Zsidó mecsetégetések

A hu-Rightpedia wikiből

A mecsetgyújtogatás a zsidó fajvédő gyakorlat egyenes következménye

A ciszjordániai Jászúf palesztin falu kellős közepén pénteken éjjel 1 és 2 óra között, amikor a muszlimok még nem érkeztek meg a hajnali imára, az egyik környező zsidó településen lakó megszállók fölgyújtották a Hászán Hádár nevű mecsetet. A palesztinok szerint a zsidó terroristák a szomszédos Kfár Tápúáh településről jöttek, majd tettük elkövetése után oda is tértek vissza. A telepes terroristákat az izraeli kormány küldte a megszállt területekre, a hadsereg pedig védelmezi őket.

Elégett Korán-kötetek hamva Jászúfban

A mecsetgyújtogatás ténye önmagában is döbbenetes és visszataszító cselekedet. De főleg az, ha tekintetbe vesszük a zsidók szünet nélküli sirámait a zsinagógákat, temetőket és egyéb intézményeket ért valós vagy kitalált támadások miatt. A nemzetközi zsidóság külön erre a célra szakosodott újságokat, világhálós portálokat működtet, többek között magyar nyelven is.

Ha valahol egy zsinagógára vagy sírkőre ráfestenek valamit, akkor Amerikával az élen követelik a tettesek elfogását és példás megbüntetését, valamint minden ilyen alkalommal a megfelelő politikai és gazdasági profitot is igyekeznek kisajtolni a történtekből. Simon Peresz izraeli államelnök nem véletlenül igyekezett minél előbb, már szombaton megszólalni az ügyben, pedig a zsidók heti ünnepnapján izraeli politikus csak rendkívüli esetben szokott nyilatkozatot közzétenni. A képmutató, álszent Peresz és tanácsadói köre nyilván tisztában van azzal, hogy a szélsőségesen fajvédő, gyilkos zsidó telepesek újabb akciója igen súlyos cselekedet, amelyet az iszlám és a keresztény világban erélyesen elítélnek.

Izraelben és az általa megszállt területeken nem ez az első eset, amikor a faji és vallási felsőbbrendűségi gőgben tobzódó zsidók ilyen pimasz módon meggyalázzák az iszlám és a kereszténység számára szent helyeket, könyveket. 1969-ben egy ausztráliai zsidó az iszlám harmadik legszentebb helyét, a jeruzsálemi El-Ákszá mecsetet gyújtotta föl. Erre a cionisták akkor azt mondják, hogy az elkövető csak turista és elmebeteg volt...

Dr. Báruch Goldstein rabbi, orvos és zsidó telepes 1994-ben a hebroni El-Ibráhími mecsetben imádkozó palesztinok közül harmincnyolcat meggyilkolt, több százat megsebesített. Néhány évvel ezelőtt a megszállt Ciszjordánia egyik palesztin településének mecsetjében a megszálló zsidó katonák a szent Korán kitépett lapjaival törölték ki a feneküket. Az izraeli Or Jehudá városban pedig tavaly, a Biblia évének tiszteletére Uzi Áháron alpolgármester irányítása mellett a település főterén raktak máglyát a környékről begyűjtött Újszövetség-példányokból, majd gyújtottak alá.

A Korán el nem égett szavai Jászúfban

A zsidók más vallások követőivel és más nemzetek fiaival szemben mindent megengednek maguknak, s a Szentföldön véghezvitt aljasságaik hasonlatosak az olyan verbális gyalázkodásaikhoz, mint amikor Magyarországon „tetemcafatnak” nevezik a szent jobbat, s „micisapkának” a Szent Koronát. S nemrégiben, amint arról a Kuruc.info is beszámolt, Jichár zsidó település vezető rabbija Király tanítása (תורת המלך) címen forgatókönyvet írt arról, hogy mikor és hogyan lehet, illetve kell meggyilkolni a gojokat. Érdekes, hogy a szemforgató, holokausztozó és zsidókereszténykultúrázó világ ezen utóbbi esetben is mélyen hallgatott. (Elégedjünk meg azzal, hogy Elie Wiesel néhány nappal ezelőtt Budapesten kijelentette: ő már nem gyűlöli a magyarokat és a palesztinokat...)

A Jászúf palesztin falu mecsetét fölgyújtó bűnözők péntek hajnalban minden valószínűség szerint Kfár Tápúáh zsidó településről érkeztek. Kfár Tápúáh a legújabb kori zsidó rasszizmus és militarizmus egyik fellegvára, lakói közül sokan a néhai Méír Káháná rabbinak, pontosabban az általa alapított Káh mozgalom (תנועת כך) utódáramlatainak a követői.

