Zsidó faj

A hu-Rightpedia wikiből
Az 1940-es évekból egy kollázs a zsidó fajról: Keleti, hamita, előázsiai, néger: A zsidó fattyú

Nincs egységes zsidó faj. A zsidó faj kifejezéssel a zsidóság faji beütéseit próbálják csokorba kötni. A zsidók fajilag keverékfaj, melynek két fő alkotórésze az orientális déli zsidók vagy szefárdok, akik a zsidóságnak kevesebb mint 10%-át teszik ki, és az előázsiai askenázik, akik a zsidóság több mint 90%-át alkotják.

Általános kinézeti jellemzők

Típustól függetlenül többek között a következő jellemzők utalhatnak az illető zsidó voltára:

  • Húsos orr, kampós orr, karvalyorr (az orrcimpák alsó széle felfelé ívelt és a felső határvonaluk is kirajzolódhat).
  • A fülek átlagostól eltérő formája és extremitásai (elálló, szokatlanul nagy vagy kis kerek, rojtos szélű, konkáv hátsó vonalú fül, nagyméretű lecsüngő ill. lenőtt fülcimpa).
  • Csapott homlok
  • Táskás, ráncos, esetleg sötét keretes szem
  • Vastagabb alsó ajak (ezt gyakran bajuszt növesztve rejtik el, különösen politikusok)
  • Rés a két metszőfog között
  • Vörös haj
  • Férfiaknál erősebb csípő és ringó vagy kacsaszerű járás
  • Gesztikulálás
  • Orrhang, hadarás, raccsolás

Ezek a tulajdonságok a sokéves egymás közötti házasodás eredményei. Emellett vannak betegségek (pl. egyfajta immunbetegség vagy fény el nem viselése, stb...) melyekben csak zsidók betegednek meg.
A felsorolt jellemzők közül csupán egynek a megléte nem feltétlenül utal zsidó származásra, de több jellemző együttesen, illetve a személy tipizálható társadalmi mozgásával és tevékenységével kombinálva már nagy valószínűséggel azonosíthatjuk hovatartozását.

Elterjedt karakterelemek

A zsidók körében legtöbbször előforduló arcbéli és fejformát illető sajátosságok:

- Citromarc

Ezen karakterrel rendelkezőknél az előreálló fogsor következtében az arc száj körüli része az orr és áll között kiemelkedik és citromszerű formát ölt. A citrom-forma közepét telt ajkak ékesítik, a felső ajak megnyúlt (feltűnő az orr és száj közötti távolság), az orr felett induló szájat övező barázdák határozottan láthatók. Férfiaknál rendszerint csapott homlokkal és (főleg fiatalkorban) erős szemöldökkel párosul. Az arcberendezés miatt gyakori köztük a raccsoló vagy egyéb zsidókra tipikus beszédsajátosságal bíró (hadarás, stb...)

- Táskás vagy ráncos szem

Feltűnő, esetleg összehúzott szem, táskás vagy ráncos.

- Ívelt felső ajak

A felső ajak nagyon speciális, csak zsidóknál található ívelt formája, különösen beszéd közben tűnik fel. Gyakori zsidóknál a vastagabb alsó ajak is.

- Elálló fül (lapátfül)

- Csapott homlok

A homlok nem egyenes, hanem egészen a 45°-ig terjedő szögben csapott hátrafelé. Emiatt az agytérfogat kisebb, és a fej szerkezete kissé majomszerű.

- Cigányos arcvonások és/vagy bőrszín

Ezen karakterrel rendelkezők esetében gyakran ezek az elsőként szembetűnő jellegzetességek. Mélyen ülő fekete szem, sötét alsó szemhéj, nemritkán vastag szemöldök kíséretében. Az arcbőr sima és az átlagnál sötétebb árnyalatú. A haj rendszerint fekete (idősebb korban megőszülhet).


Főtípusok

A legkönnyebben definiálható főbb csoportok, amelyekhez való tartozás minden zsidó esetén könnyen eldönthető (a főcsoportok tagjai még nem feltétlenül hasonlítanak egymásra, de a közös tulajdonság határozottan felismerhető):

Északi típusok

Viszonylag ritka zsidók között, de, kevert faj révén, előfordul. Jellemzői: Szőke vagy világosbarna haj, kék vagy szürke szem, világos bőr, hosszúkás fej, arányos test, hosszú végtagok. Az átlagosnál valamelyest vastagabb ajkak és vékonyabb szálú haj azonban itt is felfedezhető. Esetenként vastagabb alsó-ajak, elálló fülek, húsos vagy hajlott orr mutatják a keleti eredetet.

Sarah Jessica Parker típus (északiak)

Hosszúkás arc, jellegzetes lefelé kiszélesedő orr, kiugró kerek áll, enyhén göndörödő haj.

