász. Közönséges mezőváros, van benne gót templom, megyeház és magyar kocsmáros, ami nagy vigasztalás (nem a templom, hanem a magyar kocsmáros), ha az ember három napig csupa zsidó kocsmákban hentergett. Dicsekedés nélkül szólva, a legnagyobb emberbarátok egyike vagyok, s tisztelem, becsülöm a zsidókat, de már a kocsmából csak kikergetném őket a pokolig, mert ami ronda, csak ronda az, hiába!" (Petőfi Sándor)

"Ez volt tehát
A múzsák egykori tanyája,
Hol most haszonbérlő zsidó lakik?
Azon szobában,
Melyben Kazinczy Ferenc
Élt s kilehelte tiszta lelkét,
Most piszkos nyávogó porontyok
Hentergenek,
S a szentek szentéből, nejének
Szobájából ím kamra lett,
Mely ronda lommal van tele.
Ki innen e falak közül!
Félek, hogy a ház rám szakad,
Mert nagy teher nehezkedik rá:
Az isten átka. - -" (Petőfi Sándor)

"A megyénkben tanyát vert sok zsidó, valamint az iparkodással egyben köttetett erkölcsiségnek valóságos mételye, úgy a földmívelő népnek, amellyel legszorosabb egybenköttetésben él, súlyos ostora, a bővölködésének telhetetlen sírja, iparkodásának rothasztó nyavalyája. Ezen népcsoport, kit vallásának különössége, nyelvének minden mások előtt érthetetlen volta, az elnyomattatás érzéséből származó oldozhatatlan szoros együttartás századok óta megtartott anélkül, hogy azon nemzeteknek, kiknek közepette, mint a növény tápláló nedveit elszívó gomba él, egybenolvadott, vagy a nationalizmushoz csak egy gondolattal közelített volna..." (Kossuth Lajos)

"A zsidókat tehát nem lehet emancipálni, mert vallásuk politicai institutio theocráciai alapokra fektetve, amely a fennálló országlási rendszerrel politicai egybehangzásba nem hozható" (Kossuth Lajos)

"Mózes nem csak vallásalkotó volt, hanem polgári törvényhozó is. – Mózes vallása nem csak vallás, hanem egyszersmind politicai organismus is. – Mózes vallása statusalkotmány, valóságos országlási rendszer, mégpedig theocratiai országlási rendszer." (Kossuth Lajos)

"Nincs azon törvény, melynek célját, végét a fortélyos zsidók kijátszani ne tudnák, valamint nincs egy csalás, nincs egy tolvajlás, amely zsidó orgazdára, biztatóra, titkolóra ne találna, s ha e veszedelmes népnek civilisatioját vallása szokásai, természete továbbá is lehetetlenné teszik, ha a jelen való korban még soká fog köztünk fetrengeni, a földmívelő népnek végpusztulását kikerülni lehetetlen lész." (Kossuth Lajos)

"...mit a zsidó átoknak mond, de én Istenünk legszebb áldásának hiszem: a munka" (Kossuth Lajos)

"A vallás, nacionalizmus és a szocializmus életösszhangja eddig azért nem sikerült, mert a zsidóság puszta jelenlétével azt lehetetlenné tette, mindenkor szétbontotta és mindegyiket saját anyagelvű világszemléletének megfelelően eltorzította." (Szálasi Ferenc)

"A zsidó soha se tud állampolgár lenni, vagy lázadó vagy burzsuj. Ha lázadó istent, hazát, népet, fajtát, vallást, családot, vagyont és minden népi erkölcsi, szellemi, anyagi sajátosságot ki akar irtani, el akar pusztítani. Ha pedig burzsuj, istent, hazát, népet, fajtát, vallást, családot, vagyont és minden népi erkölcsi, szellemi, anyagi sajátosságot a maga ronda képére akar formálni." (Szálasi Ferenc)

"Lassan rájönnek a zsidók, hogy tényleg nekem köszönhetik életüket azok, aki az elmúlt zsidótragédiából élve visszajöttek, vagy élve maradhattak." (Szálasi Ferenc)

"Egy van csak, amit még figyelembe hozni bátor vagyok. Az t. i. hogy az adózó nép szegénységének veszedelmesebb forrása nem lehet, mint a zsidók szemlátomást való szaporodása." (Kölcsey Ferenc)

"Méltán mondja ő, hogy amely országban a zsidók megszaporodnak, az vagyoni végromlás szélén áll." (Kölcsey Ferenc)

"A pálinkafőzést pedig úgy kell tekintenünk, mint egyedűl a zsidók élelme módját, akik amennyit a közteherből magokon viselnek, két annyit terhelnek vissza a föld lakóira." (Kölcsey Ferenc)

"El fog jönni az a nap, amikor minden olyan népnek, akik között zsidók laknak, fel kell tennie a kérdést, hogy mindannyiukat kiutasítja, és ez a kérdés az élet és halál kérdése lesz, az egészség vagy krónikus betegség kérdése, a békes létezés vagy az állandó szociális láz kérdése." (Liszt Ferenc)

"A zsidó folytatja a pénz kisajátítását, és az állam torkát pénzeszsákja szájának a szorosabbra vagy lazábbra engedésével fojtogatja.A sajtó minden eszköze a kezében van, hogy a társadalom alapjait szétzúzza. Ő az alapja minden olyan vállalkozásnak, amely a trón ledöntésére, az oltár széttörésére és a polgári jog megszüntetésére irányul." (Liszt Ferenc)

"E nemzetnek lényege egy paránnyal sem változott – valóságos zsidók ma is ugyanazok, akik voltak valaha. Mindenütt látjuk őket komoran a mesterkélt beszédesség álarca alatt, mindig ugyanolyan rosszakaratúak, gyűlölségesek, színre azonban szolgálatkészek, ármánnyal teltek, de alázatosak, dacára minden esküvel való bizonyítgatásnak s dacára tettetett közeledésnek, valódi jellemüket megőrizve, komorak, ellenségesek s mindamellett vonzók, mint ama mesebeli baziliszkusz fénytelen, halált hozó tekintete." (Liszt Ferenc)

"A XIII. században a zsidó és izmaelita uzsorások elszaporodta egyike lőn azon okoknak, melyek nemzet sülyedését elősegítették." (Arany János)

"Eszter pedig most a kőleányok vállán
Pihentette lábát, amelyek ott elől
A medencét tarták, lám mondom, kétfelől;
Így űlt, mosolyogván a Toldi szemébe.
Hanem a vitéznek komor lett a képe:
"Adta bestiája!" káromkodik s nevet.
Szeme közé önti a sok szappanlevet." (Arany János)

"Mi a zsidó élet- és keresetmód káros befolyását illeti a többi lakosság erkölcseire, e részben magunk is vétkesek vagyunk, őrizetlen hagyván az ország határait s a városokat a mindenünnen betolakodó izraeliták ellen s befogadván őket korcsmárosokul s boltosokul (mert jobban fizetnek) a nép közé, melyet megrontottak. Haszonlesésünk utat nyitott a zsidónak, hogy a falukat ellepje, s most vádoljuk, hogy a népet mindenütt korhellyé tette s a romlást egész a családok belsejéig viszi. Azonban a vád mindenesetre alapos, és súlyának egy része a zsidóságon fekszik." (Vörösmarty Mihály)

"Engedjük meg a zsidófaj általános romlottságát s erkölcstelenítő befolyását − s ekkor a gyűlölet természetes − vagy tagadjuk azt; valljuk be őszintén, hogy a zsidófajban saját bűneinket gyűlöljük, amint bizonyos is, hogy ők ott szeretnek leginkább gyülekezni, hol az önkény s kiváltságok uralkodása alatt a nyomor elharapódzott, a butaság és szolgaiság nyitva áll minden erkölcstelenségnek.
A szabadság legében ők nem szaporodnak el, mi arra mutat, hogy élet- és kereset-módjuk a többi néposztályok megrontására vagy romlottságára van alapítva." (Vörösmarty Mihály)

"A szabadság minden keblet megnyitott, csak a zsidó maradt meg sötét, gyanús zárkózottságában, külön szertartásaival, ünnepeivel, mesterségesen tanult dialectusa- s kiváltságos ebédeivel. A legmakacsabb faj, mely valaha a világon létezett, szoros összetartása által éppen oly sértő, mint veszélyes; minden állapot engedett az átalakulásnak, a zsidó nem sietett megragadni e kedvező pillanatot, hogy magát az ezredévek szennyéből és nyomorából egy nagyszerű határozat által örökre kiemelje." (Vörösmarty Mihály)

"Még egy van, mi a zsidó életében megrovásra méltó. A dologkerülés annyira vérében van, hogy gyufát árul teljes életében, vagy rongyos ruhákat szed inkább, mint földet míveljen." (Vörösmarty Mihály)

"Nem szólok én itt az ellen, hogy amely zsidóság legújabb időkben törvény és rendeletek ellenére betolakodott, az hazájába vissza utasíttassék, ha vagy becsületes keresetmódot, vagy elégséges vagyont kimutatni nem tud. Ezt saját belbékénk s honfitársaink jóléte parancsolja. Sőt azt is szükségesnek látom törvény vagy ideiglenes rendeletek által meghatározni, hogy jövőre minél kevesebben s a legszigorúbb feltételek alatt bocsáttassanak be; mert az ország annyi henye s idegen szellemű népet saját megromlása nélkül továbbra be nem fogadhat. − Általában nekünk a honosítást igen szigorúan kell vennünk, ha elboríttatni nem akarunk." (Vörösmarty Mihály)

"Való ugyan, hogy kereskedésünk körülményei nem igen kedvezők; de nem is azt akarom én mondani, hogy angolok legyünk, elég volna nekünk, ha egyszer csak azt tehetnénk is, hogy ne lennénk egészen a zsidók zsebjében..." (Berzsenyi Dániel)

"Tisztelet, becsület a becsületes zsidóknak; de meg kell vallani, hogy a szegény falusi zsidók többnyire oly egészen demoralizált népcsalók és orgazdák, hogy azokat, a nép között megszenvedni, vagy még azokkal bort és húst árultatni csupa veszedelem; mert így éppen alkalmat adunk nekik az orgazdaságra, s lehet félni hogy így azok naprul napra szorosabb szövetségbe keveredvén zsiványainkkal azokat még oly rablásra is vezetik, milyenrül azok gondolkodni sem tudtak volna, melyre pedig nálunk már vagynak is példák." (Berzsenyi Dániel)

