Zsidó hazugságok

A hu-Rightpedia wikiből
Zsidó (karikatúra)
A képernyőről ömlik rám a zsidó hazugság - Dalszöveg

A közéletben és a médiában gyakran találkozunk tipikusan zsidó hazugságokkal. Ezeket kötjük itt csokorba, és melléjük írjuk a valóságot.

Jézus zsidó volt.
Jézus nem volt zsidó, ő Isten fia volt, akit a zsidók ellenségüknek tekintenek és megfeszítettek.
Jézust a rómaiak feszítették meg.
Jézust a zsidók feszítették meg, előtte többször megpróbálták megölni.
A zsidó a legősibb egyistenhitű vallás.
Voltak korábban is monoteista vallások, melyeket a zsidók lemásoltak.
A zsidó vallás teljesen normális vallás, mint bármelyik másik.
A zsidó "vallás" szekta, mely nem foglalkozik a túlvilággal, az emberiséggel, az igazsággal és szeretettel, csak evilági harácsolással. Jézus eljövetelével ez a "vallás" értelmetlenné vált.
A keresztény vallás a zsidó vallásból jött létre, ahhoz kapcsolódik.
A keresztény és a zsidó vallás üzenetében semmi közös sincs, ellentétesek egymással. Az egyik a szeretet és igazság, a másik a gyűlölet és hazugság vallása.
Púrimkor a zsidók a perzsáktól való megmenekülést ünneplik.
Valójában 75 000 perzsa Kr. e. 5. századi lemészárlását ünneplik.
A zsidókkal szembeni vérvádak pusztán rágalmak.
A zsidók bizonyítottan sok keresztény gyereket gyilkoltak meg már rituálisan, elsősorban húsvét környékén, részben egyértelműen bebizonyították a gyilkosságot, részben maguk a tettesek ismerték el a tettet.
A zsidó a Biblia szerint Isten által kiválasztott, felsőbbrendű nép.
A zsidó isten gyűlöletes, bosszúszomjas és gonosz, a zsidó népet felsőbbrendűnek, más népeket alsóbbrendűnek, gyűlöletesnek, istentelennek mutatja be, eltiprásukra, elpusztításukra szólít fel az Ószövetségben, tehát a zsidó tényleg "kiválasztott" nép, ám egy gonosz isten által, már maga a "kiválasztás", a többi nép megszentségtelenítése is gonosz szándék műve.
A zsidók tanai a jót terjesztik, nemes gondolatok gyűjteményei
A zsidók tanai a gonoszság gyűjteményei. Az Ótestamentum tele van népgyilkosságokkal, vérfertőzéssel, családirtással, aljasságokkal, a talmud pedig szinte kizárólag aljasságokat, jó esetben hülyeségeket tartalmaz. Rendkívül veszélyes gyűlöletirodalom, mely "híveit" mindenki más gyűlöletére, becsapására, kirablására, kiirtására, rabszolgasorba taszítására hívja fel. Az emberiség védelmére minden formában be kellene tiltani, megsemmisíteni, bármilyen formájú fölbukkanását a legszigorúbban büntetni. (halálbüntetés!).
A talmud emberséges és bölcs szövegeket tartalmaz.
A talmud, a zsidóság legfontosabb könyve tele van gyűlölködéssel, rasszizmussal, különböző nem zsidók elleni aljas bűnökre, gyilkosságokra buzdít és gyalázkodik. Ahol nem gyűlölködik, és éppen nem mások leigázásának módozatait taglalja, ott hülyeségeket tanít.
Zsidóknak származásuk alapján joguk van Palesztinában élni.
A ma élő zsidók döntő többsége nem a valaha Palesztinában élt zsidók leszármazottja, hanem Kazár eredetű. Akinek Palesztinában joga van élni, azok a Palesztinok.
A zsidók nem kezdtek vérengzésbe és nem öltek meg világszerte legalább félmillió embert Kr. u. 115-117 között az ún. Kitosz háborúban.
A zsidók a Római Birodalom különböző részein, Cipruson, Cyrenében, Alexandriában, Mezopotámiában, Palesztinában és más területeken összehangoltan kezdték megölni a nem zsidó lakosságot és mindenféle bűncselekményeket elkövetni ellenük. Ez volt a második nagy zsidó-római konfliktus (Kitosz háború), melyet Traianus császár veretett le. A zsidók sok helyen megfőzték és megették áldozataikat, beleiket magukra aggatták, vérüket megitták, stb. Cipruson és Cyrenében is több mint 200 000 embert öltek meg. A történelemkönyvekből azonban sikeresen kitörölték ezt az eseményt.
A zsidók nem irtották ki majdnem a ciprusiakat, amikor erre lehetőségük nyílt Cipruson.
A zsidók Kr. u. 116-117 között majdnem kiirtották a ciprusiakat (240 000 embert), valószínűleg honfoglalási szokásaiknak megfelelően. Az érkező római haderők elkergették a zsidókat, és örökre megtiltották, hogy zsidó valaha is Ciprus földjére lépjen.
Az első római-zsidó háborúban (Kr. u. 66-70) a kegyetlen rómaiak sok ártatlan zsidót pusztítottak el.
A zsidók eszüket vesztve kegyetlenkedtek, több pártra szakadtak, a rómaiakon kívül egymást is gyilkolták, nem fogadták el a sokkal erősebb római haderők békeajánlatát, hanem őrült módon bíztak győzelmükben a biztos vereség árnyékában is. Mai szemmel kommunista eszmék uralkodtak, minden előkelő, gazdag vagy nemesebb lelkű embert kiirtottak maguk közül. Ezért Titus serege még nagyobb pusztítást végzett, a saját maguk okozta pusztításon túl.
Bar Kohba jeles történelmi alak, szabadságharcos volt.
Bar Kohba hamis messiás volt, a Kr. u. 132-135-ös Bar Kohba-lázadás vezetője, aki azzal büszkélkedett, hogy anyja szajha volt. A zsidó felkelők ekkor használták először a kommunista ötágú vörös csillagot a sapkájukon, megveszekedettségük sok római és zsidó halálába került.
A kegyetlen rómaiak folyton irtották az ártatlan zsidókat.
A zsidók folyton lázadoztak, gyilkoltak, belső ellenség voltak, ám a rómaiak sosem alkalmaztak túlzott büntetést velük szemben.
A zsidók nem árulták el Bizáncot a perzsák oldalára állva Kr. u. 613-ban, és nem irtottak ki 90 000 keresztényt.
A zsidók aktívan részt vettek a bizánci-perzsa harcokban a perzsák oldalán, melyben Bizánc alulmaradt a perzsákkal szemben. Ezután a zsidók megkapták Palesztinát a perzsáktól, és 614-ben megöltek mintegy 60-90 000 keresztényt Jeruzsálemben (Jeruzsálemi népirtás), sok keresztényt kizárólag e célból vettek meg. Természetesen ezt az eseményt sem reklámozzák. A zsidók a bizánciak visszatérése után rögvest átálltak a bizánciak oldalára, ám a császár nem hitt nekik, és alapos zsidóüldözésbe kezdett, teljesen érthetően.
A zsidók nem harcoltak Mohamed ellen, és nem ölték meg.
