Zsidó horror 1919

A hu-Rightpedia wikiből
Szamuely Tibor

A mészárosok emlékműve

89 évvel ezelőtt akasztotta a zsidó a magyart - ma is megkoszorúzzák a mészárosok emlékművét

2008-03-26. 11:16


Gondolunk-e húsvétkor arra, hogy 1919. április 15-én (Nagyhét keddjén) a Tanácskormány, pontosabban a Közellátási Népbiztosság által kiadott 18. Ke. N. számú rendelet betiltotta a húsvéti tojások festését és forgalmazását, s az ez ellen vétőket a Forradalmi Törvényszék elé, azaz a biztos halálba utalta?


Húsvét hétfő

Kicsit hideg és szeles nap, de eláll az eső, és vidáman locsolunk.

1919

Gondolunk-e közben arra, hogy 1919. április 15- én (Nagyhét keddjén) a Tanácskormány, pontosabban a Közellátási Népbiztosság által kiadott 18. Ke. N. számú rendelet betiltotta a húsvéti tojások festését és forgalmazását, s az ez ellen vétőket a Forradalmi Törvényszék elé, azaz a biztos halálba utalta?

A Tanácskormány ekkor alig több mint három hete bitorolta a hatalmat. Március 21-én adta át a hatalmat a Kohn-Kun Béla vezette kommunistáknak történelmünk talán legsötétebb figurája, Károlyi Mihály, akinek szobra sajnos még mindig ott áll az Országház mellett.

Horror

Uralomra jutásukkal olyan horror kezdődött, amilyenről csak az Ószövetségben olvashatunk.

„Ezután továbbrobogtak Soltra [Szamuely Tibor és Kerekes Árpád a Lenin-fiúkkal]. A községbe érve géppuskával lőtték a száguldó autókról az előlük menekülőket. Nyolc embert öltek meg. Rajtaütéssel foglalták el a községházát, ahol éppen tanácskoztak az ellenforradalom helyi irányítói.

Ítélet

Szamuely rövid úton valamennyit kötél általi halálra ítélte, és úgy rendelkezett, hogy elítéltjeit rögtön fel is kell akasztani a községháza előtti fákra. Kerekes Árpád végezte a hóhérmunkát csapatnyi Lenin-fiú segédletével.

Kovács Gábor huszonöt éves kisbirtokossal kezdték az akasztások sorát. Másodiknak Szily László harmincöt éves biztosítóintézeti tisztviselőt, harmadiknak Zilinszky Pál negyvenegy éves kocsmárost fosztották meg életétől. Jajveszékelő asszonyok, hozzátartozók könyörögtek kegyelemért Szamuelynek, aki közönyös mosollyal engedte el füle mellett a rimánkodást.

A terhes nő

Az esdeklők között volt egy áldott állapotban lévő mindenórás fiatalasszony, Jászfalusy Károly községi jegyző felesége. Amikor rátették a hurkot a huszonkilenc éves jegyző nyakára, feleségének ezt mondta Szamuely: »Megkegyelmezek a férjének, ha kirántja a széket a lába alól. Abban a pillanatban levetetem a hurokról.« A kétségbeesett fiatalasszony megtette, amire biztatták, s amikor sikoltozva esdekelt az ígéret beváltásáért, Szamuely elfordult, és némán mosolygott tovább. Jászfalusy Károly úgy szenvedett ki, hogy csüngő lábaihoz hullott ájult felesége.

A látvány annyira borzalmas volt, hogy még a Lenin-fiúk is elbizonytalanodtak. Szamuely erre beszüntette az akasztásokat. A kecskeméti forradalmi törvényszékre bízta a megtorlás folytatását."

(Vörös könyv 1919. Garmadába gyűjtötte, időrendbe sorolta, a varratszövegeket írta és a képeket válogatta Gerencsér Miklós. Antológia Kiadó, Lakitelek, 1993. 336. old.)