"azon pontokat tehát, melyek a kir. válaszból elfogadhatók valának, s melyek között legérdekesebb az, hogy ezentúl az izraeliták, a bányavárosokat kivéve, az ország minden vidékein, s a királyi városokban is szabadon lakhatnak, törvénybe iktattuk, a többit pedig a jövendő törvényhozás gondoskodásának adtuk által, biztosan remélve, hogy idővel kedvezőbb körülmények, s az izraeliták polgári s erkölcsi kifejlődése ki fogják azt lépcsőnkint eszközölni, mit most elérni nem lehetett." (Deák Ferenc)

"Valamit már látok: ami magyarság van, az semmiképpen sem hasonlít az iskolai tankönyvekben föltálalt magyarsághoz. A püspök, a mágnás s a nobilis és egregius ősök gyámoltalan utódja csak akkor prosperálnak, ha zsidók." (Ady Endre)

"A már megcsinált kultúrák lemásolt zeneszerszámaival foglalt itt helyet a zsidóság." (Ady Endre)

"Régibb teóriáimat fejteném ki benne bővebben, az átmenet nélkül Budapestre, egy nagyvárosra s egy szegény országra szabadult, vad, éhes, antiszociális, barbár zsidó ellen való védekezés muszájait." (Ady Endre)

"Új dolog-e az, hogy a galíciai söpredék nem első rendű emberanyag?" (Ady Endre)

"Rollai beszélte, aki ügyvéd volt, gazdag, kikeresztelkedett, de aki megmaradt harcos zsidónak, mivel nem nevezték ki tiszteletbeli vármegyei főügyésznek:
- Jó lesz el nem felejteni, hogy nem régen, négy-öt év előtt, még keresztyén, halott, vértelen szüzet találtak egy épülő ház téglái között. Persze a ház kétemeletes akart lenni, milliomos zsidó építette, persze, hogy a zsidóknak kellett a keresztyén szűz vére az első kétemeletes házhoz." (Ady Endre)

"- A zsidó is ember - mondá Niczky. - Bár polgár s munkás polgár is volna - felelém, s a szó új témára vive bennünket." (Kazinczy Ferenc)

"Az Ószövetség idegen számomra. A Mózes barbár regéiben, a család és üzlet patriarchális kapcsolataiban, a szerelmi könyvek sűrű érzékiségében, a Jób embertelen türelmében, a próféták dühkitöréseiben, az Istennel való nemzeti viszonyban, a Prédikátor cinikus szkepticizmusában egy magába vonult fajnak zárt és fülledt levegőjét érzem." (Babits Mihály)

"Ekkor ráeszmélt igazi magára, s borzadva nézett körül: kik ezek? s mi történt? Evangéliumot hirdettek; s Apokalipszis jött... Itt voltak újra: a népek Kivetettjei; a kultúra Blazírtjai; a rajongó és okoskodó zsidók. Tabula rasát akartak csinálni... s egy új, ezeresztendős középkortól féltünk. Új civilizációt ordítottak; s már romboltak mindent, amit a háború meghagyott. És mint - mint a beteg: fölriad a lidércnyomásból, átfordul a másik oldalára: és kezdődik egy új, szörnyebb lidércnyomás..." (Babits Mihály)

"Amelyik ország kiadja a kereskedelmet és a sajtót a kezéből idegeneknek, az elvész, mint Lengyelország. Abcug Dugovics Titusz! Most nem az a nemzeti teendő többé: a zászlót kicsavarni a török kezéből, hanem az írótollat kicsavarni a zsidógyerekek kezéből." (Mikszáth Kálmán)

"Maholnap tele lesz a ház zsidó fiskálisokkal, akkor azután megeheti a kutya. (De ezt csak négyszemközt mondom.)" (Mikszáth Kálmán)

"- Mi is az antiszemita, Ferkó sógor? - kérdezte a templombíró. - Mert mindig hallom emlegetni.
- Hát az olyan ember sógor, aki a zsidóra dühösebb - mint köllene. Azt nevezik antiszemitának." (Mikszáth Kálmán)

"- Van egy keresztény legenda a zsidókról. Hogy minden hosszúnapon elvész a világban nyomtalanul egy zsidó. Így veszett el az öreg Jónás is, most vagy tizennégy esztendeje őrá esett a sor. (Ne félj, a Rotschildok közül egy sem vész el.)" (Mikszáth Kálmán)

"S elkezdett, mint már azt az asszonyságok szokták, mindenféle skrupulusokat csinálni. Hátha az Ipolyba ugrott? Hátha az oláhcigányok lopták el? Ki tudja, még tán arra is gondolt, nem-e a zsidók ölték meg, hogy szűz vérét megigyák?" (Mikszáth Kálmán)

"Jegyezzük-meg itt a' Sidókról, hogy ök, természeteknek eredeti szerint, mind azon dolgokkal ellenkezni láttatnak, meljek az embert Isten és világ elött nagygyá, vagy érdemessé szokták tenni." (Bessenyei György)

"A Sidó elsőnek állittya magát e Föld kerekségén akkor is, mikor a gyözedelmes Nemzetek hol létét se tugygyák, vagy porászra füzvén öket Babillonba viszik, vagy rajtok szánakoznak." (Bessenyei György)

"E' szánakozásra, való Nemzet, mely minden magán kivül élő embert vallásbul utált, el hitte, hogy baráttságáért az Isten is utálni fogja Világát, mellyet nékik igéretbe adot, hogy Sidók legyenek a Világnak Urai, itt e Földön... Eleitül fogva, ez a Nemzet azt vette törvénybe hogy az egész világnak legyen ellensége, az az, a magán kivül élő emberi Nemzetnek gyülölöje. Ollyan törvény mely Isten, természet törvénnyével ellenkezik és emberséget igasságot el temet. Annyira, hogy ha a mai keresztény világ, ő irántok, az ő igasságokat venné gyakorlásba, a magok vallásának szentségénél fogva, mind el töröltetnek e földrül. Soha a sidó törvénynél törvénytelenebb törvény nem vólt e világon a közönséges társaság boldogsága ellen. Ez a galád Nemzet irántunk most is oly utálattal viseltetik, hogy edényünkből sem eszik, és borunkat sem issza s a t." (Bessenyei György)

"Násót, Marót, Lucanust kiváltani jötlem.
Hej, Júda, — vagy Salamon! — add vissza a könyvem!
Mit bámulsz? Nem három könyv, amit adtam néked?
Van itt adóslevél is, Janus névvel, nézzed!
Mit kérsz? Mennyi a kamat? Annyi, mint a tőke!
Akkor nem is fizetek, nem leszek oly dőre!
Vidd az árverésre mind, vesszen valahánya.
Az is bolond, zálogát aki visszaváltja!" (Janus Pannonius: A zsidó uzsoráshoz)

"- Sírtam, nevettem, s hogy megtudd, miért,
E szörnyű titkot kell neked kitárnom.
- Csak addig rettent, míg titok. - Ki véle!
- Mózes, te is zsidó vagy.
- Hah! Ne mondd -
Rettentő e szó tréfaképpen is. -
Negédből mondod ezt csak, Jókhebéd,
Mivel zsidónő volt, ki felnevelt.
Ne többet e szót, fényes útamon
Még rém gyanánt állhatna az elém.
A feltünőt sok írigy környezi,
S ilyen termekben les még a fal is.
- Nem könnyelmű szó, Mózes, mit kimondtam.
- Makacskodol? - Ah, értem az egészet,
Ez ismét néped egy újabb fogása,
Megvesztegettek, úgye, téged is,
Hogy semmivé tedd, akit ők remegnek.
(...)- Tudd hát zsidó vagy - Lévi sátorából.
- Halkabban e szót. Tán meg is figyeltek.
(...)- Mindegy, meg kelle mondanom: zsidó vagy.
Most már tehetsz, mit jobbnak látsz - fiam!" (Madách Imre)

"- Olyan ez - mondta a nevelő, aki gyorsírással leírta a szöveget -, mint minden, amit a zsidók felszednek s a maguk temperamentumához képest alakítanak. Túlzott és buta. Csupa nyelvi ficamodás (...) Ez az egész csak a zsidó úrfi dzsentriskedő hencegése." (Móricz Zsigmond)

"Két zsidó ül a hajón velem szemben. Valami rákényszerít, a most bennem forrongó tűnődések a zsidóság szerepéről, hogy erősen nézzem őket, s megállapítsam a lényüket. (...)Orruk, fülük nagy, szájuk furcsa, alsó ajkuk előredagad; olyan száj, amelyet mindig undorral láttam, úgy hogy el kellett fordítani róla a szemem. Hányásinger támadt a torkomban ettől a szájtól... (...)Szemük apró s olyan szem, amit folyton csipásnak látunk. Vastag szemöldök, középen kettős ránc. Óriási áll a fiatalnál, az öregnél viszont korcs, degenerált kiscsontú áll a lefittyent ajak alatt. A fiatal nagy álla miatt olyan pofoncsapott fej, az öreg pedig egy kis vakarcs héjafej. (...)Valami vad és idegen vonás uralkodik el rajtuk. Látszik bennük a kapzsi, kupori, markoló alkat. Kivált az öregen. (...)Nem éreztem soha külön szagát a zsidónak, de nem hiszem, hogy ne volna szaguk: faji szag, ami nekik nyilván izgató s kellemes, és más fajra izgatóan félelmes. Bűzös jelenség ez a két test. Kell, hogy valami penetráns szag jöjjön ki belőlük. Másképp nem érteni azt a gyorsan előálló fizikai rosszullétet, ami elfog a zsidók közt. Mikor a Szovjetházban voltam, ugyanolyan émelyítő hányásinger fogott el, mint mikor egyszer-kétszer a zsinagógában néztem őket, vagy egyáltalán nagy tömeg zsidót éreztem meg egy tömegben magam körül." (Móricz Zsigmond)

"- Ma a kommunizmusban az történik, hogy a zsidóság uralkodó fajjá válik közöttünk...(...) Nem hittem, hogy ez lehetséges. Egy-két napja tűnt föl előttem, hogy most az történik alapjában, hogy a zsidóság egyszerre a fölszínre kerül és elfoglalja az összes vezető pozíciót, kezében van minden irányítás. És minden másfajú ellen, aki ebbe az irányításba belefolyik, csak akkor felel meg feladatának, ha teljesen az ő szellemükben dolgozik: ha szellemében zsidóvá lesz... az új parlament: kész zsinagóga."
- Az igaz." (Móricz Zsigmond)

"- Szóval most arról van szó, hogy a nép fel akar szabadulni a régi zsarnokság alól, az urak elnyomása alól, s nem tudja, hogy egy új zsarnokságot vesz magára: a régi uraké helyett a zsidókét. Magyarország a tanácsköztársaságban elindul új útra: a zsidók vezetése alatt." (Móricz Zsigmond)