A zsidók háborúztak Mohamed ellen, de vesztettek, ezért megmérgezték őt. (Lásd Mohamed és a zsidók)
A muhi csatában azért vesztett a magyar fél, mert az ellenség túlereje legyőzte
A muhi csata előtt egy Tik vagy Tika nevű zsidó hírszerző informálta a mongol felet a magyar hadállásokról, valamint zsidó uzsorások pénzügyileg elszegényítették az országot, ez tette lehetővé a mongol győzelmet.
A mohácsi csatavesztés az ellenség túlerejének következménye
A mohácsi csata előtt zsidó uszítók heccelték a magyar parasztságot lázadásra, noha a belső összefogás lett volna fontos. A nem megfelelő látszámú magyar sereg megjelenése Mohácsnál Szerencsés Imre (Fortunátus) nevű zsidó kincstárnok sok éves rabló tevékenységének az eredménye, amely miatt nem tudták a magyar hadviselőket megfelelően felfegyverezni és ellátni.
A Dózsa György-féle parasztfelkelés a parasztok elégedetlensége miatt tört ki.
Szerencsés Imre zsidó kincstárnok elsikkasztotta a keresztes sereg pénzét, ezért tört ki a felkelés.
A "francia forradalmat" franciák csinálták
A "francia forradalom" zsidó spekuláció (gabona összeharácsolása és elrejtése) és zsidó uszító tevékenység, úgynevezett "osztályok" definiálásának és azok összeugrasztásának eredménye. Annak különös kegyetlensége és embertelensége (tudósok megölése, emberek lenyúzása, vérpadok állítása országszerte, terror, ...) zsidó végrehajtók és háttéremberek működésének eredménye. Robespierre és Danton zsidók voltak.
Marx, Engels, Lenin és Sztálin zsidósága - a rabbi szerint Marx keresztényként nevelkedett, Engels, Lenin és Sztálin nem voltak zsidók. [1]
Marx zsidó rabbi családból ered, így aligha volt lehetősége keresztényként nevelkedni. Engels is zsidó volt [1], Lenin anyai részről zsidó, életmódja önmagáért beszél, kereszténygyűlölete közmondásos volt, párja zsidó nő volt, Sztálin esetében pedig apai oldalról állt fönt a zsidóság, valamennyi felesége zsidó volt, otthon jiddisül társalogtak; tény, hogy az úgynevezett tisztogatások idején valóban elítéltetett néhány (százalékában elenyésző arányú) zsidót is.
Churchill, Roosevelt, Sztálin, Lenin, Fidel Castro, Eisenhower, Mustafa Kemál Atatürk, Kádár János, Antall József, Haynau, stb. nem zsidók.
Zsidók.
Abraham Lincoln amerikai elnököt magányos merénylő lőtte le 1865-ben.
Lincolnt zsidó bankárok lövették le a bizonyítottan zsidó orgyilkossal, John Wilkes Booth-al.
Solymosi Esztert nem a zsidók ölték meg rituális módon.
Bizonyítottan zsidók ölték meg, még a sakter fia is elmondta vallomásában, de a nemzetközi zsidó tőke megvette a felmentő ítéletet.
Az oroszországi pogromokban 6 millió zsidót öltek meg a 19. század végén, 20. század elején.
Ez zsidó kitaláció, a sajtó által terjesztett hatalmas hazugság, ahogy bármely 6 millió zsidó áldozattal járó mítosz is az.
Az ifjútörök mozgalom tagjai, az örmény holokauszt felelősei törökök voltak.
Az ifjúrökökök többnyire zsidók voltak (lásd Dönmeh) - valószínűleg Mustafa Kemál Atatürk is -, akik mintegy egymillió örményt mészároltak le 1915-23 között.
Az adósság, az infláció természetes a világban.
A zsidó bankárok kezdettől igyekeztek eladósítani Amerikát, több elnök ellen merényletet rendeltek el (Lincolnt és Kennedyt sikerült is megöletniük), majd 1913-ban különböző machinációkkal kizsarolták a FED létrehozását, mely a pénzkibocsájtásért felelős, így folyamatosan eladósítja Amerikát és ezzel az egész világot.
1918. október 31-én ún. őszirózsás forradalom zajlott le.
Zsidók által évek óta előkészített patkányforradalom zajlott le, a miniszterelnököt megölték, helyére a hazaáruló, degenerált Károlyi Mihályt ültették a zsidók, a hadsereget lezüllesztették, szélnek eresztették, majd átadták a hatalmat a zsidó kommunistáknak, ezzel védtelenné vált az ország, és nagy részét harc nélkül elragadta az ellenség.
A "háborúért felelős" Tisza Istvánt az őszirózsás forradalom népe ölte meg felháborodásában.
A háborút kezdettől ellenző Tiszát bizonyítottan zsidók ölték és ölették meg aljas kegyetlenséggel, halálát a zsidó értelmiség évek óta kívánta, többször hajtottak végre merényletet ellene. Tisza ellenezte a háborút és államférfi volt, ellentétben a degenerált, magyarellenes Károlyival.
Károlyi Mihály pozitív történelmi alak, a forradalom miniszterelnöke, úgymond rendes ember volt, aki még saját földjét is szétosztotta.
Károlyi zsidóbérenc volt, Trianon egyik felelőse, magyarellenes, a patkányforradalom bábja, csak elzálogosított földjeit osztotta szét. Azt mondta, hogy minél kisebb az ország, annál nagyobb lesz ő. Még családja is szégyellte a nyomorultat.
A zsidóknak semmi közük nincs a tanácsköztársasághoz.
A tanácsköztársaság olyannyira zsidó intézmény volt, hogy Garbai Sándoron kívül az összes vezető terrorista, Kun Bélával elkezdve zsidó volt.
Nem a zsidók a felelősek Trianonért.
Az I. vh utáni Párizs környéki békediktátumok háttéralakjai zsidók voltak. Erről Benjamin Freedman részletesen beszámol. Továbbá a szomszédainál jóval erősebb magyar hadsereget zsidók verték szét (Linder Béla hadügyminiszter és a tanácsköztársaságiak) és zsidók züllesztették le a közmorált, holott minden ellenségünket visszaverhettük volna a vh után megmaradt hadseregünkkel.
A trianoni katasztrófa szükségszerűen következett be.
A trianoni békediktátumra, az ország nagy részének elszakítására sohasem került volna sor, ha Linder Béla, a hazai zsidó értelmiség, a Károlyi-csoport, majd a tanácsköztársaság zsidó vezetői nem fejtik ki bomlasztó tevékenységüket. A magyar hadsereg a háború után a kor szakértői és a józan ész szerint is elég erős és motivált lett volna, hogy visszaverje a szomszédos országok gyenge, lepusztult haderőit, a nagyhatalmak pedig érdemben nem avatkoztak volna be más országok harácsolása végett, ahogy Törökországban sem tették.
A zsidókat azért nem szeretik, mert tehetségesebbek és sikeresebbek, mint környezetük.
A zsidóknak nincsenek alkotó tehetségei. Nincs Bachjuk, Newtonuk, Leonardo da Vincijük. Azért sikeresek, mert csoportban működnek, gátlástalanok, istenük a pénz és a hatalom. A tehetséges népeket önmagában pozitív tulajdonságaikért nem utálják.
A zsidókat azért nem szeretik, mert mindenhol a kisebbséget és a másságot képviselik.
