Zsidó történetírás

A hu-Rightpedia wikiből
A jó zsidó mítosza

Zsidó történetírás

A zsidók történetírását a következő sajátosságok jellemzik:

 • Az emberiség múltját igyekeznek meghamisítani (Afrikai eredet)
 • Antropológiai tényeket hamisítanak (pl. Franz Boas fajtagadó álláspontja)
 • Nemzsidó államok múltját igyekeznek meg nem történként tüntetni fel (pl Magyar-szumir viszony)
 • Nemzsidó államokról és emberekről gyűlöletteljes hazugságokat írnak, pl: :A magyar embernek évszázadnyi időbe tellett, amíg a lovaglástól elgörbült lábával megtanulta az eke utáni egyenes testtartást és leszokott arról, hogy gyönyörűségét lelje az asszonyok és gyermekek lemészárlásában." (Glatz Ferenc)
 • Nyelvi tényeket igyekeznek meghamisítani (állítólagos szláv és más idegen szavak a magyarban, stb...)
 • Nemzsidó államok életének eseményeit zsidó szemmel nézik
  • Zsidó érdekeket szolgáló eseményeket, mint a francia forradalom vagy a bolsevizmus magasztalnak és szépítenek
  • Zsidó érdekeket nem szolgáló eseményekről semleges vagy enyhén negatív hangon írnak (francia állam restaurációja, a bolsevizmus megszűnése, ...)
 • Zsidókat leleplező személyek vagy pártok működését vagy agyonhallgatják (Luzsénszky Alfonz, Istóczy Győző,...), vagy mocskolódó hangon írnak róluk (Hitler Adolf, Szálasi Ferenc, ...), és/vagy becsületsértő pletykákat terjesztenek róluk (Tormay Cécile)
 • Zsidókat csakis ártatlan áldozatként tüntetnek fel (pl. Radnóti Miklós)
 • Teljesen normális és szokásos folyamatokat zsidók elleni atrocitásnak tüntetnek föl (tífuszjárvány a koncentrációs táborokban)
 • Magasan eltúlozzák az esetleges zsidó áldozatok számát
 • A zsidók terrorja elleni intézkedéseket igazságtalannak vagy terrorisztikusnak tüntetik fel (pl. 1919 utáni "fehér terror")
 • A zsidóellenes személyek elleni zsidó terrorpereket jogszerűnek tüntetik fel (nürnbergi terrorperek, népbíróság)
 • Zsidó bűnözőket magasztalnak és zseniális alkotókként ünneplik őket (pl. Marx, Lukács György, Albert Einstein, Szilárd Leó, Neumann János és mások)
 • Zsidó bűnözőket megpróbálnak nemzsidóként feltüntetni (Marx, Lenin, Sztálin, Berija, Kádár János, ...)
 • Nagy ívben elkerülik a zsidók bűneinek taglalását. Zsidó bűnöket megpróbálnak elhallgatni vagy másokra kenni (Jézus meggyilkolása, bolsevista tömeggyilkosságok, zsidó komisszárok működése a vörös hadseregben, ...)
 • Hamis zászló alatt folyó eseményeket zsidóellenes cselekményként szeretnének föltüntetni (pl. 2001 szeptember 11, USA események, ...)
 • Forrásaik szinte kizárólag más zsidó és zsidócsahos "történészek" művei.