"A jó merániak azt háború nélkül is megteszik; mert hisz' a zsidók eleget fizetnek; akiket tulajdonképpen tán nem is lehetne embernyúzóknak nevezni, - nyúzásra bőr kívántatik, holott azt a merániak magok lehúzták már csontjainkról: így tehát ezek a húsba kenteiének bemetszeni - Igaz, hogy a metéltetett sikolt; de hisz' arra nem szükség hallgatni, csak haszon lehessen." (Katona József)

"Midőn Jeruzsálem, a városok városa, templomostul, hol a frigyláda volt, elfoglaltaték, a nép, mely a fenyítés és romok napját túlélte, elszéledett és bujdosó lőn a nagyvilágban, keresvén tengereken és földrészeken túl tanyákat, hol lakozni, idegeneket, kikkel üzérkedni és piacokat, hol önzésének élni lehessen." (Kemény Zsigmond)

"Halál a pékekre! halál az uzsorásokra! irtsátok ki a zsidókat! - hangzék körös-körül." (Kemény Zsigmond)

"Milyen zsidónak való kéz! - gondolá. - Mintha százéves uzsoráskodás közt ragadt volna a bőr a csonthoz." (Kemény Zsigmond)

"Vidékről, távolról el sem képzelheti, micsoda legendás szenvedésen ment át a magyarság a Balázs Bélák és Lukács Györgyök faji zsarnoksága alatt, hogy rongyolódott le apánk, anyánk, míg a másik, »választott« fajta, amely mártírosdit játszik és jelszókat harsog, milliókat szerzett és ma is kezében tartja az ország irodalmi sorsát." (Kosztolányi Dezső)

"Magyarország bajcsinálói a zsidók. Demoralizálják országunkat és ők annak a forradalmi bandának a vezetői, akik az országot kínpadra vonják." (Mindszenty József)

"Uram, szabadítsd meg az országot ezektől a banditáktól!" (Bárdossy László)

"Ebben a kérdésben minden elbizakodotság nélkül hivatkozom arra, hogy annak idején én voltam az első, aki szót emeltem a zsidók destruktív magatartása ellen, és azóta megfelelő intézkedéseket tettem befolyásuk visszaszorítására." (Horthy Miklós)

"Ami a zsidókérdést illeti, én egész életemben antiszemita voltam, zsidókkal sohasem érintkeztem. Tűrhetetlennek tartottam, hogy itt Magyarországon minden-minden gyár, bank, vagyon, üzlet, színház, újság, kereskedelem stb. zsidókezekben legyen, és hogy a magyar tükörképe – kivált külföldön – a zsidó." (Horthy Miklós)

"magam is megcsalattattam az idevaló kalmároktól (...) de maga sem csudálkoznék Kegyelmetek, ha tudná ezen itt lakó lutheránus-zsidókkal való bajoskodásimat." (II. Rákóczi Ferenc)

"Ezekben a hónapokban néhány nagyszombati zsidó, aki bizonyos kegyetlen és borzasztó bűnben megmakacsolta magát, elnyerte méltó büntetését. Tizenkét férfi meg két asszony titokban elfogott egy szabad születésű keresztény gyereket, bevitte egy közeli házba, és a szerencsétlent torkon ragadva azonnal megfojtotta, aztán ereit fölvágva, míg lelkét lassan és apránként kilehelte, vérét részint megitták, részint eltették mások számára, testét feldarabolták és részenként elföldelték. A szülők sokáig keresik a gyereket, de nem találják, az viszont bebizonyosodik, hogy az előző nap a zsidók utcájában tartózkodott, s aztán nem látták többé, ezért elrendelik a zsidók ellen a törvényes nyomozást. Poroszlókat küldenek a házukba, aki fölfedezve a friss vérnyomot, a ház urát egész családjával együtt elfogják; a vallatás során az asszonyok a kínzástól való félelmükben az iszonyatos tett egész lefolyását feltárják; vallomásuk alapján a nádor, aki egyben a város elöljárója is, megparancsolja, hogy néhány bűntársat a piacon az e célra felállított máglyán égessenek el, a többieket, akik kevésbé látszottak vétkeseknek, súlyos pénzbüntetésre ítélik. Amikor pedig az öregekből kínzással kicsikarták e szörnyű bűntett okát, négyet tudtak meg, ami a zsidókat Nagyszombatban is meg gyakran más vidékeken is efféle gyalázatra kötelezi; az egyik, hogy őseik tanítása szerint körülmetélkedésnél a keresztény ember vére kitűnő szer a vérzés elállítására; a másik, hogy úgy hiszik, ugyanez ételben beadva nagyon sokat használ a szerelem felkeltésében; a harmadik, hogy náluk mind a férfiak, mind a nők egyképpen szenvednek a havibajtól, és úgy tapasztalták, hogy ha keresztény ember vérét isszák, az gyógyszer erre a betegségre; a negyedik, hogy van náluk egy ősi, titkos törvény, mely szerint a mindennapi istentisztelet során más-más vidéken keresztény vért kell áldozniuk az istennek, és állítólag az történt, hogy ebben az évben a nagyszombati zsidókra került a sor. Mindeme szörnyűség az üdvösség négyszázkilencvenharmadik esztendejében esett ezer fölött." (Antonio Bonfini)

"Hogy izmaeliták és zsidók tisztséget ne viseljenek.
Pénzváltó kamara-ispánok, só-kamarások és vámosok, országunkbeli nemesek legyenek.
1. §. Izmaeliták és zsidók ne lehessenek." (II. András)

"Gömbös lelke mélyén antiszemita érzésű volt ugyan, de nem antiszemitább, mint minden más jó magyar ember, reakcióképpen a Károlyi Mihály- és Kun Béla-féle időknek, amikor mindenki megundorodott attól a magatartástól, amelyet a zsidók nagy része tanúsított volt." (Bethlen István)

"A különleges nemzeti vallással bíró zsidó népfaj az európai államok kebelében politikai hatalmat és pedig nemzetközi politikai hatalmat képez és mint ilyen, államot akar alkotni földrajzi határok nélkül. Egyetlen megoldás: a zsidók Palesztinába telepítése!" (Istóczy Győző)

"A zsidó népfaj, a korunkban általános érvényre emelkedett vallási türelmesség örve alatt, magát kizárólag és egyedül csakmint vallásfelekezet akarja tekinteni s ezen az úton föltétlen sérthetetlenséget és korlátlan szabad cselekvést... vindicál magának. A számtalan zsidó svindli között tán ez a legeslegcolossálisabb svindli, a mellyel a zsidó nép a többi népeknek port hintett a szemébe. Mert hát a dolog lényege voltaképpen az, hogy a zsidóság egy külön népfaj, race, a melynek specificus nemzeti vallása van." (Istóczy Győző)

"Magyarország még 1943-ban is a zsidóság utolsó menedéke volt Európában. Mégis, mikor megtörténik az összeomlás és az országot elözönlötték Sztálin hordái, az ószövetségi bosszúnak olyan rémségei szakadtak az ártatlan magyar népre, amelyek példátlanul állanak az emberiség történelmében." (Marschalkó Lajos)

"Teljesen igaz, hogy vannak derék zsidók, de a zsidóság idegen, kereszténységet leszorító, honfoglaló, minket kisajátító, idegen hatalom. (...) Itt egy rafinált, romlott, hitetlen és erkölcstelen faj garázdálkodásáról van szó, poloskainvázióról, patkányhadjáratról. Egy kérdés van: hogyan védekezzünk?" (Prohászka Ottokár)

"A zsidóságnak ez az idegen és a körülményekhez képest ellentétes lénye soha sem jutott élesebb formában kifejezésre, mint a két vigasztalan forradalomban, 1918 őszén és 1919 tavaszán, amelyek Magyarországot tönkre tették. Csupa zsidó tevékenykedett ezekben; zsidók, zsidók és mindig csak zsidók.
A zsidók mindenre kaphatók voltak a forradalom előtti és alatti években, ha az ősi hagyományoknak, a nemzeti fenntartó erőknek szétrombolásáról volt szó. Magyarországot leterítették az országot elárasztó idegen szörnyetegek, a tébolyodottak áradata zúdult az országra; és ezek az emberek mind magyarul beszéltek, de egészen zsidók voltak. A felébredt Magyarország megdöbbenve nézett erre a söpredékre, amely mindenre: gyilkosságra, iszonyatra és bűnre is képes volt, és csak most, saját sírja szélén jött rá, hogy milyen veszély fenyegeti azt a népet, amelyik egy másik, számára idegen népet befogad anélkül, hogy azt asszimilálni tudná s számára még a számban, hatalomban, befolyásban és vagyonban egyre gyarapodott; a magyar nép úgy látta, az a veszély fenyegeti, hogy saját országában kifosztott, megvetett és megfojtott lesz." (Prohászka Ottokár)

"Nénékám, mi itt tegnap kereszteltünk egy asinus zsidót. Vagyon már harmadnapja, egy zsidó hozzánk jött nagy titkon, és kérette a fejdelmet, hogy őtet kereszteltesse meg, mert kereszténnyé akar lenni. Vagy két nap a papok mindenkor véle voltak, és készítették a keresztségre. Tegnap megkeresztelték, a fejdelem volt a keresztapja, aki is ugyan könyvezett örömében. A zsidó pedig jól tudta magát viselni, és a keresztelés az egész ceremoniával ment végben. Tegnap a fejdelemnek izeni, hogy ő már keresztény lévén, a több atyafiai között nem lakhatik, se nem kereskedhetik, azért kéreti a fejdelmet, hogy segítse meg egynehány pénzzel. A fejdelem jó szívvel küld néki száz tallért. Ma reggel keresik a zsidót, hát nincsen; mindenütt tudakozódnak felőlle, és mondják, hogy több zsidókkal hajóra ült, és Constancinápolyban ment. Így csala meg minket az asinus zsidója, vagyis inkább magát. Itt pedig vannak olyanok, akik hogy megtudták a dolgot, mondották, hogy mint Smirnán, mint pedig másutt is követett el hasonló dolgot, s egynehányszor megkereszteltette volt már magát. Olyan jól is tudta ő magát viselni, hogy semmit nem kelletett neki mondani, hogy mit csináljon, mi azt csudáltuk. Hát az asinus, ő azt többször is próbálta volt. Csak azt akarám kédnek megírni, hogy a zsidónak nem kell hinni." (Mikes Kelemen)

"...Perditio ex te Izrael." (A pusztulásodnak magad vagy az oka, Izrael - Mikes Kelemen)