A legtöbb kisebbséget és a más kultúrájúakat nem utálják, csak a zsidókat. A probléma a zsidókkal a gátlástalanság, pénzsóvárság és hatalomvágy, a kisebbségtámogatás pedig eszközeik egyike.
Vannak jó és rossz zsidók, ahogy bármelyik másik népben is vannak jók és rosszak.
Teljes körű, alapvetően terhelt identitásuk, archetipikus viselkedésformáik miatt nincsenek jó zsidók, illetve elhanyagolható az arányuk, éppen úgy, ahogy nincsenek jó kéjgyilkosok sem. A "zsidó" és "jó" szavak kölcsönösen kizárják egymást.
Einstein zseniális fizikus volt, aki jelentős mértékben hozzájárult a fizika fejlődéséhez.
Einstein perverz csaló volt, aki zsidó módra mindig mások ötleteit vette át és használta fel. A relativitáselméletet is másoktól vette át, később pedig a zsidó világsajtó zseninek kiáltotta ki. Jellemét mutatja, hogy Németországra atombombát szeretett volna ledobatni és támogatta a palesztinai zsidó gaztetteket és területrablásokat.
Zsidók azért ellenségesek a kapitalizmussal szemben, azért bolsevisták, mert a kapitalizmus kirekeszti őket.
A kapitalizmus zsidó "találmány". Kapitalizmusban a zsidók tipikusan lényegesen gazdagabbak, mint környezetük, de zavarja őket, hogy nem övék a teljes hatalom. Ezért lázadoznak. A bolsevizmus teljesen zsidó rendszer, abban mindent ők uralnak, a rendszer azonban esztelen és pusztító, ezért nem képes a túlélésre.
A Szovjetuniót orosz forradalmárok hozták létre. Ők működtették a tömeggyilkos Csekát majd a KGB-t Gulag haláltábor rendszert is.
A Szovjetuniót létrehozók szinte kizárólag zsidók voltak. A vezetőség, Lenin, Szverdlov, Kamenyev, Sztálin (apai részről), Andropov, Gorbacsovig és Jelcinig bezárólag döntő többségében zsidókból állt, A Cseka és KGB vezetősége zsidókból állt, a Gulag vezetősége, a Jagoda család és társaik szintúgy.
Az ukrajnai éhínség az 1930-as évek kezdetén a rossz időjárás következménye
Az ukrajnai éhínség előzménye az volt, hogy döntő többségükben zsidó kolhoz-szervezők elkobozták a parasztok munkaeszközeit, jószágát és vetőmagját. Az éhínség ideje alatt döntő többségükben zsidó Cseka terroristák járták a falvakat élelmiszert elkobozva és embereket irtva. Az időjárás nem volt sem rosszabb, sem jobb, mint az éhínséget megelőző vagy az azt követő években.
Sztálin antiszemita, gonosz gój volt, aki zsidók millióit irtotta ki. A szovjet rendszer minden gonoszsága az ő nevéhez fűződik.
Sztálin zsidó eredetű volt apai részről, mindhárom felesége zsidó volt, otthon jiddisül társalogtak. Népirtásai áldozatai döntő többségükben nemzsidók voltak, néhány zsidó, százalékarányban nagyon csekély számú, áldozatul esett tisztogatásainak. Sztálin nem volt semmivel sem gonoszabb mint a tömeggyilkos zsidó Lenin, vagy az őt követő terroristák, mint Hruscsov, Andropov és a többi.
A gazdasági válságok mintegy maguktól jöttek létre, "gazdasági szükségszerűségek" váltották ki őket
A gazdasági válságok mögött mindig és mindenkor zsidók álltak, és céljuk ezzel a gójok még erőteljesebb kifosztása volt (lásd 1929-es gazdasági világválság).
Az 1929-es gazdasági világválság spontán alakult ki.
A 29-es válságot bizonyítottan zsidó bankárok szándékosan generálták, hogy még inkább megszedjék magukat. A 2008-ast szintén.
Horthy Miklós háborús bűnös és tömeggyilkos volt, aki több 100 000 zsidó haláláért felelős.
Horthy nem volt háborús bűnös, se tömeggyilkos. A zsidók munkatáborba szállításakor az ország nem volt független. Sőt, Horthynak sok 100 000 zsidó köszönhette, hogy Budapesten vészelhette át viszonylag biztonságban a háborút, Horthy nagyon sok lengyelül és más idegen nyelven beszélő zsidót is beengedett. Később Horthyt zsidók támogatták anyagilag Portugáliában.
Hitler gonosz volt és tömeggyilkos.
Hitler ellenségei voltak gonoszak. Környezete Hitlert kiváló, barátságos, erényes embernek írja le, akinek nagyságát mindenhol elismerték. Indokolt zsidóellenes tettei felelős és igazságos politikust sejtetnek, a világháború áldozataiért zsidó ellenségei (köztük Churchill, Roosevelt, Sztálin) voltak a felelősek. A történelem többi nagy, hasonló alakja (Nagy Sándor, Julius Caesar, Napóleon) sem volt gonosz.
Churchill és Roosevelt pozitív történelmi alakok.
Churchill és Roosevelt háborús bűnösök voltak, szükségtelenül robbantották ki és folytatták le a világháborút mondvacsinált okokra hivatkozva, sok millió ártatlan ember haláláért voltak felelősek. Ténykedésük folytán került 45 éves kommunista megszállás alá Európa keleti fele. Terrorbombázással és atombombázással több millió civilt ölettek meg.
A romániai vasgárda illetve a legionárius mozgalom magyarellenes mozgalom volt.
Nem volt magyarellenes. Román nemzeti mozgalom volt zsidóellenes éllel. Codreanu legionarizmusról szóló 800 oldalas könyvében egyetlen magyarellenes kirohanás sincs.
Németország robbantotta ki a második világháborút.
Anglia és Franciaország üzent hadat Németországnak 1939-ben a lengyel-német konfliktus ürügyét felhasználva. Németország békét akart a szigetországgal, Angliának nem volt ésszerű oka a háborúra.
Németország és szövetségesei álltak a bűnös oldalon az első és második világháború során.
Mindkét világháborúban az imperialista, gyarmattartó, a világot romba döntő hatalmak álltak a rossz oldalon, különösen a második világháborúban. A Párizs körüli provokatív, embertelen békediktátumok, a terrorbombázások, a történelem egyik legnagyobb gyilkosa, a tízmilliókat elpusztító zsidó Sztálin és a kommunisták, a háborút kirobbantó, milliókat kiirtó zsidó Churchill személye jól mutatja a győztesek gonoszságát. A második világháború létrejöttéért minden szempontból a későbbi győzteseket terheli felelősség.
Pearl Harbourt meglepetésszerű támadás érte 1941. december 7-én, ezért az USA kénytelen-kelletlen belépett a második világháborúba.
Az amerikaiak (Roosevelt és a zsidó klikk) kiprovokálták a japán támadást, és hagyták, hogy Japán megtámadja őket, ezzel ürügyet kreáltak a hadba lépésre.
A zsidókat 1933-45 között módszeresen irtották a koncentrációs táborokban és egyebütt. Ezt a zsidók holokausztnak vagy soának nevezik.