Regnum Marianum

Miután végre sikerült kivágni a nemzet testéből ezt a kelevényt, Budapesten, a Városliget szélén templom épült örök emlékezetül, a Regnum Marianum templom. Három évtizeddel később az újból ránk szabadított kommunisták Rákosi-Rosenfeld Mátyás parancsára lerombolták. A második kommunista uralom állítólagos bukása után a nemzet és az egyház nem tartotta fontosnak, hogy – immár kétszeres emléktemplomként – az eredeti helyén és formájában építse újjá újabb, immár kétszeres emlékeztetőül. Így csak a holt betűk maradnak. „Emlékezzél, ember..."

Lenin szobor

Mindez arról jutott eszembe, hogy Újpesten, az Árpád út és a Váci út sarkán a Lenin-fiú szobrot és annak talapzatát meg környezetét az évfordulóra rendbe tették. Új díszburkolat is került valahonnan. Még azon sem csodálkoznék, ha kiderülne, hogy közpénzből. Majd 21-én a bolsevik gyilkosok eszmei örökösei megkoszorúzták: a Magyar Kommunista Munkáspárt, a Baloldali Front KISZ Ifjúsági Csapat (vagy Csoport), a Kádár János Baráti Kör. „Örök dicsőség a Hősöknek".


Azért a talapzatra feketével mázolt kereszt mintha azt sugallná, hogy nem mindenki helyesel maradéktalanul.

18 évvel a rendszerváltás után

Mindez 18 évvel az állítólagos rendszerváltás után. El tudjuk képzelni azt, hogy 1963-ban egy közterületi nyilas emlékművet koszorúzott volna a Nyilaskeresztes Párt? (A szerkesztőség véleménye nem minden esetben egyezik meg maradéktalanul a szerzők véleményével - ezen párhuzamtól a Kuruc.info elhatárolódik, és az olvasó figyelmébe ajánlja a Jordán-pozitív történész: nem akarta kiirtani a zsidókat Szálasi, védett gettót szervezett, elismerte a védleveleket című anyagot - A Szerkesztőség.)

Nem véletlenül írta Babits Mihály 1919 júliusában híres és majdnem elfeledett versét. Írhatná ma is.

Babits verse

Szíttál-e lassú mérgeket?

1919 július.

Szíttál-e lassú mérgeket, illatok átkait?
jaj, rosszabb, aki kába Szók mérgéből tudva szítt
melyektől elzsibbad az ész, és megőrül a Tett -
ó, kárhozat, kiben a szó először született
az ábrándokbahurkoló, álomharanghuzó,
biborszinű, tömjénszagú, trombitahangu szó.
Haza... Szabadság... hallod ezt? ó ember! messze fuss,
mert ellenséged aki szól, zsarnok és háborus:
mert minden édenek neve vad poklokat büvöl
s Kasszandra átkát gúnyosan visszárul veri föl

Hazánk, harsan, s már durva harc dúlja a drága tájt,
s új tusa borzadt oka lesz, ha ki békét kiált.
Eszmét neveznek - és a föld bitókkal fölfakad;
jövőt - és viszik halni már a gyönge fiukat
népjavát - s a nép új nyomort lát, újabb szenvedést;
emberközösség: pompa-szó! de kerüld mint a kést;
szabadság: ez még csábosabb; de vigyázz, ki ne mondd,
mert súlyosabb bilincsbe fogsz botolni majd, bolond!

Ó, varázs van a szavakon, hogy a Teljesedés
fordítva értse mind, s legyen elátkozott vetés,
hol a konkolyt arassa az, ki a buzát veti,
s szive melegjén ölyvtojást költsön a gerle ki.
Ember azért, ha jót akarsz, tanácsom megfogadd
és köpd ki fogaid közül a véres szavakat, -
sőt hogyha érzed, hogy a szó, ez álnok gyűtövény,
ártatlan is, csírázni kezd lelkednek mezején,
égesd föl inkább a mezőt, és legyen kételyed
tikkadt és izzó, mint a láng száraz mező felett.