"Micsoda rettentő gyülekezet volt a', micsoda rettentő sok gyilkosok voltak azok, mivel mindnyájan reája állottak, hogy megöljék királyokot. De ők csak azt kiálták: feszítsd fel, nincs királyunk! Ugyanezért az irtóztató gyilkosságért szálla is reájok az Istennek rettentő ítélete és bosszúállása erre a népre. El lehet ítélni abból, hogy amidőn Titus megszállá Jeruzsálemet, amég megvevé, addig a városban tizenegyszázezer embert temetének el, hogy pedig megvevé és elpusztítá, kilencvenhétezer embert tett rabbá. Való, hogy a büntetés rajtok nagy volt, de a véteknek nagyságát micsoda nyelv mondhatná ki?" (Mikes Kelemen)

"Zsidók világosságomtól,
megfosztanak én fiamtól,
az én édes örömemtől."
Zsidó, mit téssz törvénytelenül?
Fiam miért hal bűntelenül?
Megfogván, rángatván,
öklözvén, kötözvén
megölöd!" (Ómagyar Mária-siralom)

"Ha azt mondja valaki huszonegy éves koromban, hogy a legotrombább, legsúlytalanabb zsidó író vagy költő is lángelmévé avattatik, mert zsidó s a legsúlyosabb magyar lángelme is csak foggal-körömmel, megaláztatással és némasági fogadalommal juthat napvilágra, kinevetem." (Kodolányi János)

"... az önkritikátlan, bosszúszomjas zsidóságnak a szemérmes kultúratisztelővel szemben ebben a négy-öt évben rendkívül meg kellett erősödnie, s nagyon rossz füle van annak a késköszörülésre, aki nem tudja, hogy Shylocknak éppen a szív kell." (Németh László)

"A zsidó érzékenység mint végtelen háló futja be az országot, ha egy helyen megütik, az egész hálózat csörög, reszket, vonaglik. Ma különösen. Aki ennek a hálónak az ura, annak hatalmas eszköz van a kezében, hogy sérelmeit megbosszulja. Ezek az urak részben személyes bosszúból, részben hatalmi okokból rázták meg a hálót, azzal a jól bevált kétszínűséggel, amellyel az »üldözöttek« szokták nálunk az »üldözőket« proskribálni." (Németh László)

"Az asszimilánsok háború utáni szereplése sem hasznos nem volt, sem ártatlan; országalkotókból most lettek ország­birtoklók, az elakadt magyar szellem segédcsapataiból a magyar szellem elnyomói. Már az 1918-as forradalmat miattuk vesztettük el." (Németh László)

"Amióta ködbarátaim a titkos gépfegyver-raktárakkal végképp elenyésztek, mély vágy volt bennem valóságos barátok után. Faragóékkal azonban csak leckére, tánciskolára lehetett barátkozni. A legszebbre nem volt bennük visszhang. Most már erre is azt gondolom: azért, mert zsidók." (Németh László)

"A zsidóságot én asszonytermészetű népnek tartottam, amely alkalmazkodik, ahol van mihez alkalmazkodni, s felfordítja a házat, ahol nincs. Mint idegen magvak behurcolója és a kultúra élesztője, nagyobb hajlékonysága, újító heve révén hasznos lehet; ha a vezetés egészen rámarad, örök idegensége és hisztériája megbosszulja magát." (Németh László)

"Nem sikerült hát egy antiszemita vers miatt kitagadtatni engem a magyarságból, az általános embert játszó, nemzetközi zsidóságnak. Az ő nemzetköziségük olyan, mint egy téglapusztító, mérges habarcs a világ keresztény nemzetei, népei mint téglák, kövek közt. Meg kell tisztítani tőlük a keresztény műveltség templomát, mielőtt romba nem döntik, hogy felette zsinagógát emeljenek..." (Erdélyi József)

"...a zsidó lányban megszólalt a faji összetartás cinkosi parancsa, az idegennek vesztenie, vesznie kell!... Ilyen a zsidó barát erkölcse: jó barát végig, míg a zsidó faji érdek az ellenkezõt nem súgja neki. Be van zárva a fajiság sötét zsinagógájába, eljön a küszöbig, de inkább meghal, semhogy kilépjen." (Erdélyi József)

"Noha a magyarországi zsidók kiváltságos osztályt képeznek, soha semmiféle hûséget nem tanúsítottak a magyar nemzet iránt." (Wass Albert)

"A zsidókat szidják. Minden hivatal tele van velük, mondják, tisztességtelenek a kereskedelemben, erőszakosak, ízléstelenek, hangosak és igazságtalanok a sajtóban, a közéletben, a politikában stb. (...) A baj az, hogy afféle alzsidók vannak túlságos számban mindenütt, alantas, értéktelen, selejtes emberek." (Márai Sándor)

"Nincs nekem a zsidókkal semmi bajom, csak a szemtelen és tisztességtelen emberekkel van bajom, akik között feltűnően sok a zsidó." (Márai Sándor)

"A fasiszta kivégzések közönsége nagyrészt zsidó söpredékből állt össze, vérszomjas, szemet szemért alakokból... (...) De ez a nagyvárosi, hangos, szemérmetlen és kegyetlen alzsidóság, ez a söpredék, amely az üzletben, utcán, hivatalban képviseli most a zsidóságot, igen nagy veszélyeket idéz föl a megmaradt zsidóság egésze számára." (Márai Sándor)

"ez ma a közszellem; akit nem sütöttek meg Auschwitzban, annak nincs joga élni, utazni, nincs joga semmihez; ezek helyeslik a Bé-listát, mert »a zsidókkal is ugyanez« történt, s ha megmondod nekik, hogy amit csináltak, aljasság volt, de aljasságot nem lehet igazságtalansággal kiegyenlíteni, akkor reakciós vagy; ezek árulják meggyilkolt rokonaik és családtagjaik mártiriumát állásért, sápért és koncért; s az egész ország kezd nagyon fáradt lenni ettől a hangtól és magatartástól." (Márai Sándor)

"Nem hiszek semmiféle olyan megoldásban, mely a »zsidókérdést« megnyugtatná. A kunmadarasi pogromot követő napon zsidó tüntetők járták be Budapest utcáit – a néma és jogos tüntetés helyett fenyegetőzve kiabáltak, két útjukba akadó keresztényt megvertek, majd B. páternek, mikor a miniszterelnökség nevében megnyugtató szavakat mondott nekik, ezt kiáltották: »Halál a keresztény papokra!« Tehát a kunmadarasi gyilkosságot újabb kunmadarasok követik majd. A fasiszta kivégzések közönsége nagyrészt zsidó söpredékből áll össze, vérszomjas szemet szemért alakokból; azok a szegények, akik igazán szenvedtek, akik ártatlanul elszenvedték a zsidóüldözések vesszőfutását, akik megkínzott, nyomorult halottaikat gyászolják, otthon maradtak. De ez a nagyvárosi, hangos, szemérmetlen és kegyetlen alzsidóság, ez a söpredék, amely üzletben, utcán, hivatalban képviseli most a zsidóságot, igen nagy veszélyeket idéz föl a megmaradt zsidóság egésze számára. S nem lehet tenni semmit ellene. A zsidók számára egy út van: legyenek keresztények, lelkükben is, életmódjukban is. A kereszténység mint életforma és pedagógia, igen nagy erő. Más utat nem látok a zsidóság számára." (Márai Sándor)

"Zsidók jőnek lármázva, mekegve, / Mert a városnak bérelt szolgái lopásért / Hajtották. Nagy zaj támadt, Mózes követői / Mint a hangyaboly, úgy forrtak. Várj egy kis időig: / Többen lesznek ezek, mint Árpád magzati; ritkán / Vesznek, szüntelenül szaporodnak." (Virág Benedek)

"Magyarország zsidó hódoltsági terület (...)ismert zsidó vezetők úgy reagáltak erre (...)hogy minek kellett ezt Balczónak kimondania." (Balczó András)

"A faji alapon elkülönült zsidó kisebbség – hitetlenségükre méltán alapozva – úgy megoldotta a magyar kérdést, hogy le a kalappal. Önvédelmi harcaikban lassan a mi nemzetünk pusztul. A legyőzetést szimbolizálni kellene. Ahogy József Attiláról, Bajcsy Zsilinszky Endréről csak ülő szobrot engedtek készíteni annak idején, az Aradi Vértanúkról mai napig semmit, úgy a jószándékú magyar szenátoroknak vásárolhatnának száz-kétszáz fehér botot." (Balczó András)

"... Cion bölcseinek jegyzőkönyvei valóban igazak,... az ő kezükben van a világuralom megvalósulása és elpusztít mindent, ami az új világállam felépítésében nekik akadályt jelent. Ami tehát most folyik, az nem igazságszolgáltatás, hanem preventió és megtorlás egyben. Elpusztítása nemcsak azoknak, akik valamit csináltak, hanem azoknak, akik valamit csinálhatnának vagy csinálhattak volna." (Endre László)

"Városaink legtöbbnyije nincs még magyar kézen, Csak mindnyája zsidó kézre ne jusson utóbb." (Czuczor Gergely)

"A népet félig már kivettük excellenciátok kezéből, kiveendjük egészen. Miénk lesz földje, szorgalma, saját személye." (Kuthy Lajos)

"A zsidók, akik ösztönszerűleg és öntudatosan működnek a nem-zsidó társadalom feloszlatásán: tervszerűen elősegítik a szélső szociáldemokratikus és anarchikus mozgalmak azon törekvéseit, amelyek a fennálló intézmények megsemmisítésére irányulnak. (...) Oly messzeterjedők és sokfélék a rendesen titkon működő zsidóság utai és eszközei, oly hatalmas már a zsidó befolyás, hogy magasabb tudományos intézeteinkből, irodalmunkból kiszoríttatik, elnémíttatik minden, ami nem fér össze Izrael moráljával, Izrael hatalmával. Ha a nemzet azon végzetes befolyás ellen, amelyet a zsidók gyakorolnak, reagál, ez csakis annak a jele, hogy még nem korcsosodott el, még nem vesztette el nemzeti jellegét." (Simonyi Iván)

"Ötven esztendő elég volt ahhoz, hogy az egymilliónyi zsidóság a húszmilliós magyar nemzet nemzeti vagyonának körülbelül 70%-át, szellemi élete irányításának 90%-át kisajátítsa." (Kiss Sándor)