Nem irtották őket módszeresen. Részletesebben lásd: A holokauszt állítólagos eszközei
Az ún. holokauszt különleges történelmi esemény volt, mert a nácik ki akarták irtani a zsidókat.
A zsidókat nem akarták kiirtani, erre nincs semmilyen bizonyíték és nem utal erre semmilyen tényadat. A "zsidóüldözés" egyáltalán nem különleges esemény, a rómaiak miatt arányaiban sokkal több zsidó lelte halálát. Több népet is ki akartak irtani és sok népirtás történt a történelem során, tehát ez egyáltalán nem lett volna különleges történelmi esemény.
A zsidók büntető- és munkatáborokba terelése és egy részüknek ottani halála bűn volt.
A zsidók ilyenfajta kirekesztettsége, gettókba terelése megszokott a történelem folyamán, nagy részben maguk a zsidók kezdeményezték az elkülönülést a "tisztátlan" gojoktól, és az oka goj szemmel a zsidók más népek ellen irányuló barátságtalan tevékenysége.
6 millió zsidó halt meg az ún. holokauszt során.
Ez egy zsidók által jóval 1945 előtt kitalált szám, a valós szám ennek csak a töredéke, a II. vh során arányaiban is lényegesen több nemzsidó halt meg, mint zsidó. Jellemző a szám "valószerűségére", hogy amikor 1990-ben kicserélték az auschwitzi táblát, és az addigi 4 millió helyett 1.5 milliót írtak rá, a 6 milliós számon semmit sem változtattak, tehát a zsidó "matematika" szerint 6 - 2.5 = 6.
Magyarországon 600 ezer a magyarsághoz hű magyar állampolgárt deportáltak haláltáborokba 1944-45 között teljesen igazságtalanul.
A szám vitatott, véleményünk szerint 600 ezernél lényegesen kevesebb személyről volt szó. A ránk telepedett zsidók túlnyomó többsége nemcsak nem volt hű Magyarországhoz, hanem kifejezetten bomlasztó és pusztító eszmék részben tevőleges híve volt, lásd tömeggyilkosságaikat az ún. "tanácsköztársaság" alatt és a tudatosan több módon lehetővé tett trianoni országrombolást. Nem haláltáborokba deportálták őket, hanem munkatáborokba; ezekben a viszonylag magas halálozási arány a háború végén a szövetséges terroristák terrorbombázásainak, ebből következő ellátási és fertőtlenítési problémáknak volt a következménye.
Raoul Wallenberg zsidómentő hős volt.
Wallenberg zsidó emberkereskedő volt, több kiló aranyat találtak nála, amikor elfogták.
1945-ben felszabadultunk.
1945-ben elvesztettük a háborút és 44 éves judeokommunista megszállás alá kerültünk.
A Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombák szükségesek voltak, mert a japánok sosem kapituláltak volna.
A háború gyakorlatilag már véget ért akkorra, a bombát elrettentésként dobták le a zsidók, és 300 ezer ártatlan ember halt szörnyű halált.
A zsidók normálisan, hazafiasan viselkedtek az összes háború, forradalom és fegyveres konfliktus idején, melyek idején ugyanakkor nem volt zsidóellenesség.
A zsidók többsége hazaárulóként viselkedett, főleg a két világháború idején, amikor az ellenséget segítették és minden igyekezetükkel a befogadó ország ellen tevékenykedtek és bomlasztottak, akár fegyverrel is harcoltak az ország ellen. Tevékenységük nyílt hazaárulásnak tekinthető. A háborúk és forradalmak idején mindig felerősödött a lakosság zsidóellenessége.
A zsidók zsírjából szappant, bőrükből lámpaernyőt készítettek, gázkamrákban elgázosították vagy árkokban elégették őket, összezsugorították a fejüket és különféle kínzásokat hajtottak végre rajtuk a németek 1939-1945 között.
Ezek a zsidó rabok tömeges, összehangolt hazugságai, melyeknek semmi valóságalapja nem volt. Kecskebőrt állítottak ki állatbőrként, múzeumi indián fejeket "meggyilkoltak feje"-ként a lakosság megrémisztésére. Auschwitzben és környékén a talajvíz szintje 60cm, ezért semmiféle gödrökben égetés nem lehetséges ott.
Anna Frank fiatal zsidó lány naplót írt a zsidók hollandiai üldözéséről.
A naplót apja hamisította a lány halála után golyóstollal, melyet csak később találtak fel. A napló stílusa nem egységes, és nem vall fiatal lányra.
George S. Patton amerikai tábornok autóbalesetben halt meg 1945-ben a háború után.
Patton keményen zsidó- és kommunistaellenes volt, aki megrökönyödésének adott hangot és tiltakozott a német hadifoglyokkal való bánásmód, millióik gyors meggyilkolása láttán, beszámolt a zsidók viselkedéséről és folytatni akarta a háborút a Szovjetunió ellen, ezért a zsidók meggyilkolták.
A 2. vh után nem tartották embertelen körülmények között a német hadifoglyokat, és nem öltek meg így több milliót közülük.
A zsidó Eisenhower és társai bosszúból embertelen körülmények között tartották a német hadifoglyokat a Rajna menti táborokban, akik közül rövidesen több millióan meghaltak.
A nürnbergi perben igazságot szolgáltattak a győztesek a bűnösök megbüntetésével.
A nürnbergi kirakatperben ártatlan embereket, katonákat, újságírókat, hazafiakat ítéltek halálra, miután kegyetlenül megkínozták őket. A "per" valójában lincselés, a "törvényeket", melyek alapján embereket elítéltek, 1945 után kreálták, az ún, "bizonyítékok" hazugságok és hamisítások halmaza, a "per" fő szereplői vádlói és bírói szerepben 70% fölött zsidók voltak.
A délvidéki vérengzés, mely jelentéktelen esemény volt, a szerbek jogos és arányos bosszúja volt a bűnös magyarok ellen.
A délvidéki vérengzést zsidók irányították Mosa Pijade zsidó vezetésével, ártatlan emberek tízezreit kínoztak és öltek meg középkori módszerekkel. Az előzmény egy a háborúban megszokott partizánakció megtorlása volt csupán az egyébként ellenségesen viselkedő zsidók és szerbek ellen, és sokkal kevesebb áldozattal járt.
1945-1990 között Magyarországot kommunisták uralták, és a zsidók is szenvedtek ez alatt a rendszer alatt.
1945-1990 között Magyarországon zsidó terrorrendszer volt, a részeges Dobi Istvántól eltekintve az összes felsőbb vezető zsidó volt, akik az országból börtönt csináltak, kifosztották és saját javukra eladósították az országot, a gazdaságot messzemenően tönkretették.
A kommunizmus a vége felé lett beteg (Idézet a "Szomszédok" c. TV-film sorozatból)
A kommunizmus torzszülött, velejéig beteg és romlott rendszer. Zsidók legförtelmesebb terrorrendszere.
A kommunizmus több mint 100 millió áldozatáért nem a zsidók a felelősek.
A kommunizmust zsidók találták ki, a szovjet kommunista vezetők (pl. Sztálin, Lenin) zsidók voltak, a gulag haláltáborok vezetői és a gyilkosok is zsidók voltak (Frenkel, Jagoda, ...).