A felső sor fölirata: „Tág mehír”

A magyarországi olvasó nem nagyon tud – hiszen a cionista irányultságú sajtót figyelembe véve honnan is tudhatna – arról, hogy a nemzetközi nyomásra a zsidó telepek építésének és fejlesztésének befagyasztása miatti dühükben a zsidó telepesek a palesztin lakosságon állnak bosszút... Létrehozták az Erec Moledet (ארץ מולדת – Szülőhaza) nevű összehangoló fórumot, amelynek tagjai között neves politikusokat, rabbikat és más közéleti személyeket is találunk. A fórum tagjai egyeztetnek a palesztinok ellen alkalmazandó bosszú módjáról és az ennek keretében végrehajtandó terrorcselekményekről. A bosszúhadjárat során elkövetett gaztetteket a félig angol és félig héber „megfizetendő nagy ár” (tág mehír – תג מחיר) kifejezéssel illetik, amely tulajdonképpen az angol „price tag”(ár, árcédula) átvitt értelmű használata. A legszélsőségesebb zsidó települések közül meg kell említenünk Kfár Tápúáh (כפר תפוח), Jichár (יצהר), Hár Bráhá (הר ברכה), Hávvát Gilád (חוות גלעד) és Svut Ráhel (שבות רחל) nevét.

A zsidó alpolgármester Újszövetséget éget

Kfár Tápúáh zsidó település attól a Jászúf (يأسوف) palesztin falutól van négy kilométeres távolságra, amelynek mecsetjét péntek hajnalban fölgyújtották. A Kfár Tápúáhban és a többi zsidó településen tevékenykedő, szervezkedő, felfegyverzett zsidó telepesek a jászúfi mecsetet is a „tág mehír” (megfizetendő nagy ár) mozgalom keretében gyújtották föl, s erről a padlóra írt héber nyelvű üzenetük is tanúskodik.

Az őslakos palesztinok elleni bosszúhadjárat (amiért a Netanjáhu-kormány külső nyomásra, de szerintünk csak látszólagosan befagyasztotta a zsidó telepek építését és fejlesztését – a szerk.) egyik legfőbb irányító központja a Kfár Tápúáh zsidó településen működő Zsidó Gondolat Jesivá – ישיבת הרעיון היהודי), azaz egy teológiai főiskola. De térjünk vissza Simon Peresz képmutató, a lényeget elkendőzni kívánó szombati megnyilatkozásához. A más népeket állandóan antiszemitizmussal vádoló és zsaroló politikus először is leszögezte: „A mecset fölgyújtása ellentétes az Izrael Állam által vallott értékekkel és a más vallások tiszteletben tartására vállalt elkötelezettségével”. A fenti megnyilatkozás persze szemen szedett hazugság és ferdítés, pontosabban annyi belőle az igazság, hogy Izrael csak papíron, deklarációk szintjén tisztel más vallásokat és népeket. Peresz még ezt is mondta: „A kormánynak, a biztonsági erőknek és más szervezeteknek be kell tartaniuk a törvényt, s minden eszközt igénybe véve sürgősen meg kell találni az elkövetőket, bíróság elé kell állítani és el kell ítélni őket”.

Peresz fenti megnyilatkozása a hazudozás és a porhintés csúcsa. Mert pontosan miről is van szó? Zsidó telepesek fölgyújtottak egy palesztin mecsetet az Izrael által a nemzetközi törvények ellenében katonailag is megszállt területeken, amelyek elhagyására a zsidó államot eddig már több nemzetközi szervezet, így az ENSZ Biztonsági Tanácsa többször is fölszólította. Az eredmény ismerős. Izrael – a nemzetközi jogot durván semmibe véve – az elmúlt 42 esztendő alatt erőszakosan megváltoztatja a megszállt területek lakosságának demográfiai összetételét. Manapság már több mint 300 ezer zsidó telepes él a megszállt területeken.

Az Újszövetség el nem égett szavai

Még érthetőbben: ezeket a gyilkos, fölfegyverzett, vallási és faji felsőbbrendűségi ideológiát követő zsidó telepeseket az 1967 óta eltelt időszak folyamán nem más, mint a mindenkori izraeli kormányok küldték ezekre a megszállt területekre, miközben a megszálló izraeli hadsereg védelmezi őket az elrabolt földjeiket, hazájukat visszaszerezni kívánó palesztin szabadságharcosoktól, akiknek jogos ellenállását a nemzetközi zsidó propaganda, így a budapesti is, egyszerűen csak terroristáknak nevez.

A kifosztott palesztinok pontosan úgy lettek leterroristázva, mint ahogyan lefajvédőzve és leszélsőségesezve a zsidók által saját hazájukban faji alapon az élet minden terén kirekesztett keresztény magyarok.

Forrás