"A zsidó fajiság egyetemes, határozott és rettenetes ellenálló. Egyetemes, mert ugyanazon faji tulajdonságok majdnem minden zsidónál feltalálhatók ugyanazon összefüggésben, s ez pl. a magyar fajiságra korántsem mondható el annyi jogosultsággal. Határozott, mert egészen jól körül lehet határolni azt a pszichikai komplexumot, ami általában minden zsidót jellemez. Ellenálló, vagyis a zsidót semmiféle kényszerűség nem tudja kiforgatni faji sajátságaiból." (Kiss Sándor)

"Szinte a csodával határos az a hatalmi tudat, ami ezeknek a zsidó »gazdálkodóknak« minden szavukban, minden tettükben, még a gondolatmenetükben is megnyilvánult. Szerették ellesni a magyar urak tulajdonságait, sőt legtöbb esetben túllicitálták és grimasszá torzították azt." (Sinka István)

"Az utolsó 5060 év történelme kiáltó illusztrációja állításaimnak. A győzelmes zsidóság elfoglalja a lélekgyúrás minden műhelyét: a sajtót, az irodalmat, a könyvkereskedést, a könyvkiadást, a katedrát, a színházat és a mozit. És megszületik a világ legtürelmetlenebb lelki formája: a szabadgondolkodó. A szabadgondolkodó, aki "természettudományos", "racionális" "egyetemes emberi", de aki eltipor minden tudományt, rációt, minden emberit, ami nem segít előre, vagy akadályozza a zsidó faj világuralmi törekvéseit. Szuggesztív szavakat termel: reakciós, klerikális, elfogult, nacionalista stb. Ezekkel a szuggesztív szavakkal, roppant szolidaritásával s világtőkéjével irgalmatlanul eltipor minden ellentmondást és ellentmondót." (Szabó Dezső)

"Eltölthettél tíz évet vagy akár egy életet azzal, hogy a magyarságot akár nép, akár fajta mivoltában hibáiért ostoroztad, sértegetted, átkoztad, mindez csipetnyi jogot sem ad arra, hogy a zsidóság esetleges fogyatékosságaira csak távolról is célozhass. A láthatatlan tömeg, amelyről azt hitted, már szétfolyt az ország testében, egyszerre eleven egységbe ugrik, s minden egyed úgy feszül feléd, mint a tüskésdisznó lándzsái. Ha véletlenül zsidó vagy, az egység kitaszít magából, megbélyegez és megfojt. Vond kétségbe, hogy harmadrangú írójuk elsőrangú - megszűnik a kritika szabadsága." (Illyés Gyula)

"Pusztul a nép, - kezdtem. Hangom elakadt. - A magyarság...
- Mit, magyarok...? - Oh, te... Csönd, te zsidógyülölő!
- Pusztul a nép... - Hallgass! Ne beszélj itt másról! A kérdés
Egy volt és leszen is: antiszemita vagy-é?" (Illyés Gyula)

"... a zsidó azonkívül, hogy törpe kisebbség a magyar nemzeten belül: vérében, idegrendszerében, múltjában, múltjából beidegzett lelkiéletében és etikájában más, mint a magyar. Sokkalta távolabb álló a velünk együttélő germán és szláv vagy latin néptöredéknél. A zsidóságnak ez a szédületes hatalmi előnyomulása mindenáron visszaszorítandó azért, mert a magyar nép - mint minden nép - az élet jogán ragaszkodik saját lelki életéhez és az ő saját államában és társadalmában saját lelki életének döntő erejéhez." (Bajcsy-Zsilinszky Endre)

"Ha még eddig nem tapasztaltátok volna, probáljátok mikor a’ zsidó hitelben kinál valami csecsebecsével és ne vegyétek meg: ez sokkal nagyobb örömötökre, megnyugvástokra szolgál mint a hitelben vett gunya." (Táncsics Mihály)

"Egyszer egy őrült,
ronda zsidónővel voltam..." (Szabó Lőrinc)

"Vélném, hogy a zsidóknak Isten nem a világ lelke, hanem a nemzet lelke. Tehát merőben földi isten, akinek a zsidó az ember." (Gárdonyi Géza)

"A zsidó baj nálunk azért is megoldhatatlan, mert a rossz zsidók ellen küzdve bántjuk a jó zsidókat is, akik szívükben már magyarok és megkereszteletlenül is keresztények. Vagyis: benne van már az európai népek etikai egységében. Viszont meg, ha ezekre való tekintettel foglalkozunk a zsidó kérdéssel, a rossz zsidók (az idegenséget fenntartó mások elszegényítésével gazdagodásra törő, kereszténygyülűlő zsidók) tovább-hatalmasodnak és rontanak bennünket. A kettőt elválasztani nem lehet, mert a vallásuk egybeköti őket... A baj tehát csak ugy orvosolható, ha a jó zsidók maguk kívánják. Akkor maguk különödnek el a rosszaktól és ők találják meg majd legjobban a módját is, - hogyan indittassék ismét haza a babiloni 40 ezer." (Gárdonyi Géza)

"Egész sorát az érdemes, régi egyetemi tanároknak elmozdították, egyelőre anélkül, hogy fizetésöket beszüntették volna... A legtöbbnek helyére azonban újakat neveztek ki, majdnem kivétel nélkül zsidókat, és majdnem kivétel nélkül ismeretlen embereket, kiknek egyetlen érdemök, hogy radikálisak vagy szocialisták, s irodalmi működésök kizárólag zsurnalisztikai volt." (Berzeviczy Albert)

"Ha a zsidókérdés tisztára mesterséges dolog, nem látom be, miért kell a zsidónak szégyellnie vagy megtagadnia a faját? Avagy csakugyan vannak a zsidóságnak szégyellni való faji tulajdonságai?" (Veres Péter)

"Németek és magyarok között ha mesterséges politikai ellenszenv van is, ez nem terjed ki a nemi ösztönökre, Ha megszeretik egymást, minden különösebb faji gátlás nélkül egyesülnek. Ellenben ugyanezek a népek, még ha ideológiai befolyás nem lép is közbe, a zsidóval szemben általában biológiai ellenszenvet éreznek. Ne értsük félre, nem csupán fiziológiai ellenszenvet! Lehet a zsidó tisztább, finomabb, sőt szebb is, mégsem kell a vérnek és az ízlésnek." (Veres Péter)

""Feszítsd meg!" üvöltötték a fülembe.
Mi közöm hozzá? feszítsétek hát,
Te véres kezű, szennyes csőcselék,
Feszítsd, feszítsd meg hát a Messiást!" (Reményik Sándor)

"A haragos Jehova meghalt;
Most szerető, jó Isten él.
Lehet-e Isten bosszuálló?
Kívánhat-é szemet-szemér'?
Tilthatja-é a nem zsidóval
Jót tenni, vele lakni, enni?...
Mondhatja-é: Gyűlöljed, öld meg!...
Zsidók, keresztelkedjetek ki!" (Reviczky Gyula)

"A törvény megölte a zsidók szívét. A próféta joggal panaszkodott: Ez a nép ajkaival dicsőit engem, szíve pedig távol van tőlem, és engem az emberek parancsa és tudománya szerint félnek. A jót nem érezték, csak mutatták; lesütött fővel jártak, de lelküket nem emelték Istenhez; a farizeusok képmutató buzgósága sztereotip lőn. Erkölcsük szavakból, formából állott, s az elsőt, aki azt hirdette, hogy az erényt a szívben kell hordani, fölfeszítették." (Reviczky Gyula)

"Egyetlen nép sem hozott olyan rideg fajvédő törvényeket, egyetlen közösségben sem hoztak olyan szigorú kiközösítő rendszabályokat az idegen vér ellen, mint Ezrás és Nehemiás próféta óta ők, mégis ők küzdöttek talán a történelemben leghangosabban és legtöbbet a többi népek fajvédelmi rendszabályai ellen. (...)Egyetlen nép nem hirdetett annyi pacifízmust, nem küzdött annyit a háborúk és a katonai szellem ellen, mint ők. (...) ... mégis a történelem legvéresebb háborúját ők zúdították rá a világra és ők fűtenek most Moszkvában és New Yorkban is, hogy ez a vérözön el ne múljon." (Oláh György)

"... figyelmeztetem a konferenciát arra, hogy jöhet olyan történelmi helyzet, midőn demokratikus és más efféle jelszavak cégére alatt majd a zsidóság kezd új harcot a magyar értelmiség ellen, hogy a szellemi vezető szerepet ismét a kezébe kaparintsa. Ehhez az idegen tervhez és szándékhoz semmi köze nincsen a magyar népnek, és amennyiben egyesek népi jelszavak cégére alatt próbálkoznak efféle tervvel, akkor ezek az elemek megcsúfolják a népi gondolatot. Mi ehhez a becstelen játékhoz nem adjuk oda magunkat soha és semmilyen körülmények között. Történelmi csínyeket el lehet követni, lehet, hogy ideig-óráig sikerük is van, de biztosan elkövetkezik a bűnhődések órája!" (Féja Géza)

"Akik a zsidórendeletekkel kapcsolatban jogról, szeretetről és hasonlókról beszélnek, azok együgyűek. Ebben a háborúban a zsidósággal szemben világos és félreérthetetlen tétel: vagy ők, vagy mi! Középút, kiegyezés, vagy más hasonló nem lehetséges. A társadalom legfőbb feladata, hogy a zsidórendeletek végrehajtása során jelentkező sopánkodó és sajnálkozó hangokat elnémítsa. A mi népünk mindig nagyon hajlamos volt szánakozásra. Ugyancsak a társadalom feladata lelket verni a lapulókba, az ijedtekbe, akik még nem tudtak felszabadulni a zsidó propaganda fertőző hatása alól. Fel kell rázni ezeket a reszketős, szánalomra méltó lelkületű eltévelyedett embereket. Ha élni akarunk csak egy út áll előttünk: a győzelem útja bármi áron is." (Bosnyák Zoltán)

"A Károlyi forradalomban és a bolsevizmusban a zsidóság eldobta álarcát, s leplezetlenül szolgálta a nemzetközi zsidóság világuralmi törekvéseit. A zsidó veszedelem egyetemes jellegű. Leszűrésükhöz még a román nacionalistákkal is érdemes lenne összefogni!" (Milotay István)

"...Ez szívügy, úgy-e? - kérdezte, a lapra célozva, gúnyos hunyorítással. Aztán elkomolyodott, mint egy király. - Nagyon magad vagy, - mondta - de ne bánd, én is mindig magam voltam. Most is... A forradalomra, az erdélyi hírekre, a zsidóság szerepére került szó. Úgy előttem van, úgy bennem él, amint kezével végigsimított homlokán. - Igen, a zsidók - mondta. Ez borzasztó dolog... Lassan ingatta a fejét, mintha sohasem akarná abbahagyni." (Milotay István Ady Endréről)