Folke Bernadotte palesztinai ENSZ-közvetítőt, humanistát, a svéd királyi család tagját ismeretlenek gyilkolták meg Jeruzsálemben 1948-ban.
Bernadottét a zsidó terrorszervezet, a Stern-csoport gyilkolta meg többek közt a későbbi izraeli miniszterelnök, Jichak Samir terroristavezér utasítására, mivel Bernadotte Palesztina igazságosabb felosztását javasolta, és beszámolt a zsidó gyilkosságokról, hozzáállásról is.
Konrad Adenauer nyugatnémet államfő ellen nem követtek el sikertelen bombamerényletet a zsidók 1952. március 27-én.
Menachem Begin Irgun-terrorvezér, későbbi izraeli miniszterelnök utasítására merényletet követtek el Adenauer ellen, amit eltussoltak, hogy az örök áldozati szerepben tetszelgő, hazug zsidók ellen ne nőjön az ellenszenv. Egy német meghalt a merényletben, a terroristákat szabadon engedték.
A nemzetiszocialisták bűnöket követtek el.
A nemzetiszocializmus fantasztikus korszakot jelentett Németországban, az emberek jólétben, boldogságban éltek, büszkeség töltötte el őket, a társadalom parazitáit, ellenségeit eltávolították és megbüntették, magas volt a gazdasági növekedés.
A nemzetiszocializmusnak nagyobb bűnei voltak, mint a kommunizmusnak.
A kommunizmus sokkal rosszabb volt, több mint 100 millió áldozatot követelt, a nemzetiszocializmus volt az egyik legjobb, legigazságosabb rendszer.
A nemzetiszocialisták gonoszak, embertelenek, szélsőségesen rasszisták, magukat felsőbbrendűnek hívők voltak, és minden népet rabszolgasorba akarták vetni.
A nemzetiszocialisták békére törekedtek a többi néppel, büszkék voltak fajukra, hazájukra, kultúrájukra, gyökereikre. A zsidók viszont felsőbbrendűnek hiszik magukat, és halálosan gyűlölnek minden népet.
Hitler, Eva Braun és sok nemzetiszocialista politikus zsidó volt, Hitler őrült volt, testi fogyatékos, ifjúkori sikertelensége gonosszá tette.
Hitler, Eva Braun és más nemzetiszocialista politikusok sem voltak zsidók (a Braun név németeknél is előfordul), Hitler teljesen egészséges volt, kiváló festő, sikeres politikus, társadalmi reformer, hadvezér, a történelem nagy alakja. Erhard Milch félzsidó volt, Reinhard Heydrich és Adolf Eichmann lehetséges, hogy részben zsidó volt.
Németországban, Magyarországon, Olaszországban, Spanyolországban, stb. "fasizmus" és "nácizmus" volt/van.
A nemzetiszocializmus csak Németországban volt jelen, Németországot felszabadította és visszaadta a németek hitét önmagukban. Fasizmus kizárólag Olaszországban volt, és felvirágoztatta az országot. A "náci" szó zsidók által kiagyalt gúnyszó.
A nyilasok zsidókat lőttek a Dunába, főleg Budapestnél.
Többszörösen bebizonyították már, hogy ez az állítás légből kapott. Budapesttől a déli országhatárig legalább 220 km van, ha nagy tömegű hullát a Dunába lőttek volna, azok a vizet nagy területen mérgezték volna meg, sok magyar halálát okozva. Ezzel szemben zsidók terroristák 1919-ben bizonyítottan magyarokat lőttek a Dunába, és 1956 után is van ilyen zsidó bűnről jelentés.
A vietnámi háború szükséges volt a demokráciáért és a kommunizmus elleni harc jegyében.
Értelmetlenül halt meg három millió vietnámi és sok tízezer amerikai egy Amerikától távol eső kis országban, a háborút szándékosan veszttették el az amerikaiakkal, így végső soron a háború csak a zsidók érdekét szolgálta.
Az 1956-os forradalmat a szovjetek verték le és torolták meg brutálisan.
A forradalmat zsidók tiporták el (Andropov, Hruscsov, Kádár János, Biszku Béla, ÁVH stb.). Ugyanakkor a forradalmat a másik oldalon is meglovagolták a zsidók, a kirobbantásnál kulcsszerepet játszva, hogy sikerüljön a szovjetzsidó elvtársakat hosszabb időre behívni és nálunk tartani (Ausztriából 1954-ben kivonultak a szovjetzsidók) (Gimes Miklós, Nagy Imre?, Vásárhelyi Miklós, Bibó István, Angyal István, Nickelsburg László, Lukács György, Münnich Ferenc, Apró Antal, Marosán György, stb.).[2]
A zsidó mindig és mindenütt békés, kulturált, humoros polgárok, akik legnagyobb vágya a beilleszkedés, csupán apróbb szeszélyeiknek szeretnék tovább hódolni, azonban gonosz környezetük ezt megtagadja tőlük és kirekeszti őket.
A zsidók mindenhová beszivárognak, majd csaló kereskedelmi gyakorlatukkal és uzsorájukkal tűnnek fel kellemetlenül, amit becstelen talmudi törvényeik tesznek lehetővé. Később ráteszik kezüket az iparra, kultúrára és politikára is, kiszorítani akarva az eredeti népcsoportot. Óva intik egymást a tényleges beilleszkedéstől (asszimiláció), és az állam bomlasztásán fáradoznak, gúnyt, gyűlöletet és megvetést hirdetve az eredeti lakosság ellen, és szeretetet minden iránt, ami az államot tönkreteszi, különösen a banki uzsora, idegenek befogadása, fajkeveredés és nyitott határok iránt. Liberálisok mindennel szemben, ami az államot és annak lakosait pusztítja, vadul és engesztelhetetlenül intoleránsak minden ellen, ami hegemóniájukat veszélyezteti és nemzeti. Zsidóságukat általában nem fitogtatják, magukat liberálisnak vagy mélyen hívő bolsevistának tüntetve fel, ezzel hintve port környezetük szemébe.
Kennedy elnököt egyedül működő kommunista gyilkos ölte meg.
Kennedy elnök a FED működését vonta kétségbe és élt elnöki hatalmával, és pénzt nyomatott a kubai intervenció finanszírozására. Ezért ölte meg a zsidó háttérhatalom. Később öccsét, Robertet és fiát, Johnt ugyanezek ölték meg olyan módon, hogy ott se derüljön ki a halál oka és a tényleges gyilkosok személye. Az állítólagos merénylőt, Lee Harvey Oswaldot a zsidó Jack Ruby ölte meg, mielőtt beszélhetett volna, a gyilkosság a zsidó maffia műve volt.
Radnóti Miklós, Karinthy Frigyes, Szerb Antal, Molnár Ferenc, Teller Ede, Neumann János, stb. magyar hazafiak voltak.
Zsidók voltak és zsidóként viselkedtek.
A revízió bűnös, törvénytelen dolog.
A revízió a rendkívül igazságtalan békediktátumok felülvizsgálatát, megváltoztatását, akár eltörlését, a Magyarországtól jogtalanul elvett területek visszaszolgáltatását jelentené, illetve ezen folyamat elindítását.
A zsidó művészek, tudósok, feltalálók, stb. tehetségesek, hasznosak és a befogadó nép jó hírnevét keltik.