Kovács László típus (északi, táskás szemű)

Enyhén hosszúkás arc, magas, viszonylag egyenes homlok, határozott szemöldök, nagy fül, nagy egyenes orr, táskás szem, erős áll.

Keleties típusok

Mandulavágású szem, nem túl magas termet.


Vörös zsidók (Kabos-Geszti típus)

Nem a leggyakoribb, de a legjellegzetesebb karakterekkel rendelkező és egyben legkönnyebben felismerhető zsidó típus, melyet a köznyelv csak "vörös zsidók"-nak nevez. Jellemzőjük a rövid, erősen göndör vöröses haj és a szeplős (főleg fiatalabb korban), szintén vöröses árnyalatú arc. Bizonyos variációiban a haj határozott vörös helyett lehet szőkébe hajló vagy világosbarna is (idős korban pedig őszes), de az arcvonások és a bőrszín árnyalata ilyenkor is árulkodóak lehetnek. A vörös haj általában keverékekre jellemző, ebben az esetben viszont inkább zsidó jellemzőnek nevezhető. Némelyek a vörös zsidók tulajdonságait a kazár eredetre vezetik vissza.

A vörös típus női változata

A görögös típus

Viszonylag gyakran találkozhatunk vele, jellemzője a sötétebb bőr, a hullámos haj, melyet fiatalabb korukban nemritkán közel mikrofon-frizurává növesztenek, keleti, dél-európai (mediterrán) arcvonásokkal párosul.

Rózsa-Zentai típus (görögös alfaj)

Vékony szálú haj, kerek táskás szemek, vastag száj, mély száj körüli barázdák.- hasonlít a Walter Matthau típushoz, de a haj nem egyenes szálú.

Gene Wilder típus (görögös alfaj)

Sűrű göndör haj, sasorr, enyhén táskás szemek, vastag száj, erős áll.

Vágó István típus (görögös alfaj)

Hamar őszülő enyhén göndör haj, az átlagnál vastagabb száj, erős szemöldök. A típushoz tartozók előszeretettel növesztenek pofaszakállat - az arcvonások rejtése mellett főként hogy ily módon is magukra ölthessék a bölcsek kövét birtokló arckifejezést.

Simor-Lányi típus

Kis kerek fej, apró, táskás, lefelé hajló szemek, fekete, nem túl göndör haj.

A görögös típus női változata

Marsovszky-Szabó Timea altípus (görögös/női változat)

Hosszú száj, nagy, kifejező szemek.A főtípusokhoz még nem besorolt típusok

Az itt felsorolt csoportok tagjai már ténylegesen is hasonlítanak egymásra, azonban a kevert származás miatt nem lehet őket egyértelműen a főcsoportok valamelyikébe illeszteni.

A Sas-Demján típus

Csapott, széles és magas homlok, ritkás haj.

A Karsai-Mágó típus

Erős szemöldök, jól fejlett orr, szúrós tekintet (szeme alja sötét, enyhén vöröses), vastag száj, viszonylag egyenes barna haj (később megőszülhet).

A Máté-Bakos típus

Világos haj és bőr, hosszúkás fejforma, másokkal törődő, anyás viselkedés.

Jeff Goldblum típus

Hosszúkás fej, nagy, kidülledő szemek, határozott orr, vastag ajkak, fekete haj.

Walter Matthau típus

Határozott orr és arcvonások, vastag száj, citromarc, erős állkapocscsontok, ami enyhén majomszerű kinézést kölcsönöz, nagy fül, vastag szemöldök, sötét haj (később megőszülhet). - hasonlít a Rózsa-Zentai typushoz, csak a haj nem hullámos vagy göndör.

Ehud Barak típus

A homloknál keskenyedő fej, mélyen ülő szemek, az átlagnál vastagabb száj, vékony szemöldök.

Móse Dajan típus

Kerek fej, széles arccsontok, csapott homlok, közepes ajak, világos bőr, ritkás haj, a száj nem vastag, de az alsó ajak erősebb.

Tordai-Verebes típus (Móse Dajan altípus)

A homlok nem egyenes, hanem egészen a 45°-ig terjedő szögben csapott hátrafelé. Emiatt az agytérfogat kisebb, és a fej szerkezete kissé majomszerű.

Trockij típus

Érzéki, vastag száj, hullámos, dús haj, nagy, viszonylag egyenes orr, magas homlok, sötét haj és bőr. Éles tekintet, határozott vonalú szemöldök, átlagosnál nagyobb fülek. Vastag száját általában bajusszal álcázza, előszeretettel hordja a jellegzetes kör alakú lencsés szemüveget.

Teller Ede típus

Vastag szemöldök, méretes orr, az átlagosnál vastagabb száj, nagy fülek, egyenes szálú, sötét haj, határozott áll. A tudományos pályák iránti vonzódás, melyet alkalmanként hajlandók a többségi társadalom javára is fordítani.

Irodalom