"Tény az, hogy a huszadik századot e vér és jellem minden külső előnyével és minden belső fekélyével át fogja hatni." (Verhovay Gyula)

"A világlégkörben úszó hisztérikus rémület terrorjának érzem azt a hangot, mely tüstént listát, numerus clausust és koncentrációs tábort kiált, amikor egy író vagy egy írói csoport csupán annyit mond: én származásomban is magyarnak érzem magam." (Zilahy Lajos)

"Tíz évig éltem itt nyugodtan, eddig senki nem zavart, de most, nem rég a lakásommal szemben lévő zsinagógában eldöntötték, hogy mivel fognak vádolni. A világsajtó tele volt a legképtelenebb hazugságokkal és aljas rágalmakkal, amelyeknek semmi alapjuk nincs." (Képíró Sándor)

"A zsidók szeretik Petőfit,
Az nem zsidózott, orrhangolják,
Nem, szegény Sándor más baja volt,
Javában virágzott az osztrák.
Akkor még magyar színészek voltak,
Magyar írók, több más efféle,
Ha látott is egy rongyos zsidót,
Jövőjét nem vehette észre.
Zsidó jövőjét nem láthatta,
Akik most erőszakkal, dallal,
Magyar ruhába öltözködve
Seftelnek rajtunk diadallal." (Sértő Kálmán)

"A zsidóellenes közhangulatnak, ingerültségnek, elkeseredésnek és gyűlöletnek mélyebb és tulajdonképpeni fő oka, a zsidók ősi bűne, amelyet középkori helyzetük egyre jobban kifejlesztett, s ez: szertelen önzésük, mérhetetlen kapzsiságuk, a vagyon utáni erkölcstelen vad haj szájuk és ezzel együtt járó egyéb bűneik: a keresztények szorult helyzetének szívtelen és furfangos kihasználása, a tartozásnak kegyetlen behajtása, a közvetítő kereskedelem lebonyolításánál tanúsított lelkiismeretlenségük, továbbá különböző csalásaik, zsarolásaik s embertelen uzsorájuk, amellyel mint vérszívó vámpírok ránehezedtek a keresztény társadalomra, s jóformán minden életerejét kiszívni iparkodtak." (Huber Lipót)

"A falvakban élő zsidó kocsmárosok a hatóság védelme alatt meggazdagodnak ... és az egész falu nekik robotol, akik a nép nyomorát kihasználva, szemita, néger vérüket is bőségesen ráoltják a falu páriáira. A szegény magyar nép, büntető törvényeink ezirányú silánysága miatt, tehetetlen préda a zsidók állatias bujaságának és pénzének hatalmában. Mert a zsidó sohasem lehet más, mint ami az ő lényege s ha egy-egy magyar nőt megbecstelenít, vallásának szabályai szerint nem is vétkezik, sőt Istenének tetsző cselekedetet hajtott végre, mert a leghíresebb rabbinusok, köztük Maimonidesz, a sas, a »zsinagóga nagy sasa« tanítják a Talmudban, hogy a »hitetlenek felesége használható«." (Méhely Lajos)

"A zsidó fajtát mesterségesen kitenyésztett, állandósult korcsfajtának kell tekinteni." (Méhely Lajos)

"Ha a zsidóban lévő néger és orientális vérelemek európai nemzetek vérébe belekerülnek, azok nemcsak károsak, de egyenesen végzetessé is válhatnak." (Méhely Lajos)

"Tolnai Lajos a következőket állapította meg róla: "Kiss József nem kiváló költő, csak divatba jött középszerűség. Nevét, a zsidó lapok lelkiismeretlen kritikai üzelmei tették híressé; a zsidó kiadók és színészek olyan reklámot csaptak mellette, hogy végül mindenki elhitte írói nagyságát, holott Kiss József versei tele vannak bosszantó magyartalanságokkal, zagyva mondatszerkezetekkel, ritmustalan sorokkal, szenvelgett népieskedéssel, mű-költői utánzásokkal, bő átkölcsönzésekkel"." (Méhely Lajos)

"Balatanak nevezik azon undok városrészt, melyet a zsidók laknak. (...) Az utcák itt szűkek, tele bűzhödt sárral és undorító szeméttel; a házak alacsonyak, sötétek, szellőtlenek, nedvesek, omladozók, melyekből mint megvetett páriák hunyászkodva jönnek ki sárga bőrű s fésületlen hajú s szakállú lakói, rongyolló mocskos ruhákban, alacsony kalpaggal fejükön, fekete papucsban, beszélvén egymással torokhangú nyelven s nyugtalan arccal tekintgetve magok körül, mint akik félnek, reszketnek mindig, hasonlóan a nyárfalombhoz, mely szélcsendben is remeg. (...)Mondják, hogy e nyomorult - valóban nem házak, de - romok közt nem egy rejtezik, ki milliókkal bír, hiszen kincseihez e pestises légen át még a rabló s tolvaj sem mer közelíteni; annyi igaz, hogy egykor a birodalom bankárjai ők voltak, most helyöket az örmények s görögök foglalták el, s a zsidók mindenben a söpredék s az ócskaságok kalmárai lőnek. Ők egész kelet zsibvárosai, s e veszélyes üzlet ama rettenetes döghalál fészke, mely Constantinápoly népességét annyiszor meghúszadolá. De köztük bármi sok a szegény, zsidó koldust nem látni." (Szemere Bertalan)

"De ha elvben Mohamed Istene az, ki Mózesé, fogalmában e két Isten egymástól végtelenül különbözik. Jehova csupán a zsidók Istene; ez magának egy népet választott ki valamennyi közt, nem megtérítendő, de kiirtandó a többieket. Ezért, hol a zsidó magát gyöngének érzi más népek ellenében, megelégszik, ha azoktul magát elkülönözteti." (Szemere Bertalan)

"Tisztelem, becsülöm a szorgalmas zsidó polgártársaimat, akik az országban produktív munkát végeznek, de a zsidóság közül sokan akadtak, akik az ország ezeréves fundamentumait aláásni törekedtek. Ezeknek többé nem szabad szóhoz jutni." (Huszár Károly)

"Az antiszemitizmus oka nem a keresztények türelmetlensége, hanem a talmud és a talmud alapján kifosztott kisemberek, a népek millióinak keserűsége és nyomora." (Huszár Károly)

"A szabadkőmívesség nem egyéb, mint a társadalomi tudományi társaságokba összegyűlt izraelita polgártársaink harczi organizációja a keresztény magyar társadalmi rend ellen" (Huszár Károly)

"...Magyarország fővárosában szabadon élhetett, agitálhatott, sőt ifjúsági szervezeteket alakíthatott egy párt, amelyiknek elvi alapja a nemzeti gondolat tagadása, közvetlen célja a nemzeti szolidaritás szétrobbantása volt. (...) ők az ördöggel-pokollal is összefogtak volna a magyarság ellen..." (Herczeg Ferenc)

"Kétségtelen, hogy a külföldi lapokban erősen téves és valótlan hírek láttak napvilágot s innen ered az ellenünk kelt hangulat. (...) Én tisztában vagyok azzal, tudom és számításban tartom, hogy a nagy felfordulásnak 99%-ában zsidók voltak a tényezők. Tisztában vagyok azzal is, hogy az orosz bolsevizmus tulajdonképpen az elnyomott zsidóság reakciója, az elnyomott zsidóságból eredt és támadt ez fel, ezek támasztották fel Oroszországban a bolsevizmust, ezek keltették életre és plántálták át onnan Magyarországra." (Simonyi-Semadam Sándor)

"Hitbeli lelkesedésében katolikus vallásra óhajtotta téríteni a zsidókat, meg akarta nyerni őket Krisztusnak. Miután azonban szándéka a zsidók kitartó makacssága miatt meg nem valósulhatott, egész Magyarországból elbocsátotta mind a zsidókat, s meghagyta, hogy űzzék ki őket. Kamatszedésből felhalmozott javaikat és vagyonukat megvetette mint a sarat, nem akarta sem birtokába venni, sem lefoglalni." (Küküllei János I. (Nagy) Lajosról)

"A zsidóság ismert tulajdonságai nem szerzettek, nem idők folyamán felvettek, hanem egy fajnak veleszületett sajátosságai. E sajátosságaitól a zsidóság éppen úgy nem szabadulhat meg, mint a macska a hamisságtól, a róka a ravaszságtól és a tigris a vérengző természetétől. A zsidóságot ezek a faji tulajdonságai a történelemben való első megjelenésétől kezdve híven és változatlanul végig kísérték minden korszakon át, egészen napjainkig és éppen oly szorosan hozzátartoznak lényegéhez, mint az éles karmok és a hegyes fogak a macskafélék természetéhez. A zsidók természetén nem változtathat sem a civilizáció, sem a nevelés, sem a keresztény társadalomba való befogadásuk." (Nendtwich Károly)

"Kik írják ma a kritikákat - zsurnaliszták. A zsurnaliszták - zsidók. A zsidó pedig a legösszetartóbb faj, míg mi, magyarok a legviszálykodóbbak vagyunk a világon." (Justh Zsigmond)

"A zsidók, Júdea népe - azelőtt is nyugtalan, izgága, hangos és veszedelmes lázadók voltak, de mióta meghódítottuk őket, még jobban elszemtelenedtek. Folyton fészkelődnek, összeesküvéseket szőnek, forrongást szítanak, sehogy sem tűrik a művelt római nép uralmát. Magukat tartják a világ legkülönb népének, pedig egymással is folyton marakodnak; Krisztust, aki ugyancsak zsidó volt, épp a zsidók üldözték halálra; addig-addig ordítoztak és lázadoztak, amíg az akkori helytartó keresztre nem feszítette." (Révay József)

"a zsidósággal szemben helyeslünk és sürgetünk minden olyan törvényes és kormányintézkedést, mely a kérdés általános európai rendezéséig a zsidóságot a nevelés, a közvélemény-alakítás és a jogszolgáltatás területéről teljesen kizárja, a gazdasági életben pedig sürgősen módot nyújt arra, hogy helyüket magyar szakemberek foglalhassák el" (Nyírő József)

"Milyen összeomlásnak kellett a lelkében végbemennie, hogy ő, a zsidóság támogatója, pár nappal halála előtt, megcsalódottan, szomorúan odasorozta magát tanúnak a többi késön látó, megrettent magyar liberális mellé és mint azok, kimondotta: "A zsidóság az a métely, ami az országot tönkre teszi"" (Tormay Cécile Eötvös Lórándról)