Csakis egymást támogató, belterjes, más nemzetbeliekkel ellenséges emberekről beszélünk, akik alapvetően tehetségtelenek, és csalással, összejátszással, megvesztegetéssel, csak saját magukért és fajtársaikért működnek, a tehetségesebb gójokat elnyomják és óriási károkat okoznak.
A zsidók a legnagyobb emberbarátok, rendes emberek.
A zsidók közül kerülnek ki a legnagyobb gazemberek, akik sokszor a filantrópia álarcát öltik magukra, hogy becsapják az embereket. Sokszor azért támogatják a legalantasabb embereket, hogy magát az alantasságot támogassák. (Lásd Feinsilber Róbert)
A zsidók asszimilálódtak.
A zsidók csak látszólag sajátították el a befogadó országok normáit, valójában ez a faj jelenti a legnagyobb veszélyt a világra.
Izraelnek joga van a létezéshez.
Izrael megalakításakor már létezett zsidó állam, Birobidzsán, kifejezetten zsidóbarát környezetben. Izrael Palesztina zsidók milliói által történő megszállásával, az évezredek óta ott élő palesztin lakosság elüldözésével, meggyilkolásával és kisemmizésével jött létre, fegyveres erőszakkal, felvásárlással és a nemzetközi szereplők megzsarolásával. Egy apartheid, rasszista terrorállam jött létre, mely azóta törvénytelen módon jelentősen növelte területét, és számtalan háborús bűnt követett el, arab lakosságát pedig teljes terrorban tartja. Nincs joga a létezéshez. A zsidók kezdetben erőszakkal, népirtással foglalták el a későbbi Palesztinát mintegy 3000 éve, majd sorozatos rémtetteik miatt üldözték el őket a rómaiak és az arabok, ahogy máshonnan is. (lásd Zsidó háború, Kitosz háború, Bar Kohba-lázadás, 613-as zsidó felkelés, stb.)
A zsidók csak annyit hazudnak, mint más nemzetbeliek.
A zsidók megrögzött hazudozók, igazat akkor mondanak, amikor az érdeküknek megfelel, gyakorlatilag azt is csak hazugságból.
A zsidók nem követtek el merényleteket történelmi személyek ellen.
Az alábbi személyek ellen zsidó vagy zsidók követtek el sikeres vagy sikertelen merényleteket: Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Otto von Bismarck, William McKinley, Andrew Jackson, Konrad Adenauer, George S. Patton, Richard Nixon, Anthony Eden, Gerald Ford, Folke Bernadotte, Rudolf Hess, II. Sándor cár, Wilhelm Gustloff, Ferenc Ferdinánd, Tisza István, Karl von Stürgkh, Louis T. McFadden, Ernst vom Rath, Jörg Haider, stb. Hitler ellen is számos merényletet követtek el a zsidók. De zsidók ölték vagy ölették meg Jézust, Mohamedet, Péter és Pál apostolt, II. Miklós cárt, az aradi 13-at, Batthyány Lajost, Szálasi Ferencet, Bárdossy Lászlót, Sztójay Dömét, Imrédy Bélát, etc. is.
Rudolf Hess éppen szabadulása előtt nem sokkal halt meg természetes halállal 1987-ben.
A jogtalanul 40 éven át fogva tartott Hesst szabadulása előtt a zsidók gyorsan eltették láb alól, mert túlságosan kellemetlen lett volna számukra, ha beszél. Valószínűleg aljasul tőrbe csalták, majd még aljasabb módon börtönbe zárták.
Izraelnek nincs atombombája.
A 60-as évektől van atomfegyvere Izraelnek, amit zsidó módra nem ismer el.
A Kádár-rendszer nem volt annyira elviselhetetlen.
A Kádár-rendszer zsidókommunista diktatúra volt, mely 33 éven át börtönt csinált az országból, folyamatosan és tudatosan rombolta a társadalom, a gazdaság szöveteit, elzsidósította az ipart, kereskedelmet és a kultúrát, szegénységben és terrorban tartotta a lakosságot, tudatosan eladósította az országot. A viszonylag elviselhető életszínvonalat kölcsönökből fedezték.
Minden ember egyenlő.
Az emberek társadalmi hasznosságának foka különbözik. Ez a zsidó jelmondat nagyon találóan így van visszaadva az "Állatfarm" című George Orwell műben: "Mindenki egyenlő, de vannak, akik egyenlőbbek".
A homoszexualitás normális dolog.
A homoszexualitás bizonyítottan betegség, alapvető erkölcsi törvényekbe ütközik és förtelmes. Két felnőtt között a nyilvánosságtól elzárva eltűrhető, de ilyen kapcsolatok nem házasságszerűek, semmiféle védelem nem illeti meg őket, és semmi esetre sem fogadhatnak örökbe gyereket. Nyilvános helyen (utcán) homoszexualitás mutogatása nem tűrhető el, épp úgy, ahogy gennyes sebek mutogatása sem.
Az ember maga választhatja meg, melyik nemhez akar tartozni.
Isten férfiakat és nőket teremtett, nem normális nemet változtatni, mert ez Isten ellen való vétek.
Arabok támadták meg a World Trade Centert New Yorkban 2001 szeptember 11-én
A támadás olyan mérvű és mennyiségű belső ismeretet követelt meg a repülés és a megtámadott intézmények működéséről, melynek megszerzése kívülről nem lett volna lehetséges. Az állítólagos merénylők legnagyobb gondja látszólag az volt, hogy önmagukat azonosítsák a tett után, ami szintén abszurd föltételezés. Ezek a merényletek nyilvánvalóan belülről irányítottak voltak, melyeket bérelt strómanok hajtottak végre. A merényletek után a nyílt utcán örvendező zsidó csoportok önmagukért beszélnek.
Az MSZP és a Fidesz magyar párt, az SZDSZ és az LMP nem zsidópárt.
Mindegyik pártban zsidók a vezetők, amikor csökken a képviselők száma, a zsidók aránya rohamosan megnő. A Fideszen kívüli pártok nyíltan magyarellenesek és zsidópártiak. De a Fidesz is csupán látszatjobboldali, álmagyar párt, ugyanannyira zsidókkal van tele, mint az MSZP, kevésbé nyíltan, de magyarellenes. Az SZDSZ és az LMP még erőteljesebben zsidó és magyarellenes párt, ezek tisztán zsidópártok.
Magyarországot magyar politikusok, vállalkozók, köztisztviselők irányítják.
Magyarországot magyarul beszélő zsidó politikusok, vállalkozók, köztisztviselők irányítják. Miniszterelnökeink, minisztereink tekintélyes hányada 1945 óta zsidó.
A magyar közéletben nincsenek zsidók.
A magyarországi közélet, politikusok, bankárok, üzletemberek, újságírók, színészek, zenészek, írók, művészek nagy része magyarul beszélő zsidó. Főleg a leginkább szem előtt lévők, mivel a belterjes zsidók csak egymást támogatják a magyarokkal szemben. Ugyanez a helyzet sok más országban, ahol sok a zsidó.
Németország szembenézett bűnös múltjával és az ún. holokauszttal, és megbánta bűneit.
Németország nem követett el bűnöket, a megszálló zsidók kényszerítik őket indokolatlan bűnbánásra.
A zsidó szó csak egy vallást jelent.