"Gondolj csak vissza egy kicsit és rá fogsz jönni, hogy mi történt volna velem, ha ott maradok és a mendemondákkal felheccelt zsidók kezére kerülök!!?? Mert hiszen ők voltak talán az egyedüli ellenségeim. És azóta is azok. Ők rakták rám a "púpot", őmiattuk nem teszek itt kint sem egyetlen lépést sem a színpad és film felé, mert ők a hatalmasok, mert az történik, amit ők akarnak." (Páger Antal)

"Nem a kommunizmustól kell nekem félnem, hanem a felheccelt zsidóságtól." (Páger Antal)

"Azt mondják: kirekesztő. Minden augusztus 20-án megszólal a hamis tétel magyart kisemmiző rikácsolásukban: Szent István befogadó magyar állama. (...) Hát halld meg magyar az ezredik keresztyén magyar állami év ezer év ősi jussán és jogfolytonosságán alapuló, egyetlen életre vezető üzenetét: REKESZD KI ŐKET! MERT HA TE NEM TESZED MEG, ŐK TESZIK MEG VELED!" (ifj. Hegedűs Lóránt)

"Nekik folyamatosan kifogásuk és fölényérzetük van a magyarsággal szemben, és egy hamis vagy nem hamis – ezt nem akarom megítélni – kiválasztottságtudatban értékelik azt, ami itt történik." (Makovecz Imre)

"Éles ész, különös talentum a kereskedéshez és pénzűzlethez, nagy szorgalom és kitartás, erélyesség az akadályok leküzdésében, jótékonyság, soliditás a családi viszonyokban; ellenben gyönge becsületérzés, felületesség, hiúság, nehéz physicai munkától idegenkedés, tisztaság hiánya." (Trefort Ágoston)

"Mi az oka a magyarországi zsidókérdésnek? Nézetem szerint az, hogy a magyarországi zsidóság, tiszteletreméltó kivételtől eltekintve, a vele szemben nyilvánuló előzékenység és kedvezés dacára sem képes beleilleszkedni a magyar nemzet sajátos és hagyományos szellemébe. Történeti életéből folyólag oly korláttalanul szabados, világpolgárságot propagáló irányt követ, amely a kis és rokontalanul álló nemzetek életét szükségszerűen gyökereiben megtámadja, s amely a magyar nemzetnek se múltjával, se jövendő értékeivel meg nem egyeztethető. Ezenkívül a zsidóság egy része vallási szokásaival is merőben ellentétbe helyezkedik az általános társadalmi szokásokkal és felfogással és igazában önmaga zárja el a megértésre vezető asszimilálódás útját, ő maga zárja el magától a hozzá testvériesen közeledni hajlandó embertársakat is. Végül a zsidó fajban az évezredeken át mindenütt mutatkozó elkülönültség különben is sok olyan egyéni és faji tulajdonságot teremtett meg és fejlesztett ki, amelyek sokakat a társadalomban nem rokonszenves magatartásra visznek s így önkéntelenül is az ellenérzést váltják ki e különben sok tehetséggel felruházott faj ellen." (Raffay Sándor)

"Itt most nem az angolszász népek politikájára gondolunk, mert ezek a népek látszólag, bármilyen messzire nézzenek is, világosan láthatják, hogy nem népi érdekekért küzdenek, mert Amerika pénzérdekekért áldozza fel embereit, az angolok pedig tisztán egyes elvakult politikusok oktalan gyűlölete miatt véreznek, nem is beszélve arról, hogy mindkét hatalom mögött mint mozgató erő a plutokrata zsidóság áll, úgyhogy végeredményben az USA és Anglia katonái is zsidó érdekekért halnak meg.
...Csak mi dolgozó és alkotó népek nem akartuk eddig megérteni ennek a népnek ördögi szándékait, és azt hittük, hogy saját utunkon zavartalanul járhatunk, anélkül, hogy felfigyelnénk ennek az élősdi és ellenséges népnek első beszivárgására, és még jókor megszabadulnánk tőlük. A német nemzetiszocialista mozgalom győzelméig a világ egyetlen népe, amely beengedte a zsidókat, sem tudott tőlük többé szabadulni, bármennyire szeretett volna ismét a maga ura lenni. A zsidóság ugyanis meg van szervezve, mi pedig szervezetlenek voltunk annak ellenére is, hogy látszólag mi rendelkeztünk az államgépezettel.
A német nemzetiszocialista mozgalomban és abban a tényben, hogy ennek a mozgalomnak a hullámai már egész Európát mossák, megszületett a zsidó világuralmi törekvéseknek egyetlen ellenszere. Ezért kellett a zsidóságnak kirobbantani a háborút. Tisztán látta ezt Hitler Adolf, aki a háború kitörésekor mondott nagy beszédében azokról a fickókról beszélt, akik tőle a háború felidézésével elveszik az alkotás lehetőségét.
(...)A sajnálkozók pedig lássák be, hogy semmi értelme nincs a sajnálkozásnak: a tisztogatás meglesz.
De lássák be azt is, hogy a rendszeres megoldásnak nem szabad sajnálkozást ébresztenie, hiszen az kizárólag magyar önvédelem, nem is beszélve arról, hogy semmi körülmények között nem érdemel sajnálkozást az a nép, amely a maga világuralmi célja elérése érdekében képes volt betegeket, aggokat, gyermekeket, ártatlanok százezreit repülőgépek robbanó- és gyújtóbombái áldozatául követelni, és mindezt szemrebbenés nélkül, sőt mi több, titkos rádióleadók felhasználásával és - ne titkoljuk- kaján öröm kíséretében.
Élet-halál harc folyik most a zsidóság és az alkotó népek között. Ezt a zsidók jól tudják. Ma már mi is világosan látjuk kegyetlenkedésüket, s ez az újbóli felismerés szolgáltasson okot arra, hogy ezentúl hideg elszántsággal de annál tántoríthatatlanabbul járjuk ezt az utat, és amelyen haladva komoly és alapos elgondolás szerint végleg és mindenkorra megszabadulhatunk zsidóságtól, ettől a sátáni néptől, vagy talán helyesebben: fajzagyvaléktól." (Pálffy Fidél)

"Magyarország' szivében, Budapesten vagyunk. Előttünk zsidó... utánunk zsidó... közöttünk is zsidó." (Bernát Gáspár)

"Én magamat nem tartom előítéletesnek tekintetes ur! de most már csakugyan arra kell fakadnom, mit egy kikeresztelkedett orvos fia mondott tulajdon apjának, hogy denique csak zsidó a' zsidó! Ez meggyőződésemmé vált. E faj magát soha semmiféle alakban meg nem tagadhatja. E' faj sajátságainak íze, szaga, szine meglátszik és megérzik szellemének mindennemű nyilatkozásaiban, — meg még legnagyobb gondolatain is." (Egressy Gábor)

"A Tanácsköztársasággal, a Horthy-korszakkal, de különösen a Vészkorszakkal a szellemi-lelki összeforradás lehetősége megszűnt." (Csoóri Sándor)

"Mi volt a Rákosi-klikk ilyen magatartásának az oka? Ebben kétségkívül döntő szerepet az játszott, hogy zsidók, méghozzá Moszkvából jött zsidók lévén túlnyomó többségükben, a magyar nép széles tömegei gyűlölettel viseltettek irántuk..." (Nagy Imre)

"A zsidóság nem követelhet privilégiumokat... Az a tisztelet, melyet a régi, hazafias zsidóság iránt érzünk, nem tarthat vissza konstatálásától, hogy a bevándorolt galiciai zsidóság első és második generációja hozta nyakunkra a proletár-diktaturát." (Klebelsberg Kunó?)

"Meghalt már a barátom, egy festőművész. A 70-es években az Abba együttes menedzsere azt mondta, hogy világkarriert csinálhat... És a minisztériumban egy zsidó tisztviselő nem engedte ki mondván, hogy nemzeti kincsről van szó, csak maradjon itthon, majd beajánlott helyette egy másik zsidót. Onnantól kezdve ez a barátom kifejezetten antiszemita volt, fejből tudta, hogy a műkritikusok, a galéristák hány százaléka zsidó... soha nem felejtette el, hogy ez a zsidó maffia uralja a magyar képzőművészetet... ráment a karrierje és a fél élete, hogy nem engedték ki New York-ba, ahol világkarriert csinálhatott volna. És sok ilyen történet kering..." (Havas Henrik XX-XXI. századi baloldali újságíró)

"A nagyszámmal együtt lévő ifjak éljenzéssel üdvözöltek körükben. De alig lépett az egyik tekeasztalra a népszerű költő, s kezdte fejtegetni a szabadság és egyenlőség nagy elveit, (...) száz meg száz torokból felhangzott a jelszó: nem kell zsidó! Hiába igyekezett a szónok, akit egyébiránt bálványozott az ifjúság, ezen elfogultságot eloszlatni, minden mondatra csak az lett a felelet, hogy: »nem kell zsidó!« 
Petőfi bosszankodva leszállott a szószékül használt tekeasztalról.
Utána én próbáltam szerencsét, de az én szavaimra is ugyanazon kiáltás hangzott vissza.
Kedvetlenül hagytuk ott a kávéházat, Petőfi meglehetős kemény kifejezésekkel élvén azok ellen, akik még a haza védelmére sem akartak egyesülni a másvallású honfitársakkal." (Irányi Dániel)

"A magyar dicsőséget senki oly meggyőződéssel nem hirdette, a magyar hiúságot oly édesbizsergően nem simogatta, mint ez „asszimiláltak". Ők emelték dogmává állameszménk nagyságát és mindenható voltát, mely a lelkieket háttérbe szorítá, s melyet hozzájuk hasonló szépséggel még közjogprofesszorok sem tudtak ecsetelni. Ők becsülték le a nemzetiségek erejét, ők támadták válogatás nélkül szövetségeseinket és ellenségeinket, Ausztriát, németeket, románokat stb., mindenkit és mindenütt, ahol a felelőtlen lelkesedéstől és önbizalomtól a józan magyar érdeknek kellett volna a vezetést átvennie" (Szekfű Gyula?)

"Lelkébe óvakodtunk beletekinteni, megelégedvén ruha és beszédkülsőségeivel, végleg áldozatává esvén a tévedésnek, melytől Széchenyi halálos félelemben, kezét tördelve óvott bennünket: összetévesztettük a nemzetiséget a nyelvvel, a magyarságot a magyarul csevegéssel, a halhatatlan lelket a mulandó, színét váltó külsővel. Vétkünk a legsúlyosabb, mert az Ige, a Lélek ellen való." (Szekfű Gyula?)