A zsidó népet, vallást, viselkedést és identitást is jelent, messze túlmegy a vallás fogalmán. A zsidók érdeküktől függően hol zsidónak, hol nem zsidónak, hol néphez, hol valláshoz tartozónak sorolják be magukat, ahogy az pillanatnyilag előnyösebb nekik.
Szegény zsidók sokat szenvedtek a történelem során.
A zsidókat ellenségességük és károsságuk miatt próbálták mindig leválasztani magukról a talajgyökeres és honképes népek. Az ő szenvedésük eltörpül az általuk elkövetett bűnök mellett.
Az "üldözött" zsidók nem felelősek tömeggyilkosságokért, népirtásokért.
Már Bibliájukban is mérhetetlen mennyiségű és méretű népirtást követnek el, ám ezenkívül a zsidók több százmillió ember meggyilkolásában felelősek. A zsidók döntő szerepet játszottak többek között az alábbiakban: kommunizmus létrejötte, terjesztése, vezetése (több mint 100 millió áldozat), holodomor (6-10 millió áldozat), a 2. világháború több mint 60 millió áldozatával, az örmény holokauszt (1 millió áldozat), a németországi terrorbombázások, bombaholokauszt, Drezda, Rajna menti táborok (kb. 3 millió áldozat), 14 millió német elűzése, a Japán elleni terrorbombázások és atomtámadások (kb. 1 millió áldozat), az afrikai rabszolgakereskedelem (több 10 millió áldozat), a palesztin holokauszt, a perzsák megölése (75 000 áldozat), római-zsidó háborúk (több mint 1 millió áldozat), a ciprusi népirtás, a Kitosz háború, a Bar Kohba-lázadás, a jeruzsálemi népirtás, a Mohamed elleni háborúk, a Dózsa György-féle parasztfelkelés, a mohácsi vész, az amerikai, görög vagy spanyol polgárháborúk (milliós áldozatok), a délvidéki népirtás (mintegy 30 000 áldozat), a magyarországi kommunizmus (több 100 000, akár félmillió áldozat), az első világháború és következményei (20-40 millió áldozat), a világháborúk több mint egymillió magyar áldozata, a vietnámi háború (2-3 millió áldozat), a koreai háború (3 millió áldozat), a kambodzsai népirtás (2 millió áldozat), a szovjet-afgán és amerikai-afgán háború (min. 1.5 millió áldozat), iraki háború (1.5 millió áldozat), stb., az olyanokon kívül, mint az összes kommunista diktatúra bűnei és áldozatai (Vietnám, Korea, Kína, Szovjetunió, Magyarország, Lengyelország, Kuba, Afganisztán, Afrika, stb.), a németországi, oroszországi vagy magyarországi patkányforradalmak és tanácsköztársaságok vagy az 1956-os forradalom leverése.
Az állam feladata a kisebbségek védelme és optimális ellátása, valamint újabb kisebbségek behozatala
Az államnak pontosan az ellenkező a feladata: A többség védelme a kisebbségek esetleges bomlasztó vagy gyengítő irányzataival szemben. A normális élet és lakás lehetővé tétele a többségi lakosság számára, a gyerekszám anyagi honorálása, hogy a lakosság száma ne csökkenjen. A korrupció és a protekciózás visszaszorítása minden téren. A jó minőségű gazdasági önellátás szorgalmazása, hogy csak tényleg szükséges termékeket kelljen importálni. Kisebbségeket nem szabad szervezetten behozni (bevándorlás, stb..), hanem a vándorlást kordában kell tartani és minimálisra csökkenteni. Bevándorlást és letelepedést csak olyan személyeknek szabad lehetővé tenni, akik fajilag rokonvérűek a többségi lakossággal és tulajdonságaik (szellemi képességek, életszemlélet, ...) a teljes asszimilációt lehetővé teszik.
Az antiszemitizmus, cigányellenesség, arabellenesség, stb. előítélet, mely kirekesztő, rasszista és általánosító, ezért küzdeni kell ellene.
Ezek tapasztalaton alapuló természetes reakciók. A zsidók, a cigányok, a más országokba, pl. hozzánk betolakodott arabok, kínaiak stb. gyakorlatilag civil ruhás hódítók, akik életterünket veszik el, noha már Trianon elvette országunk 2/3 részét. Ha ezt eltűrjük, belátható időn belül megszűnik országunk vagy zsidó kézbe megy át, mert a bejövő idegenek ittléte a zsidóságot erősíti.
A kommunisták jót akartak, csak a megvalósítás volt rossz.
A kommunizmus az egyik legembertelenebb eszme, ami valaha létezett, álszent ígéretei csak álcául szolgálnak a zsidóság érdekeinek megvalósításához, börtönt csináltak az országból, a kommunizmus létrehozói, vezetői zsidók voltak. A kommunizmus célja valójában a teljes zsidóuralom zsidóterror formájában.
A kommunizmus tulajdonképpen jó volt, csak apró hibák és szükséges áldozatok kísérték.
A kommunisták álszent halandzsájukkal körítve gyilkoltak meg több mint százmillió ártatlan embert, akiket próbálnak utólag is befeketíteni.
Afganisztánt demokratikus fejlődése elősegítésére támogatja a Nyugat katonailag.
Afganisztánnak semmi szüksége nincs az ott harcoló idegen terroristákra. A harc oka az, hogy Afganisztán a világ legnagyobb máktermelője, a mák a heroin alapanyaga, sok zsidó gazdagságának a forrása. Afganisztán csökkenteni szerette volna máktermelését, ezért szállták meg annak idején a szovjet, ma pedig az amerikai zsidók.
2006 őszén a csőcselék randalírozott Budapest utcáin.
2006 szeptember-októberben Gyurcsány Ferenc és köre rendőrterrort alkalmazott a békés lakossággal szemben. Miután sokan felháborodtak Gyurcsány nyilvánosságra került kijelentésein, és az utcára mentek, a zsidók bizonyítottan ki akarták élezni a konfliktust (pl. fegyvert hagytak hátra a tüntetőknek és távol tartották a rendőröket), miután ez elmaradt, egy hónapra rá mégis rendőrök ezreit zúdították a Fidesz-nagygyűlésen résztvevőkre és a budapestiekre, sokukat megkínoztak, megnyomorítottak, fél szemre megvakítottak.
2008-2009-ben négy debreceni magyar sorozatgyilkos megölt hat cigányt, ami cigánygyilkosságok néven híresült el.
Bizonyítottan a zsidók vezette magyarországi titkosszolgálat rendezte meg a Moszaddal együttműködve a cigánygyilkosságokat, hogy etnikai feszültséget keltsen Magyarországon két másik etnikum között, és az éppen liberális demokratát játszó zsidók közbeléphessenek.
A rasszizmus, sőt, a nemzeti érzés rossz, bűnös dolog.
A fajtudatosság természetes emberi tulajdonság, a nemzeti érzés kívánatos dolog. A rasszizmus ellen fellépő zsidók titkon a létező legnagyobb rasszisták, akik működésükkel súlyosan károsak a többi nép számára, azonban a talajgyökeres és honképes többi nép érdekérvényesítését letörendő látszólag elítélik a rasszizmust, nacionalizmust.
A médiát nem a zsidók uralják.
A média majd minden csatornáját magyarellenes zsidók tartják kezükben, a Jobbikot is megpróbálják elhallgatni. Ez a világon mindenütt így van, néhány arab országot és Iránt kivéve.
Nincsen világméretű zsidó összeesküvés, őrültség minden mögé zsidókat és Izraelt képzelni.
A zsidók évszázadok óta kezükben tartják a világpolitika szálait gazdagságuk, gátlástalanságuk, gójellenes összetartásuk révén. Különben nem lehetne ilyen sajtója az antiszemitizmus elleni harcnak, a zsidók számára leginkább sértő történelmi eseménynek (zsidók dolgoztatása a 2. vh idején, amit elneveztek holokausztnak), és nem működhetne bármiféle szankció nélkül a zsidók apartheid, törvénytelenül létrejött állama, mely atombombát használ és kibújik mindenféle ellenőrzés alól, melyeket mindenki másra erőszakkal akar rákényszeríteni.
A 2009-es sertésinfluenza-járvány sok millió halálos áldozattal járó veszélyes járvány volt.
A sertésinfluenza veszélyességét a zsidók (a WHO embereit is megvéve) hisztérikusan eltúlozták (Magyarországon halálesetek millióiról fantáziáltak), ezzel hatalmas nyereségre tettek szert az oltóanyagok eladásával, holott a járvány a közönséges influenzánál is veszélytelenebb volt.
A terrorizmus elsősorban az arabok, azon belül a palesztinok fegyvere.
Az első közel-keleti terroristák a zsidók voltak, több száz brit katonát és civilt gyilkoltak meg Izrael kikiáltása előtt (pl. King David szálloda felrobbantása). Sok későbbi izraeli elnök volt ismert terrorista, akik később állami szintre emelték a terrorizmust, még a világ legnagyobb gettóját is létrehozták Gázában. Az arab fegyveres önvédelem nem terrorizmus, csak válaszlépés.
Jörg Haider osztrák politikus autóbalesetben halt meg 2008-ban.
Haidert hazafiassága, bevándorló- és zsidóellenessége és szokatlan népszerűsége miatt ölette meg a Moszad.
Irak titkos fegyverkezést folytatott, ezért kellett a demokrácia fenntartása érdekében megtámadni és megszállni 2003-ban.
Irak nem folytatott titkos fegyverkezést, a zsidók bizonyítékokat hamisítottak állítólagos iraki tömegpusztító fegyverekről és ezt elültették a zsidó világmédiában. Az iraki bel- és külpolitika nem tetszett Izraelnek, ezért szállta meg hű láncos kutyája, az USA Irakot, ezzel temérdek szenvedést és megaláztatást okozva Irak népének. A háború másfél millió áldozatot és kaotikus állapotokat eredményezett.
Irán veszélyt jelent a világbékére.
Izrael jelent veszélyt a világbékére, ezért a zsidó média más országokat állít be agresszorként, majd megtámadják őket. Izrael többször is majdnem bevetette az atombombát.
A Fideszt nem zsidók irányítják, a Fidesz magyar, jobboldali, konzervatív párt.
A Fideszt határozottan zsidók irányítják a háttérből is, és zsidó politikusok is vezetik. (Lásd: Zsidók a Fideszben) A Fidesz az izraeli, népirtást folytató Likud testvérpártja. Jobboldalisága csak porhintés, csak a magyarok zsidók általi kirablása, elpusztítása a célja, mint az MSZP-nek.
A multikulti és a kevert fajú országok toleránsak, és sokkal sikeresebben boldogulnak a mindennapi élet gondjaival, mint a homogén fehér országok.
Ennek pontosan az ellenkezője igaz. Például Svédország a hetvenes évek közepéig tiszta, rendezett, jómódú, biztonságos ország volt, a bevándorlás megindulása és fokozódása után a 2000-es évek eleje óta idegenek gyilkolják a svédeket, állandóak a zavargások, a környezet fokozatosan pusztul le, az életminőség jelentősen leromlott, a munkanélküliség jelentősen megnövekedett az országon belüli idegen konkurencia miatt. Ugyanez igaz sok más európai országra és az USA-ra is, ahol az 1960-as évek közepétől zsidó nyomásra indult meg a színes bevándorlás.
A cigánybűnözésért, bevándorlóbűnözésért csak egyes "emberek" a felelősek.
Arányaik miatt kollektív népcsoportok, rasszok a felelősek, főképp a zsidóság, mely tudatosan ultratoleráns, embertelen eszméket terjesztve elárasztotta Európát bevándorlókkal, színesekkel és szaporítja őket, ehhez a meglévő szociális intézményeket pervertálják. A befolyásos zsidóság bomlasztása nélkül a fehérek bármikor leállíthatnák a beengedést és a segélyezést, majd ezt követően visszatoloncolhatnák a többi színes fajt is, és ez lenne ennek a zsidók kreálta álproblémának a megoldása.
A zsidók nem folytatnak csendes népirtást Európában az idegen, színes fajok elszaporításával.
A zsidók így próbálják eltüntetni legnagyobb ellenfeleiket, a fehér és keresztény fajokat, hogy elbutítsák, meggyengítsék és még inkább uralhassák Európát és Észak-Amerikát, illetve otthonosabban érzik magukat a színes fajok között. Ami régen az "osztályok" és az "osztályharc" volt, az ma a "multi-kulti" és a "tolerancia". A cél ugyanaz, az eszközök mások
Zsidók minden rendelkezésükre álló (békés) jogi eszközzel küzdenek az emberi jogokat sértő, kirekesztő, uszító és ezért magyar- és nemzetellenes eszmék ellen.
Az emberi jogok fogalma zsidók által kreált fogalom. Egy nemzetben élő és gondolkodó ember számára a nemzet, a közösség és a család jogai állnak elől, az egyéni jogok ezek után következnek, összhangban az előbbiekkel. A kirekesztés megint zsidó kitaláció. Ki kell rekeszteni életünkből és környezetünkből a túlélés érdekében a bomlasztó, pusztító, idegen erőket, vagy azok fojtanak meg bennünket. Az uszítás különösen zsidó jellegű szó, néptársaink felvilágosítása a belső és külső veszélyekre kötelességünk, és nem uszítás szemben például a zsidó kitalációval, az osztályharccal, mely nyilvánvalóan uszítás. A nemzeti önvédelmet zsidó érdekben bénító eszmék és akciók ellen erélyesen fel kell lépnünk. Magyar- és nemzetellenes eszmék az osztályharc, liberalizmus, bolsevizmus, globalizmus, multi-kulti, tolerancia és gyilkos társaik. Sajnos, nem ismerünk olyan zsidókat, akik ezek ellen küzdenének, de annál többet, akik ezeket terjesztik.
A nemzeti radikálisok magyarellenesek.
Ez jól ismert és gyakran használt zsidó hazugság és egyben burkolt, arcátlan zsidó fenyegetőzés. Mottója: Tudjátok, hogy kegyetlenül meg szoktuk bosszulni a legcsekélyebb sérelmünket is. Ne merjétek fölemelni a fejeteket, mert megjárjátok!


Lábjegyzetek

  1. http://www.jewwatch.com/jew-communists-founders.html
  2. http://www.magyarhirlap.hu/hullamter/magyar_zsidok_1956ban.html

Videó

Lásd még