"Közben hazajön a Miksa gyerek. Eleven, okos szemü fiu, beszédében, modorában semmi zsidós. De ezt én csak később állapitottam meg róla, mert most még a faji vonás is ismeretlen előttem." (Benedek Elek ?)

"A zsidóság sajátságai és tulajdonságai öröklőttek. Diszpozíciók, sok ezeréves gyakorlati fejlődés eredménye. Négyezer éves beidegzettség nem maradhat nyomtalanul a faj idegrendszerében." (Fejér Lajos)

"Az antiszemitizmus helytelen elnevezés. Mert feltételezi a zsidóság teljesen passzív szerepét e folyamatban. Ez tévedés. Amely faj a másikkal való keveredést, vagy pláne összeolvadást a hozzáférhetetlen valláserkölcs blokádja alá helyezi, az az emberi összetartozás érzését a legsajátabb módon, formailag és eredményében csak saját fajára korlátozta. Ezzel minden társadalmat, amelyben él, maga ellen provokál.
Az antiszemitizmus tehát, ha eszközeiben nem is - mert ugyancsak vét a tiszta emberi összetartozás érzése ellen - társadalmi folyamatában a zsidóság faji elfogultságának és korlátoltságának a reakciója." (Fejér Lajos)

"Mehet tovább, t. i. a zsidóság s elgondolkozhatik sorsán, melynek oka mégis csak őbenne lehet, különben nem térne vissza nemzedékről-nemzedékre s újra meg újra. Az antiszemitizmusnak, mintha mégis igaza volna, a zsidó mintha csakugyan rosszabb nép volna, mint a többi, mert csakugyan nincs még egy nép a világon, melynek a feljutottja olyan árulója volna az alulmaradottjának, mint a zsidó." (Ignotus)

"Nincs nekem a zsidókkal semmi bajom. Csak a szemtelen és tisztességtelen emberekkel van bajom, akik közt föltűnően sok a zsidó." (Esterházy Péter)

"Egy szörnyű faj ez a zsidó! Pedig ezek még a jobb példányok. Mi folyhatik a »tanácsköztársaság« adminisztrációjában és pénzkezelésében." (Jászi Oszkár)

"Ebben a mértéktelen antiszemitizmusban maga a zsidóság, sőt az egész magyar liberalizmus is bűnös. Az utolsó 25 év alatt a zsidókérdés tabuvá lett Magyarországon. Aki például megállapította a magyar zsidóság számbeli túltengését a szellemi élet vezető pozícióiban - amely éppen nem felelt meg sem országos átlagszámának, sem szellemi, erkölcsi fajsúlyának -, aki megjegyezte, hogy a zsidóság túlzott érvényesülése gyakran nem magasabb intelligenciát, csak tekintet nélkülibb könyököt és vastagabb arcbőrt jelent, aki analizálni merte a káros tulajdonságokat, amelyeket az évszázados gettó fejlesztett ki a zsidóságban, aki utalni bátorkodott arra, hogy idegen uzsorásoknak beözönlő csapatai mily veszedelmesek az egyszerű falusi kultúrára nézve, aki kritizálni merészelte a budapesti metropolisz zsidó entellektüel szellemi életének számos ízléstelen és ripők amoralizmusát - az ilyen ember rögtön közveszélyes, durva, műveletlen antiszemitaként állíttatott be, akit az egész sajtó lehurrogott, sőt lehetetlenné tett." (Jászi Oszkár)

"Egyik fő tünete ennek a betegségnek, hogy szakadatlanul vizsgálják önmagukat és a többi zsidókat, a zsidóságot figyelik magukban és ezért mind többé-kevésbé meg vannak hasonulva önmagukkal. Okoskodásuk, értelmük bonckésével akarnak segíteni magukon, de nem bírnak, mert nincsen bennük igazi szeretet se maguk, se mások iránt, még világboldogító terveik, melyek nélkül nem lehet Schnitzer szerint zsidó, ha politikára adja magát. - még azok sem fakadnak emberszeretetből. Fanatikusok tudnak lenni, de nem hívők, okosak, de nem bölcsek, jót tudnak tenni szeretet nélkül, megállapodni sohasem tudnak, nem tudnak eljutni egy állandó életfilozófiáig, a belső nyugtalanság űzi őket, hogy menjenek mind tovább, tovább." (Schöpflin Aladár)

"Az arcuk se volt épp igen bizalomgerjesztő: szétálló fülek, előremeredő orrok, beesett, apró, ravasz fényű szemek. Csakugyan, zsidóknak látszottak, minden tekintetben. Gyanúsnak, és egészükben idegenszerűeknek találtam őket." (Kertész Imre)

"Míg ti Hévizen bélfürdőztök, engem megint operáltak, most a jobb oldalon. Megint jól sikerült, de volt u.ott egy sérv is és az orvos bekakált, összevarrta. Nem szabad zsidó sebésszel szóba állni. Most majd később megint befekhetek a sérvemmel! Egy baja volt Hitlernek, szerintem, hogy félmunkát végzett." (Örkény István)

"Még szociálisan is csupán botcsinálta közösségnek ismerem a zsidóságot." (Radnóti Miklós)

"Néha nézegetem a zsidó lapokat... féltehetségek és gyönge tehetségek menekülnek egy kis meleg közösségbe, mert a szabad írói versenyt nem bírták volna zsidótörvény és 1942 nélkül sem, és két-három ragyogó költő és író kenyérért, száraz kenyérért és nagyon kicsinyke elismerésért." (Radnóti Miklós)

"Nagy csalódás, új, csúf kis templom, néhány tincses gyerek és zsidó sivárság, unalom. Este újra bombázzák Pestet." (Radnóti Miklós)

"Micsoda zseniális, szörnyűséges nép ez a zsidóság. Évezredek óta gyűlölik, irtják, pogromozzák, de ha lélegzethez jut, percek alatt meggazdagszik, nyilván pökhendivé, irritálóvá lesz, akkor ismét inkvizíció, pogrom, holocaust, s megint elölről. Az emberiség kovásza." (Karinthy Ferenc)

"Pat tegnap este egy zsidó társaságban volt. Azt mondja, elviselhetetlen, mit csúfolódnak össze a karácsonyon és az űrhajósokon, de különösen a karácsonyon: gusztustalan volt, ízléstelen. Pont ezen az estén akarják bizonyítani, hogy ők milyen jó zsidók?" (Karinthy Ferenc)

"Hiába, a zsidók azért zsidók." (Karinthy Ferenc)

"Külön tanulmány a pesti zsidó újságírók, akiknek ugyan mindnek van rokona Tel-Avivban, de most olyan kéjjel gyalázzák Izraelt és a zsidókat, mint az őseredeti nyilasok. Ja persze, ha lehet, a párt mögé bújva! Ilyenkor én is antiszemita leszek, de nem az izraeli »mesterkedésektől«, hanem ezektől a pesti firkászoktól, akik mindig túlnyalnak." (Karinthy Ferenc)

"Aki zsidók véréből kisarjadt, az szükségszerűen megváltoztathatatlanul zsidó, ha az összes faji jellegvonások ellentéte lenne is és ha a legvadabb gyűlölője is fajának. A testét, a Szükségszerűségnek eme mikrokozmikus szimbólumát, nincs képességében megváltoztatni, és a test hordozza a fajt..." (Szerb Antal)

"Heinét zsidó faji adottságai különösen alkalmassá tették a nagy kőtábla-rombolásra: szentimentalizmusnak és gyilkos iróniának az állandó keverése Byron számára különcség volt, Heine számára természetes önkifejezés, mert szentimentalizmus és irónia minden zsidóban közvetlen szomszédok. Mikor így megtalálta a sémát az önmaga kifejezésére, az egész költészetet közvetlen önkifejezésnek használta fel. A versei többé nem szerelemről és tavaszról szóltak, mint a klasszicista versek, hanem egyszerűen Heinrich Heinéről és semmi másról. A kifejezésbeli közvetlenség szintén zsidó faji adottság: a zsidó lélek sarkalatos ellentéte mindennek, ami egyenruha, ami koturnus, ami ünnepélyesség, ami szigorú forma. A zsidóság általános formabontó hatása részben ebből az iszonyodásból származik." (Szerb Antal)

"Minden egyéniség-hajhászatom mellett megmaradok kaméleonnak." (Szerb Antal)

"Nem azért akarnak világforradalmat, hogy az alsó osztályoknak jobb legyen, hanem azért, hogy megszűnjék a különbség zsidó és nem-zsidó között." (Szerb Antal)

"Kétségtelen, hogy a pesti zsidó tájszólás nem tartozik a szép nyelvek közé, öszvér-nyelv révén." (Szerb Antal)

"Nincsen kifejlett zsidó önkritika. Ha van, akkor némelyik szerző feladja a zsidóságát és áttér keresztény vagy muzulmán hitre. Az önkritikusból önmegtagadó lesz." (Konrád György)

"Én soha nem adtam hitelt azoknak a mendemondáknak, hogy a zsidók ilyenek meg olyanok. Azt hittem, emberek, mint bárki más. Hát nem. Nem olyanok. Előítélet?! Maga a véres valóság. Irtóztató, hogy a lányomban zsidó vér is folyik. Ezt soha nem fogom megbocsátani magának." (Spiró György)

"Ki találta fel a kiválasztott nemzetet, amely minden más nemzet fölött áll, ezt a náci eszmét? Hát a zsidók, négyezer éve, nem? Túlkompenzáltak a szerencsétlen nyomorultak, és úgy maradtak. Ez a világszerte rendszeresített faji-törzsi logika, ez a tűrhetetlen. Ez a náci gondolat. Ez a vér mítosza. És nekem mindegy, milyen nációhoz vagy valláshoz tartozók hirdetik." (Spiró György)

"Miért csak a zsidókat? Nem csak zsidókat irtottak ki ebben a században, és nem csak Európában, a többi kiirtott milliók után mégse jár kárpótlás!" (Spiró György)

"A zsidó és a német elem alátúrta és szétrágta a magyar államot, s egy gyönge pillanatában meg is kaparintaná." (Nádas Péter)

"- Én kiverem belőled azt a rohadt, zsidó véredet!" (Nádas Péter)

"Az ott egy zsidó." Ez a hang rontotta el a tengert is. Megtévesztően magas homlokával egy hájas hát felé int. „Honnan tudod?” „A tarkójukról megismerem őket!” „Ebben biztos vagy?” „Itt üzletelnek egész nap. Hogy be nem szakad a terpeszkedő picsájuk alatt a szék!" (Nádas Péter)

"Magyarországot – nem a zsidók – de zsidók tették tönkre! Ötszáz zsidó... Én mondom ezt, aki magam is zsidó vagyok." (Vészi József)